Tekst   Foto's
HOME    
uVhH 1931-32 Deel 1
uVhH 1931-32 Deel 2
uVhH 1932-33 Deel 1
uVhH 1932-33 Deel 2
uVhH 1933-34 Deel 1
uVhH 1933-34 Deel 2
uVhH 1934-35 Deel 1
uVhH 1934-35 Deel 2
uVhH 1934 Verslag
uVhH 1935-36 Deel 1
uVhH 1935-36 Deel 2
uVhH 1936-37 Deel 1
uVhH 1936-37 Deel 2
Talpa 1936-37 Deel 1
Talpa 1936-37 Deel 2
Talpa 1937-38 Deel 1
Talpa 1937-38 Deel 2
Talpa 1937-38 Deel 3
Talpa 1938-39 Deel 1
Talpa 1938-39 Deel 2
Talpa 1939-40 Deel 1
Talpa 1939-40 Deel 2
Talpa 1940-41 Deel 1
Talpa 1940-41 Deel 2
Talpa 1941-42 Deel 1
Talpa 1941-42 Deel 2
Talpa 1942-43 Deel 1
Talpa 1942-43 Deel 2
Talpa 1943-
Talpa 1946-
Talpa 1948-
Talpa 1949-
Catalogus Archief Deel 1
Catalogus Archief Deel 2
Catalogus Archief Deel 3
Fam Mol Stam Hekelingen 1
Fam Mol Stam Hekelingen 2
Fam Moll Stam Velp Deel 1
Fam Moll Stam Velp Deel 2
Fam Moll Stam Velp Deel 3
Fam Mol Zeeland Deel 1
Fam Mol Zeeland Deel 2
Fam Mol Zeeland Deel 3
Fam Mol Zeeland Deel 4

 GESLACHT MOLL.     Stam Velp (G.)    Deel 1

 INLEIDING.
De oudste vertegenwoordiger, dien wij tot heden locaal documenteeren kunnen als zoodanig, huwde in 1678 in Arnhem: zijn kinderen werden in Velp Geb:. Vandaar verspreidde zich het geslacht in den loop der tijden over Arnhem, Renkum, Ellecom, Oud-Beijerland, Ede, Rheden en Heteren en in 1800 pas heeft de eerste geboorte van een telg uit dit geslacht in Rozendaal plaats, dat bij Velp gelegen is. Het Rozendaalsche geslacht verspreidde zich over Ede. Barneveld, Nijkerk, Rotterdam, Apeldoorn en Den Haag. Het geslacht uit Arnhem zien wij naar Nijmegen, Haarlem, Dordrecht, Hengelo en Ned.-Indië zich verspreiden.
 
EERSTE GENERATIE.
1. Claas Moll, Geb: ± ....... Overl:. ....... Uit dit huwelijk met. .....
volgen 3 kinderen, zie 2e generatie (2-4).
 
TWEEDE GENERATIE.
2. Geurtje Moll, Geb:. ...... Overl:. ....... Zij huwde 16 Aprill667 te
Voorst met Peter Gerrits, wedr. Fenneken Hendrix, in de Holthuizerstraat, onder Voorst.
3. Hendrik Moll, Geb:. ...... Overl:. ......... Hen huwde 1e. 17 Feb 1678 te Arnhem, (testis Beerend Lamers), met Lijsberth Valckenaar, Geb: te Arnhem.
Uit dit huwelijk volgen 2 kinderen, 3e generatie (5—6).
Hij huwde 2e. te Arnhem, 6 Jan. 1694 met Christyna Lattenhouwer, Geb: te Arnhem.
4. Hendrika Moll, Geb:....... Overl: na 1714. Ze maakt huwelijksche voorwaarden 25 April 1704 en was gehuwd met Jan Jacobs Gamelcoorn. Bij testament van 5 Aug 1713 vermaakt zij hare goederen aan haar neef en nicht Evert Moll (6) en Jurriana van Wijssel en 25 Aug 1714 bevestigt zij die beschikking, als Henderiken Claesen, huysvr. van Jan Gamelcoorn en revoceert zij hare 1704 gemaakte huwelijksche voorwaarden.
 
DERDE GENERATIE.
Kinderen van Hendrik Moll en Lijsbeth Valckenaar. (Zie 3)
5. Hendrik Moll, Geb: 7 April 1678 te Velp, Overl: vóór 1716. Hij woonde te Utrecht op het Vreeburg en huwde 5 Mei 1705 te Utrecht met Josina (Gesina) Hofmeester, Geb: te Utrecht. Uit dit huwelijk waren 3 kinderen, 4e generatic (zie 7—9).
6. Evert Mol, Geb: 17 Aug 1679 te Velp, Overl: vóór 1749, Sergeant. Hij huwde te Arnhem, 5 Juli 1708 met Jurriana Dirks van Wijssel (die hertrouwt met A. Schuylenburght. Uit dit huwelijk volgen 9 kinderen, 4e generatie (zie 10—18).
 
VIERDE GENERATIE.
I. Kinderen van Hendrik Moll en Josina Hofmeester. (Zie 5)
7. Hendrik Moll, gedoopt 29 Sep 1705 te Arnhem, Overl: vóór Sep 1730 in Oost Indië.
Raadssignaat van 18 Sep 1730 te Arnhem : ,,Op requeste van Willem Enschede en Adriaen van Junevelt, aangestelde momberen (voogden) van Hendrik Moll, zoone van Hendrik Moll en Gesina Hofmeester, te kennen gevend, dat hun pupil in Oost-Indië Overl: is, versoekende van haar momberschap ontslagen met overgevinge aan de moeder van ’t geene onder haar is".
8. Elisabeth Moll, gedoopt 26 Aug. 1708 te Arnhem, Overl: vóór 1716.
9. Catharina Moll, gedoopt 26 April 1711 te Arnhem.
 
II. Kinderen van Evert Moll en Jurriana Dirks van Wijssel. (Zie 6)
10. Hendrik Moll, Geb: 16 Mei 1709 te Velp, Overl:. . ...... Hij huwde met Geertruid Braakman, Geb: 9 Dec 1700 te Velp, Dv: Lubbert Braakman en Willemke Jans. Uit dit huwelijk volgen 6 kinderen, 6e generatie (zie 19—24).
11. Anthony Moll, Geb: 7 Aug. 1710 te Velp, Overl: 6 Dec 1774 te Arnhem. Hij was stadsbode en bode bij het gerechtshof en dichtte. Hij huwde 22 Oct 1752 te Arnhem met Maria Elisabeth Viervant, Geb: 11 Feb 1730 te Maassluis, Overl: 27 Juni 1792, Maassluis, Dv: Leendert Viervant en Hendrika Renseng Uit dit huwelijk volgen 5 kinderen, 5e generatie (zie 25-29)
12 Elisabeth Moll, Geb: 5 Juni 1712 te Velp, Overl: . Zij ondertrouwde 14 Nov 1749 te Amsterdam („vader dood") met Pieter van Oojen, Geb: 1713 te Eist, Zv: Jan van Oojen
13 Derk Mol (volgens huwelijksacte „Dirk Mol"), Geb: 25 Jan 1714 te Velp, Overl: te Rheden Hij ondertrouwt 5 Aug 1736 te Rotterdam en huwt 19 Aug 1736 te Dordrecht met Eva van den Bergh, gedoopt 16 Febru ari 1698 te Rotterdam, Overl: 19 Nov 1746 te Oud-Beijerland, Dv: Adriaan van den Berg en Christyna Gardel Uit dit huwelijk volgen 4 kinderen, 5e generatie (zie 30-33)
Hij huwde 2e 27 Mei 1745 te Nieuw-Beijerland met Magdalena Troerman, Geb: aldaar. Uit dit huwelijk volgen 6 kinderen, 5e generatie (zie 34-39)
14 Jacobus Moll, Geb: 18 Oct 1716 te Velp, begraven 18 Maart 1769 te Den Haag Glazenmaker in Den Haag, nalatende l dochter
15 Aaltien Moll, Geb: 18 Oct 1716 te Velp, Overl: voor 22 Sept 1778 Zij huwde 11 Feb 1753 te Velp met Dellis van Voorden, Geb: 23 Jan 1724 te Velp, Overl: , soldaat, Zv: Herman van Voorden en Geeskc Roelofs
16 Jacoba Moll, Geb: te Velp op 19 Maart 1719, Overl:
17 Jurriana Moll, Geb: te Velp 4 Juni 1721, Overl:
18 Thomasynia Moll, Geb: 4 Juni 1721 Velp, Overl: (misschien Tonia, Synia Moll?)
 
VIJFDE GENERATIE
I Kinderen van Hendrik Moll en Geertruid Braakman.(Zie 10)
19 Evert Moll, Geb: 26 Febr 1730 te Velp, Overl: 26 Mei 1806 te Velp Bakker en Veerman te Renkum. Hij huwde 10 Dec 1767 te Renkum met Geertruy van Domselaer, Geb: 11 Maart 1742 te Renkum, Overl: 7 Feb 1833 te Rosendaal, Dv: Gerrit Gijsbert van Domselaer en Anna Maria Opdal Uit dit huwelijk volgen 8 kinderen, zesde generatie (zie 40-47)
20 Willemyne Moll, Geb: 8 Maart 1733 te Velp, Overl: voor 26 Sep 1745
21 Lubbertus Moll, Geb: 15 Jan 1736 te Velp, Overl: voor 24 Ju in 1741
22 Juriana Moll, Geb: 8 Dec 1737 te Velp, Overl: 3 Juli 1770 te Westervoort Zij huwde 28 Mei 1769 te Westersfoort met Cornelis Brouwer.
23 Lubbert Moll, Geb: 24 Juni 1741 te Velp, Overl: 31 Jan 1811 te Velp Hij huwde 1e 18 Oct 1767 te Ellecom met Johanna Hermsen, Overl: 24 Dec 1768 te Ellecom, als wed Hendrik Jacobs Dit huwelijk bleef kinderloos
Hij huwde 2e 3 Sep 1769 te Spankeren met Everdina Brunesen (Breunisse) Everts, Geb: 2 Maart 1739 te Spankeren, Overl: 26 Aug 1819 te Westervoort, Dv: Breunis Everts en Trijntje Reynders Uit dit huwelijk volgen 8 kinderen, 6e generatie (zie 48-55)
24 Willemina Moll, geb 26 Sep 1745 te Velp, overl 30 Dec 1769 te Westervoort
 
II Kinderen van Anthony Moll en Maria Elisabeth Viervant.(Zie 11)
25 Juriana Hendrika Moll, geb 16 Sep 1753 te Arnhem, Overl:
26 Ds. Evert Moll, geb 30 Maart 1755 te Arnhem, Overl: 19 Juli 1805 te Nijmegen
Volgens Gelre Dl XXIII pag 161, genoot hij in 1775, als Zv: wijlen den Stadsbode, als „Evert Mol" een studiebeurs, een prebcnde uit de vicarien) Hij werd als theoloog te Harderwijk ingeschreven 5 Jan 1773 en was predikant te Harderwijk in 1779, in Nijbroek 1779-1781, te Voorst 1781-1785, te Maassluis 1781-1797 en te Nijmegen tot 1805
In „Grondsl van de Bibhographie van Gelderland" pag 458 .Merkwaardige brief uit Nijmegen, wegens de ellende aldaar, veroorzaakt door het water, benevens de zonderlinge redding van sommige door de Goddelijke voorzorg, in Feb 1799", onderteekend door „E. Mol", predikant in Nijmegen. In Voorst maakte Ds. Moll een epidemie mee, in Maassluys werd hij in de burgertwisten gewikkeld Het lag niet in zijn karakter, een werkelooze onpartijdigheid te kiezen en het deel, dat hij nam aan den strijd der „goeden tegen de goeden" (naar den zachtmoedigen Van der Palm), berokkende hem menigvuldigen kommer en verontrustte in ’t bijzonder het teergevoelige hart van zijn gade
De wed van Anthony Moll Sr., Ma. Ea. Viervant, vergezelde haar zoon Evert eerst naar de Hoogeschool, daarna ook naar de pastorie De 4 kinderen werden bij den dood van de moeder, Catha. Knipschaer, toevertrouwd aan de zorgen der grootmoeder, na haar overlijden werden ze opgevoed door de liefderijke stiefmoeder Hij huwde (ondertr Voorst 20 Maart 1785) te Voorst 6 April 1785 met Catharina Knipschaer, Geb: 1766, Overl: 6 Oct te Maassluis 1790, Dv: Jacob Knipschaer en Willemina van der Wiel Uit dit huwelijk volgen 4 kinderen Zie zesde generatie (56-59)
Hij huwde 2e 15 Apr 1792 te Maassluis met Anna Pieternella Schelvischvanger, Geb: te Maassluis l Juli 1757, Overl: te Balgoye bij Nijmegen 15 Juli 1798, Dv: Cornelis Schelvischvanger en Alida Molenaar Uit dit huwelijk volgen 3 kinderen, 6e generatie (zie 60-62)
Hij huwde 3e te Nijmegen 23 April 1800 met Willemina van Waenen, wed J H van Dorp, Geb: 5 Maart 1766 te Maassluis, Overl: 20 Juli 1806 te Balgoye, Dv: Dr Kornelis van Waenen en Catharina de Koning Uit dit huwelijk waren geen kinderen wel een voorzoon (zie later)
27 Hendrika Moll, Geb: 9 Jan 1757 te Arnhem, Overl: voor 1763
28 Leendert Moll, Geb: 21 Jan 1759 te Arnhem, Overl:
29 henrica Moll, Geb: 9 Jan 1763 te Arnhem, Overl: 22 Jan 1828 te Harderwijk Zij huwde te Voorst 9 Nov 1783 Dr. Albertus Huysman, med dr en Lid van den Raad te Harderwijk gedoopt 25 Mei 1757 te Harderwijk, over leden 27 Maart 1820 te Harderwijk, Zv: den burgemeester Johannes Christiaan Huysman en Alberta Appeldoorn Uit dit huwelijk waren 9 kinderen
 
III Kinderen v Derk Moll en 1. Eva van der Bergh en 2. Magdalena Troersman. (Zie 13)
Uit dit 1e huwelijk
30 Jurriana Moll, gedoopt 21 Sep 1738 te Oud-Beijerland (get Aaltje Moll), Overl:
31. Evert Moll, gedoopt 10 Juli 1740 te Oud-Beijerland (get id ), Overl: Hij huwde met Hendrika Bergveld.
32 Neeltje Moll, gedoopt 12 Sep 1742 te Oud-Beijerland (get Juriana van Wessel), Overl:
33 Jurriana Antonia Moll, gedoopt 8 Nov 1744 te Oud-Beijerland (get Anthony Moll, Overl:
Uit het 2e huwelijk
34 Dirk Moll, gedoopt 12 Dec 1753 te Nieuwpoort (get Jurrien van Wessel, Evert Mol), Overl: , woonde te Amsterdam, Kerkstraat en huwde 15 Aug 1784 te Amsterdam met Elisabeth Geynweyk, (get de moeder, Magdalena Troereman te Stad a/h Haringvliet), Geb: 1760, Overl: , Dv: Geynweyk en Aafje Schellinger Uit dit huwelijk volgen 3 kinderen, 6e generatie (zie 63-65)
35 Jurriana Moll, gedoopt 2 Mei 1746 te Nieuwpoort (get Ludolf Troerman, Elisabeth Moll 12), Overl:
36 Anthony Moll, gedoopt 29 Oct 1747 te Nieuwpoort, (Anthony Mol (11), Elisabeth Mol (12), Overl:
37 Antonia Hermina Moll, gedoopt 4 Mei 1749 te Nieuwpoort (get idem), Overl:
38 Eva Magdalena Moll, gedoopt 7 Nov 1751 te Nieuwpoort (get Elisabeth Mol (12), Overl:
39 Elisa Mol, gedoopt 4 Oct 1755 te Nieuwpoort (get Elisabeth Moll (12), Overl:
 
ZESDE GENERATIE
I  Kinderen van Evert Moll en Geertruy van Domselaar.(Zie 19)
40 Hermientje Moll, Geb: , Overl:
41 Geertruy Moll, Geb: 7 Jan 1770 te Velp, Overl: l Nov 1831 te Rosendaal (G) Zij huwde 26 Dec 1798 te Velp met Jan Hendrik Kupper, tuin man te Rosendaal, Geb: te Duisburg a Rhein, 1768, Overl: 16 April 1840 te Rosendaal Uit dit huwelijk waren 8 kinderen
42 Anna Maria Moll, geb 18 Mei 1772 te Velp, Overl: 5 Nov 1854 te Arnhem Zij huwde 17 Juli 1798 te Velp met Willem Schut, winkelier te Schiedam, Geb: 15 Jan 1770 te Heelsum, Overl: 13 Feb 1815 te Schiedam, Zv: Marten Schut en Catharina van Bree tJit dit huwelijk waren 2 kinderen.
43. Hendrik Moll, Geb: 10 Sept. 1774 te Velp, Overl: 30 April 1809 te Velp. Bakker. Hij huwde te Velp 10 Sep 1807 met Johanna van Otterloo, Geb: 28 Maart 1786 te Velp, Overl: 26 April 1809 te Velp, Dv: Willem van Otterloo en Jakobje Driessen. Uit dit huwelijk volgt l kind, 7e generatie (zie 66).
Hendrik Moll, gehuwd met Joha. van Otterloo, was een gezeten, jonge bakker te Velp; zijn huis was groot en royaal en hij had boomgaarden en bouwland te Velp. Bij zijn dood en dien van zijn vrouw werd door broers en zusters en door zijn moeder, wed. Evert Moll, de boedel verkocht. Voogd over Evert Moll (67) was Teunis Hulstein, grutter (zie 47). Uittreksel Velper Courant, l Jan 1814:
„Verkooping onder mededeelgenooten. Definitieve Toeschatting. Men doet weten aan elk en een iegelijk, wien zulks aangaan mag, dat op Dingsdag, den 11. Jan 1814, des namiddags precies ten drie uren, ten huize van Hendrik Aveling te Velp, in het Logement, ten overstaan van Mr. L. J. van der Sluys. openbaar notaris van het Canton Velp, Departement van den Boven-IJssel, als hiertoe bij vonnis van de rechtbank ten Eersten Instantie, zitting houdende te Arnhem, van den 16. Aug 1813, behoorlijk geregistreerd den 24. d.a.v. geautoriseerd, ten verzoeke van den Procureur Allardus Boonzaaier A.’szn., als vervolgende de zaak van Gerrit Moll, landbouwer, wonende te Rosendaal (44), Willem Kuppen voor zich zelven en namens zijn huisvrouw Geertruid Moll (41), tuinman, wonende te Rosendaal, Willem Schut, winkelier te Schiedam, voor zich zelve en namens zijn vrouw Anna Maria Moll (42) en Evert Moll (46), landbouwer wonende te Velp, mitsgaders ten verzoeke van Geertruida Domselaar, weduwe en getugtigde boelhouderse van wijlen Evert Moll (19), zonder bepaald beroep, wonende te Roosendaal, Teunis Hulsteyn, grutter, wonende te Velp, zoo voor zich zelven en namens zijn ehevrouw Jurriana Willemina Moll (47), als in qualiteit van aangestelde voogd over den minderjarigen Evert Moll (67), in tegenwoordigheid van Gerrit van Manen, papiermaker 1e „Velp, in qualiteit van toezienden voogd over den gemelden minderjarige zal worden overgegaan tot de definitieve toeschatting onder mededeelgenooten (par licitation), van een huis, schuur en schaapschot, gequoteerd No. 61, waarin sedert verscheiden jaren de bakkers- en winkelaffaire met goed sueees is geëxerceerd. en hetwelk ook zeer geschikt is, om tot een Heeren Behuizinge te worden aangelegd, met ongeveer een morgen en twee honderd roeden boomgaard en bouwland te samen gelegen in de gemeente Velp, palende ten Oosten aan de Broekstraat en ten Westen aan den weg naar de straat.
(w.g.) BOONZAIER,
Procureur".
44. Gerrit Moll, Geb: te Velp 28 Sep 1776, Overl: te Ede, 17 Dec 1861. Zetboer en veerman aan het Rhedensche veer. Hij huwde te Rheden, 19 Sep 1802 met Cornelia Brouwer, Geb: 7 Feb 1782 te Rheden, Overl: 14 Aug 1831 te Rosendaal, Dv: Arend Brouwer en Teunisken van Zadelhoff. Uit dit huwelijk volgen 10 kinderen, 7e generatie (zie 67-76).
45. Juriana Willemina Moll, Geb: 24 Maart 1779 te Velp, Overl: vóór 1784 te Velp.
46. Evert Moll, Geb: 11 Oct 1781 te Velp, Overl: 9 Mei 1850 te Rheden, landbouwer. Hij huwde 8 Sep 1805 te Rheden Cornelia van Zadelhoff, gedoopt 29 Aug 1775 te Rheden, Overl: 18 Nov 1851 te Rheden, Dv: Evert van Zadelhoff en Teuntjen Belders. [Commentaar Jan: Ineke Bouman schrijft in mijn Gastenboek: Dit is onjuist Zij is geboren 06-01-1787 en gedoopt 07-01-1787. Helaas ben ik in de stamboom nog meer verschillen / onjuistheden tegen gekomen]
Uit dit huwelijk volgen 8 kinderen, 7e generatie (zie 77-84).
47. Jurriana Willemina Moll, Geb: 3 Oct 1784 te Velp. Overl: 19 Jan 1864 te Rheden. Zij huwde 19 Jan 1808 te Velp met Teunis Hulsteyn, grutter, Geb: 27 Jan 1771 te Velp, Overl: 10 Nov 1859 te Rheden, Zv: Teunis Hulsteyn en Francyn Bosch.
 
II. Kinderen van Lubbert Moll en Everdina Breunisse Everts.(Zie 23).
48. Geertruid Moll, Geb: te Ellecom, 16 Sep 1770, Overl: 5 Nov 1854 te Arnhem. Zij huwde te Westervoort 2 Mei 1805 met Alof Brouwer. Uit dit huwelijk waren 2 kinderen
49. Hendrik Moll, Geb: te Ellecom, 17 Juli 1772, Overl: te Westervoort, 13 Jan 1841. Hij huwde te Velp met Hendrina ten Bosch, Geb: 18 Sep 1758. Overl: 7 Feb 1841 te Westervoort, Dv: Wander ten Bosch en Everdina Beekmans. Uit dit huwelijk volgen 4 kinderen, 7e generatie (zie 85-88).
50 Breunis Moll, Geb: te Ellecom, 17 Juli 1772, Overl: te Bemmel, 18 October 1808, begraven in de kerk te Westervoort 21 Oct
51 Jan Willem Moll, Geb: te Velp, 20 Jan 1774, Overl: te Velp 30 Dec 1848 Hij huwde 4 Jan 1807 te Velp met Neleke Looyse, wed van Willem Wouter Willemse, Geb: 8 Nov 1774 te Rheden, Overl: 2 Juli 1844 te Rheden, Dv: Luytjen Looyse en Johanna Teunissen Uit dit huwelijk volgen 7 kinderen, 7e generatie (zie 92-98)
52 Catharina Moll, Geb: 31 Maart 1776 te Velp, Overl:
53 Lubberta Moll, Geb: 14 Apr 1778 te Velp, Overl: Zij ondertrouwde 16 Jan 1806 te Leiden en huwde 2 Feb 1806 te Warmond met Willem Pietersen, Geb: te Leiden
54 Elisabeth Moll, Geb: 29 Juli 1780 te Velp, overl (verdronken), 5 Maart 1782
55 Levenloos kind op 26 Juni 1785 te Westervoort
 
RECTIFICATIE p 3 1e kol midden 5 ipv 3 kinderen zie 60-64 - 2e kol bij No 34 zie 65-67 ipv 63-65 - p 4 1e kol bij No 43 zie 68 ipv 66 -p 4 2e kol bij No 44 zie 69-78 ipv 67-68 - bij No 46 9 ipv 8 kinderen zie 79-87, ipv 77-84 - laatste regel zie 88-91 ipv 85-88
 
III Kinderen van Ds. Evert Moll en 1e. Catharina Knipschaer en 2e Anna Pieternella Schelvischvanger.(Zie 26)
Uit het 1e huwelijk

56 Dr. Anthonie Moll, Geb: 8 Maart 1786 te Maassluis, gedoopt 12 Maart (getuige in E Viervant), overl 16 Maart 1843 te Arnhem, medicus te Nijmegen en te Arnhem, Ridder in de Orde van de Nederl Leeuw (Kon Besl 4 Juni 1841, St bl No 29)

Anthonie Moll 1786-1843 1825 Gravure

Hij werd 23 Sept 1801, op 15-jarigen leeftijd ingeschreven als medisch-student te Leiden en op 20-jarigen leeftijd bevorderd tot Doctor med, na verdediging van zijn „aan de vrienden der waarheid" opgediagen proefschrift „Specimen med inaug, exhibens generalia quaedam circa theoriam, sic dictam, Incitationis" 21 Juni 1806 In Nijmegen werd hij extra ordinair-assistent in het Militaire Hospitaal, waar zich vele Pruisische krijgsgevangenen bevonden (1807), werd Stadsgeneesheer en 1814 ook chirurgijnmajoor bij de Schutterijen Hij verwierf reputatie tijdens de typhus-epidemie (1813) als ijverig en moedig geneesheer

Maart 1827 werd hij te Arnhem opvolger van Dr F W Everts stadsdokter en voorzitter der Provinciale Commissie van Geneeskundig onderzoek en toevoorzicht in Gelderland Tot 1841 was hij werkend geneesheer Vaardig spreker betoonde hij zich in vergaderingen van het Nut en van het Genootschap ,,Prodesse Conamur"
Hij behoorde tot de eerste hygeisten in Nederland, die de geneeskrachtige werking van het zeeklimaat hebben verdedigd Hij was lid van het Utr Genootschap van Kunsten en Wetenschappen (1814), Buitengewoon Lid van het Physisch Medisch Genootschap te Bonn (1820) Eerelid van de „Societe medico-chirurgale" te Brugge (1840) en van het genootschap ter bevordering der Genees- en Heelkunde te Amsterdam (1840)
Van zijn hand verschenen
1 Proeve eener theorie van de werking der contagia acuta op het menschelijk lichaam (1815)
2 Het zeebad door G Swartendijk Stierling met een aanhangsel nopens de nieuwe zeebadinrichting te Scheveningen (1819)
3 Handboek tot de Leer der Teekenen van Gezondheid en ziekte (1821-’23), 3 dln
4 Opstellen in „Practisch Tijdschrift voor de Geneeskunde in al haren omvang" (1825-’43), onder zijn redactie en met Dr C van Eldik als mede-redacteur
5 Gemeenzame Brieven over het Scheveningsche Zeebad (1824)
6 Handboek voor de geregtelijke geneeskunde (1825-’26) in 2 dln (Nog een Standaardwerk ’)
7 Beknopte beschrijving van den Asiatischen braakloop (1832)
8 Iets over de zoogenaamde Russische baden (1842)
9 Tijdschrift voor de Staatsgeneeskunde (1843)
10 Beschrijving eener epidemische koortsziekte in Gelderland in 1831 (In „Hippokrates", 193, Supl V)
11 Verslag eener kinderpokepidemie in Nijmegen in 1817 (ibid Suppl VI, 73)
12 Vertalingen van Duitsche werken over natuurphilosophie van Bailenstedt, Werner, Link en Gelpke) van Angeli’s „De jonge arts aan het ziekbed", van Shelling (naar l Bibliographie in N N B Woordenboek II, 1912, 2 Cv Eldik: Levens- en karakterschets van wijlen Dr. Moll in Arnhemsche Courant, 29 Juni 1843 (vergel Practisch Tijdschrift van dit jaar, Kunst en Letterboek 1843 II-I), 3 Dr. Moll, geschetst door zijn zoon E. Moll" (8845, met portret), 4 J H F Kohlbrugge „Nederl praedarwinisten", (gids 1908 III, 235) Volgens een bijbel blad van de families Viervant en Huysman, berustend in origineel bij het Centraal Bureau voor Genealogie en Heraldiek (Ned Leeuw 1922) moet Dr. Moll te Nijmegen een geslachtsregister bezeten hebben, zooals zijn Tante Mevr Huysman (henrica Moll) beweerde.
Prof. Mr. j.m. van Bemmelen roem de nog 5 Oct 1933 bij een lezing in het Leidsch Criminologisch Instituut Dr. A. Moll als deskundige in strafzaken
Hij huwde 26 Mei 1813 te Nijmegen, waarbij de inzegening van het huwelijk geschiedde door zijn broer (57), met Albertina Mos, Geb: 22 Mei 1791 te Nij megen, Overl: 11 Juli 1866 te Groerlo, Dv: Johannes Gijsbertus Mos en Anna Sophia van Burick Uit het huwelijk volgen 4 kinderen 7e generatie (zie 99-102)
57 Ds. Dr. Jacob Moll, Geb: 25 Juni, ged 29 Juni 1787 te Maassluis (get Willemma van der Wiel, wed, van Jacob Knipschaer), Overl: 24 Feb 1817 te Nijmegen, ingeschreven als stud theol te Harderwijk 20 Sept 1808, Predikant te Beuningen en Ewijck 1812 Ongehuwd. Te zijner nagedachtenis schreef Dr. Anthony Moll: „Tranen der herinnering in der Hoop geweend bij het graf mijns teerbeminden broeders"
58 Willem Christiaan Moll, Geb: 28 Nov 1788 Maassluis, gesneuveld 1812 in Rusland
59 Catharina Elisabeth Willemina Moll, Geb: 31 Maart 1790 te Maassluis (get bij doop Maria El Viervant, wed van Anthony Moll (11), Overl: Zij was gehuwd met Lohman, Geb: te Ruhrort en uit dit huwelijk waren twee kinderen
Uit het tweede huwelijk
60 Alida Moll, Geb: 10 Jan, gedoopt 10 Feb 1793 te Maassluis, Overl: Zij was gehuwd met Jan Cuperus, en uit dit huwelijk waren 3 kinderen
61 Een levenloos kind, begraven 2 Dec 1794, Maassluis
62 Een kind, geb ongeveer 14 October 1795 te Maassluis, ongedoopt begraven 4 Nov 1795 te Maassluis
63 Cornelis Moll, Geb: 5 Novem ber, gedoopt 14 Decembcr 1796 te Maassluis, Overl: 26 Oct 1860 te Rotterdam Koopman te Rotterdam Hij huwde 24 Mei 1828 te Rotterdam met Lammina Elisabeth Landt, geb 5 April 1800, Rotterdam, Overl: 23 April 1869 te Rotterdam Dv: Petrus Lambertus Landt en Maria Elisabeth Cassa Uit dit huwelijk volgen 6 kinderen, 7e generatie (zie 103-108)
64 Anna Pieternella Moll, geb 25 Juli 1798 te Nijmegen (get bij doop Anna Sophia Mos-van Burick) Bij haar geboorte stierf haar moeder Zij werd opgenomen en grootgebracht bij de familie Mos te Nijmegen Zij overleed 11 Jan 1865 en was gehuwd met G. van der Kaa. Uit dit huwelijk was l kind
Opmerking Uit het 3e huwelijk van Dr. Anthony Moll waren geen kinderen, wel was er bij huwelijk een voorZv: de wed van Dorp-van Waenen, nl B. C. van Dorp, candidaat in de rechten, ongehuwd Overl: 1815 In een bundel gedichten van hem, uitgegeven na 1815, plaatste Prof. M. Siegenbeek een voorrede, waarin Z H Gel betoogde, dat B. C. van Dorp, door de 2e echtverbintenis van zijn Moeder in omstandigheden was overgebracht, die ongunstig waren voor de ontwikkeling van zijn aanleg en dat de opvoeding op niets minder was aangelegd, dan om van Dorp een hoog gevoelen van zich zelf in te boezemen
Dr. Anthony Moll en zijn broer Ds. Jacob Moll publiceerden hun briefwisseling met Prof Siegenbeck bij C J v Goor, Nijmegen 1816 met het motto ,,Een man tegen zijn naasten een valsch getuigenis sprekende is een hamer, zwaard en scherpe pijl" (Salomo )
 
IV Kinderen van Dirk Moll en Elisabeth van Geynweyk. (Zie 34)
65 Dirk Geynweyksche Moll, gedoopt 12 Juni 1785 Amsterdam N Kerk (get Hendrik Bergveld en Clara ten Hoeve), Overl:
66 Johanna Moll, gedoopt 21 Juli 1786 Amsterdam, O Kerk (get Evert Moll (31) en hendra Bergveld), Overl:
67 Johanna Magdalena Moll, gedoopt 25 Aug 1790 Amsterdam, Z Kerk (get Barend de Haas en Catharina Pieters), Overl:
 
ZEVENDE GENERATIE
I. Kind van Hendrik Moll en Johanna van Otterloo.(Zie 43)
68 Evert Moll, Geb: 23 Juni 1808, Velp, Overl: 11 April 1869, Heteren Onderwijzer te Heteren (geëxamineerd 3e rang 10 Oct 1826), later tabakshandelaar Hij huwde 8 Juli 1829 te Heteren met Geurtje van Gelder, Geb: 31 Jan 1806 te Heteren, Overl: 16 Nov 1892 te Heteren, Dv: Evert van Gelder en Catharina Jacobs Uit dit huwelijk volgen 10 Kinderen, 8e generatie (zie 109-118)
 
II Kinderen van Gerrit Moll en Cornelia Brouwer.(Zie 44)
69 Teuniske Moll, Geb: 12 Maart 1803 te Rheden, overl 17 Nov 1839 te Arnhem Zij huwde te Rosendaal op 4 Mei 1820 met Tobias Hendrik Lorentsz, Geb: 20 April 1791 te Ede, Overl: 26 Maart 1857 te Arnhem, aannemer, Zv: Friedrich Gottlieb Lorentz en Berendina Wilbrink Uit dit huwelijk volgen 3 kinderen Een nakomeling was de wereldberoemde Professor Dr. H. A. Lorentz.
70 Geertrui Moll, Geb: 21 April 1805 te Rheden, Overl: in N -Amerika Zij huwde 18 Mei 1833 te Rosendaal met Peter Theodoor Kupper, Geb: 28 Aug 1802 te Rosendaal, Overl: in N -Amerika, Zv: Jan Hendrik Kupper en Geertruy Moll (41) Uit dit huwelijk waren 3 kinderen
71 Evert Moll, geb 13 Oct 1806 te Rheden, Overl: 28 Aug 1848 te Rosendaal, boschopzichter te Rosendaal Hij huwde 18 Nov 1838 te Rosendaal met Cornelia Letterie, Geb: te ’s-Gravenhage 16 Aug 1807, Overl: 27 Mei 1882 te Rosendaal, Dv: Geysbert Letterie en Cornelia de Vrint Uit dit huwelijk volgen 5 kinderen, 8e generatie (zie 119-123)
72 Arend Moll, Geb: 28 Dee 1807 te Rheden, Overl: 27 Maart 1809 te Velp
73 Antje Moll, geb 3 Nov 1810 te Rosendaal, Overl: 5 Jan 1899 te Ede, zij huwde 5 Feb 1835 1e Rosendaal met Jan Rynond van Ingen, Geb: 11 April 1813 te Arnhem, Overl: l Aug 1871 te Arnhem, tuinman, Zv: Gerrit van Ingen en Johanna Christina Steek. Uit dit huwelijk waren 4 kinderen
74 Gerrit Moll, Geb: 12 Aug. 1812 te Rheden, Overl: 25 Nov 1850 te Rosendaal, ongehuwd
75 Cornelis Moll, geb 16 April 1814 te Rosendaal, Overl: 11 Nov. 1896 te Ede Hij was boer op „Kreel" te Ede en huwde 3 Feb 1843 te Ede met Gerritje van de Haar, Geb: 30 Oct 1821 te Ede, Overl: 30 Dec 1904 te Ede, Dv: Gerrit van de Haar en Evertje Willemsen
Uit dit huwelijk volgen 7 kinderen, 8e generatie (zie 124-130)
76 Hendrik Moll, Geb: l Juni 1816 te Rosendaal, Overl: 22 Mei 1886 te Ede, landbouwer in de „Doesburgsche buurt" bij Ede Hij huwde te Ede 8 Dec 1848 met Cornelia Eylander, Geb: 20 Mei 1828 te Ede, overl 28 Dec 1874 te Ede, Dv: Jacob Eylander en Evertje van den Grampelt Uit dit huwelijk volgen 12 kinderen, 8e generatie (zie 131-142)
77 Anna Maria Moll, Geb: 8 Jan 1821 te Rosendaal, overl 31 Aug 1894 te Barneveld Zij huwde te Ede 2 Mei 1840 met Gerrit van Ingen, landbouwer, Geb: 3 Juni 1816 te Arnhem, Overl: 26 Feb 1886 te Barneveld, Zv: Gerrit van Ingen en Johanna Christina Steek Uit dit huwelijk waren 10 kinderen
78 Herman Moll, Geb: 14 Febr 1822 te Rosendaal, Overl: 3 mei 1902 te Ermelo Bakker te Nijkerk Hij ging 1890 uit Nijkerk naar Amersfoort en 1891 naar Hoevelaken Hij huwde 1e te Rosendaal 8 Maart 1849 met Johanna Antonia Labots, geb 5 Feb 1821 te Rosendaal, Overl: 21 Nov 1887 te Nijkerk, Dv: Gerrit Labots en Johanna Goedings
Uit dit huwelijk volgen 6 kinderen, 8e generatie (zie 143-148)
Hij huwde 2e te Amersfoort 19 Juni 1890 met Cornelia Theodora Bierstedt, Geb: 15 April 1842 te Amersfoort, Overl: 8 Feb 1899 te Ede, Dv: Johan Hendrik Bierstedt en Alyda van der Veer Dit huwelijk bleef kinderloos
 
III Kinderen van Evert Moll en Cornelia van Zadelhoff. (Zie 46)
79 Evert Jan Moll, Geb: 14 Dec 1805 te Rheden, overl 26 Juli 1876 te Rheden Timmerman te Rosendaal Hij huwde 3 Mei 1845 te Rheden met Hendrina Aalders, Geb: 31 Mei 1817 te Rheden, Overl: 3 Oct 1898 te Rheden, Dv: Hendrik Aalders en Berendjen Damen Uit dit huwelijk volgen 6 kinderen, 8e generatie (zie 149-154)
80 Gerrit Moll, Geb: 27 Juli 1807 te Velp, Overl: 26 Mei 1809 te Velp
81 Teuntje Moll, Geb: 4 Mei 1809 te Velp, Overl: 5 Feb 1875 te Rheden Zij huwde 1e te Rhenen 23 Mei 1829 met Wouter van der Horst, Geb: 23 Mei 1793 te Rheden, Overl: 21 Dec 1861 te Rheden, Zv: Hendrik Janssen van der Horst en Gosyna Capel Zij huwde 2e te Rheden 24 April 1869 met Jan van der Kolk, wedn van Catharina van den Heuvel, Geb: 1800 te Rheden, Overl: 5 Sep 1883 te Rheden, Zv: Gerrit van der Kolk en Jannetje Wolters
82 Geertrui Moll, Geb: 9 Feb 1811 te Velp, Overl: 10 Maart 1811 te Rheden
83 Geertrui Moll, geb 25 Feb 1812 te Velp, Overl: 14 Maart 1825 te Roosendaal
84 Jurrien Willem Moll, geb 19 Feb 1814 te Velp, Overl:
85 Jacob Moll, Geb: 29 Jan 1816 te Velp, Overl: 3 Juni 1874 te ’s-Gravenhage Adjudant-schrijver 1e klas bij het Dep van Oorlog Hij huwde 1e te Hoorn 2 Dec 1849 met Catharina Margaretha Dugardijn, Geb: 24 Mei 1825 te Hoorn, Overl: 25 April 1868 te Den Haag, Dv: Hendrik Dugardijn en Catharina Hendrika Giesberg Uit dit huwelijk volgen 10 kinderen, 8e generatie (zie 155-164)
Hij huwde 2e te ’s Gravenhage 26 Mei 1869 met Engelberta Lindt, Geb: te ’s Gravenhage 16 April 1840, Overl: aldaar 10 Juni 1916, Dv: Antonius Jacobus Lindt en Alida Sommers
Uit dit huwelijk volgen 3 kinderen, 8e generatie (zie 165-167)
86 Willemina Moll, Geb: 9 Dec 1817 te Dieren, Overl:
87 Cornelia Moll, Geb: 15 Feb 1819 te Velp, overlcden 3 Sep 1835 te Rheden, ongehuwd
 
IV Kinderen van Hendrik Moll en Hendrina ten Bosch (Zie 49)
88 Levenloos kind te Westervoort, 30 Maart 1801
89 Lubbert Wander Moll, Geb: 30 Mei 1802 te Westervoort, Overl: 17 Juni 1886 te Westervoort Hij huwde 27 Sep 1843 te Arnhem met Megchelina Raadman, Geb: 18 Mei 1815 te Arnhem, Overl: 5 Jan 1893 te Westervoort Dv: Lambertus Raadman en Elske Baerends Uit dit huwelijk volgen 5 kinderen, 8e generatie (zie 168-172)
90 Everdina Moll, Geb: 12 Nov 1805 te Westervoort Overl: 13 Feb 1870, aldaar, ongehuwd
91 Elisabeth Moll, tweeling-zuster, Geb: 12 Nov 1805 te Westervoort, Overl: Zij huwde 27 Mei 1829 te Westervoort met Gijsbert van Zadelhoff, landbouwer, geb 13 Februan 1801 te Angerlo, Overl: 17 Oct 1881 te Westervoort, Zv: Hendrik van Zadelhoff en Enneken Kets
 
V Kinderen van Jan Willem Moll en Neleke Looyse. (Zie 51)
92 Lubbertus Moll, Geb: 26 Feb 1807 te Velp, Overl: 11 Mrt 1807 te Velp
93 Willemina Woutrina Moll, Geb: l Juni 1808 te Velp, Overl: te Westervoort Zij huwde 1e te Rheden l Mei 1829 met Barend Thomas van Zadelhoff, Geb: 24 April 1793 te Velp, Overl: 8 Aug 1832 te Westervoort, graanhandelaar te Rheden en op de IJsseloord te Westervoort, Zv: Barend van Zadelhoff en Catharina Thomassen Zij huwde 2e met Nicolaas van Zadelhoff, neef van haar Overl: man, Geb: l Dec 1792 te Lathum, Overl: .... , woonde op de Brouwerij te Lathum, Zv: Willem Stevens van Zadelhoff en Maria ten Bosch
94 Lubbertus Moll, Geb: 5 Mei 1810 te Velp, Overl: 2 Maart 1812 aldaar
95 Lubbertus Moll, geb 13 Mei 1812 te Velp, Overl: 15 Nov 1877 te Rheden Arbeider Hij huwcte te Velp met Everdina de Roos, Geb: te Arnhem, Overl: 19 Nov 1894 te Rheden, Dv: Hendrik de Roos en Catharina Berendsen Uit dit huwelijk volgen 9 kinderen, 8e generatie (zie 173-181)
96 Naleke Moll, Geb: 18 Juli 1816 te Velp, Overl: 4 Jan 1820 te Velp
97 Jan Willem Moll, Geb: 3 April 1819 te Velp, Overl: 1 Feb 1851 te Rheden Hij huwde 2 Nov 1844 te Rhenen met Geertje Gerritsen, Geb: 19 Juni 1819 te Velp, overl 10 Juni 1887 te Rheden, Dv: Cornelis Gerritsen en Hester Roelofsen (De weduwe hertrouwde met Jan Matser ) Uit dit huwelijk volgen 3 kinderen, 8e generatie (zie 182-184)
98 Evert Moll, Geb: 25 Sep 1821 te Velp, Overl: 3 April 1851 te Rheden Hij huwde 12 Sep 1846 te Rheden met Luttera Engelina Gerritse, Geb: 31 Jan 1824 te Velp, Overl: 25 Feb 1894 te Rheden, Dv: Gerrit Gerritse en Gerritje Willemsen Uit dit huwelijk volgen 3 kinderen, 8e generatie (zie 185-187)
 
VI kinderen van Dr Anthonie Moll en Albertina Mos. (Zie 56)
99 Dr. Ds. Evert Mol, geb 7 Mrt 1814 te Nijmegen, Overl: 27 Mei 1896 te Haarlem Hij bezocht aldaar de Nuts- en Latijnsche School, studeerde korten tijd aan het Athenaeum te Deventer, waar hij 10 Sept 1831 geimmatriculeerd werd, maar reeds 4 Oct 1831, 17 jaar oud, werd hij te Leiden ingeschreven, deed er 24 Jan 1836 zijn candidaats examen theologie en 20 April van dit jaar verdedigde hij er zijn proefschrift „Collectanea ad Illustranda Jesu dicta ex observatione vital communio ’
Dr. Moll was een man van buitengewone gaven Tusschen 1854 en 1865 leid de hij, volgens zijn eigen methode, meer dan 20 jongelingen voor de Academische Studiën op Zijn verhandeling over misbruikte bijbelplaatsen werd in 1864 door het Haagsch Genootschap met goud bekroond Hij was achtereenvolgens predikant te Hengelo (1837), Vollenhove (1843), en Goes (1846-1877) In Goes ondervond Moll, die liberaal was en met het woord scherp kon zijn, tegenstand van de zijde der rechtzinnigen Hij genoot er nochtans veler achting Jarenlang was hij Scriba-quaestor der classis Goes en behoorde tot de leden van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen Ook als Nutslezer verwierf hij veel naam In 1877 vestigde hij zich als emeritus te Haarlem
Hij schreef
1 Vervolg op de bloemlezing uit den Hollandschen Spectator van Justus van Effen, door Prof v Kampen (Deventer, 1839)
2 Dr. Anthony Moll, geschetst door zijn zoon (Gorinchem 1845)
3 Teekenen en Vragen des Tijds (Goes 1857)
4 Kerkelijke Courant en Godsdienstig Weekblad (Amersfoort-Goes)
5 Handleiding bij het Godsdienstonderwijs
6 Vertaling van A Vinet ,Theorie der Prediking’ (Tiel, 1854)
7 Idem van C Palmer „Katechetiek" (Tiel, 1856 en 1857)
8 Misbruikte bijbelplaatsen (Leiden, 1864)
9 Afscheidsrede te Goes (30 Sep 1877, Goes)
10 Rede ter gedachtenis van 40 jarige Evangeliebediening (uitgesproken te Hengelo, 4 Maart 1877)
11 Het ideaal der Liefde (Goes, 1886)
Voorts verschillende bijdragen in tijdschriften (N N B Woordenb II, 1912)
Hij huwde 9 Feb 1837 te Deventer met Antjen van Groningen, Geb: 5 Maart 1813 te Deventer, Overl: 9 Jan 1875 te Goes Dv: Steven van Groningen en Ida Amelia Margaretha Bastiaans Uit dit huwelijk volgen 11 kinderen, 8e generatie (zie 188-198)
100 Johannes Gijsbertus Moll, Geb: 8 Feb 1816 te Nijmegen, Overl: 2 Nov 1817 te Nijmegen
101 Anna Sophia Catharina Moll, Geb: 23 Oct 1818 te Nijmegen, Overl: 4 Maart 1898 te Ginneken Zij huwde met Mr.I C. van Pelt.
102 Johannes Gijsbertus Jacob Moll, Geb: 8 Jan 1822 te Nijmegen, Overl: 2 Maart 1903 te Voorburg Hij werd 14 Maart 1840 in de faculteit der Letteren ingeschreven te Voorburg, werd Griffier van het kantongerecht te Wageningen en Notaris te Arnhem Hij huwde 28 April 1848 te Oyen (NBr) met Ardina Antonia Rant, Geb: 29 Nov 1825 te Oijen, Overl: 18 Maart 1894 te Wageningen, Dv: Adolph Rant en Johanna van Welsenes Dit huwelijk werd gescheiden te Roermond, 19 April 1883. Uit dit huwelijk volgen 4 kinderen, 8e generatie (zie 199-202)
Kinderen van Cornelis Moll en Lammina Elisabeth Landt.(Zie 63)
103 Christiaan Man Moll, Geb: op 25 Maart 1829 te Rotterdam, Overl: 17 Mei 1895 te Dordrecht Hij was consulair agent van Frankrijk, later vice-consul en Ridder van het Legioen van Eer Bij KB dd 9 Mei 1841 W 81 is hem vergund, den geslachtsnaam Schnitzler nevens den zijnen aan te nemen, dit geschiedde op vriendelijk verzoek van zijn nicht Maria van Loo, wed. Christiaan Schnitzler, geb. 31 Oct. 1774 en overl. 5 Oct. 1841 te Rotterdam. Hij, Christiaan Mari Moll Schnitzler is dus de stamvader van dit aan Moll geallieerde geslacht. Hij huwde 1e. 28 Juni 1854 te Bordeaux met Catharine Jenny Bouguerreau, geb. 9 Sep 1834 te St. Martin (Ile de Ré), Overl: 4 Nov 1854 te Rotterdam, Dv: Theodore Elie Sulpice Bouguerreau en Marie Marguérithe Adeline Bonnin. Dit huwelijk was kinderloos. Hij huwde 2e. te Middelburg 17 Oct 1856 met Apolonia Petronella Adriana van de Graft, Geb: 18 Feb 1832 te Middelburg, Overl: 26 Juli 1858 aldaar, Dv: Pieter van de Graft en Cornelia Hendrina Boluyt. Uit dit huwelijk volgt l kind, 8e generatie (zie 203).
Hij huwde 3e. te Minden (Westphalen) l Juli 1868 met Hermine Sophie Heilbronn, Geb: 22 Nov 1838 te Minden, Overl: 16 Nov 1919 te Dordrecht, Dv: Sanitatsrat Dr. David Julius Heilbronn en Regina Cahen. Uit dit huwelijk volgen 2 kinderen, 8e generatie (zie 204-205).
104 Petrus Lambertus Moll, Geb: 16 Maart 1831 te Rotterdam, Overl: 26 Oct 1832 aldaar.
105. Mr. Petrus Lambertus Moll, Geb: 8 April 1833 te Rotterdam, Overl: 12 Mei 1869 aldaar. Als Stud. Juris werd Hij 15 Sep 1852 te Leiden ingeschreven. Hij was commissionnair, advocaat en procureur, later Directeur der Rotterdamsche brood- en meelfabrieken. Hij huwde 24 Juni 1857 te Rotterdam met Maria Catharina Rehm, Geb: l Sep 1832 te Rotterdam, Overl: 22 Maart 1919 aldaar, Dv: Wilhelm Friedrich Gottlieb Carl Adolph Rehm en Anna Margaretha Christina Wilhelmina Snabilié. Uit dit huwelijk volgen 6 kinderen, 8e generatie (zie 206-211).
106. Maria Christina Moll, Geb: 24 Oct 1834 te Rotterdam, Overl: 20 Mei 1908 te Apeldoorn. Ongehuwd.
107. Evert Moll, Geb: 19 Mei 1838 te Rotterdam, Overl: 11 Sep 1917 te Den Haag. Agent van verzekering maatschappijen. Hij huwde 18 April 1866 te den Haag met Maria Elisabeth Wilhelmina Sara Nieuwenhuysen, Geb: 23 Oct 1846 te Nijmegen, Overl: 24 Aug 1925 te Den Haag, Dv: Hendrik Adriaan Nieuwenhuysen en Wilhelmina Johanna Landt. Uit dit huwelijk volgen 3 kinderen, 8e generatie (zie 212-214)
108. Jacob Moll, Geb: 20 Oct 1840 te Rotterdam, Overl: 18 Mei 1841, aldaar.
 

Zie Verder Deel 2

© Jan Wies 2022 | j.wies@planet.nl | Kruislaan 28, 2131WD Hoofddorp | telefoon: 023 5636680 Sponsored by Clic2connect