Tekst   Foto's
HOME    
uVhH 1931-32 Deel 1
uVhH 1931-32 Deel 2
uVhH 1932-33 Deel 1
uVhH 1932-33 Deel 2
uVhH 1933-34 Deel 1
uVhH 1933-34 Deel 2
uVhH 1934-35 Deel 1
uVhH 1934-35 Deel 2
uVhH 1934 Verslag
uVhH 1935-36 Deel 1
uVhH 1935-36 Deel 2
uVhH 1936-37 Deel 1
uVhH 1936-37 Deel 2
Talpa 1936-37 Deel 1
Talpa 1936-37 Deel 2
Talpa 1937-38 Deel 1
Talpa 1937-38 Deel 2
Talpa 1937-38 Deel 3
Talpa 1938-39 Deel 1
Talpa 1938-39 Deel 2
Talpa 1939-40 Deel 1
Talpa 1939-40 Deel 2
Talpa 1940-41 Deel 1
Talpa 1940-41 Deel 2
Talpa 1941-42 Deel 1
Talpa 1941-42 Deel 2
Talpa 1942-43 Deel 1
Talpa 1942-43 Deel 2
Talpa 1943-
Talpa 1946-
Talpa 1948-
Talpa 1949-
Catalogus Archief Deel 1
Catalogus Archief Deel 2
Catalogus Archief Deel 3
Fam Mol Stam Hekelingen 1
Fam Mol Stam Hekelingen 2
Fam Moll Stam Velp Deel 1
Fam Moll Stam Velp Deel 2
Fam Moll Stam Velp Deel 3
Fam Mol Zeeland Deel 1
Fam Mol Zeeland Deel 2
Fam Mol Zeeland Deel 3
Fam Mol Zeeland Deel 4

4e JAARGANG No. 13                         1 SEPT 1939

MEDEDEELINGEN
Op initiatief van onzen energieken Voorzitter werd uitvoering gegeven aan een nieuwe „campagne op groote schaal" tot het winnen van leden. Aan een 450 tal niet aangesloten naamgenooten werd een vlot en krachtig gestelde circulaire met machtigingsantwoordkaart gezonden. Tevens bevat dit nummer een EXTRA „los blad" met het begin van den lijvigen Zeeuwschen stamboom „Scherpenisse-Maartensdijk" en wordt dit nummer in veel grootere oplaag gratis toegezonden, ter opwekking tot toetreden. Vermeld dient te worden, dat dit alles buiten bezwaar van de kas der vereeniging geschiedt. Moge dit nobele voorgaan van den Voorzitter, om ons goede streven meer ingang te doen vinden, alle leden en donateurs aanzetten, opdat ieder op zijn wijze een steentje bijdrage tot versterking der vereeniging!
 
Het plan van den archivaris, om nog in den loop van dit jaar te doen uitgeven een gedrukte catalogus van alles, wat aanwezig is op het gebied van stamtafels, berichten, boeken, tijdschriften, biographieëen, voorwerpen, portretten, foto’s, handteekeningen, etc. van overleden en levende naamgenooten, in één woord den inhoud van het Archief „Mol(l)" moge daadwerkelijke steun vinden!
 
Als nieuwe leden meldden zich aan de Heeren:
Johannes Gijsbertus Maria de Moll, Dorpsstraat A. 22, Steenderen (G.) (St. Amsterdam.)
Klaas Mol, Stationstraat 41, Koog a.d. Zaan. (St. Zaandam.)
Wijnand Mols, Houtplein 37, Haarlem.
Mr. Justus Hendrik de Mol van Otterloo, Jan v. Nassaustraat 30, Den Haag.
 
VARIA EN BURGERLIJKE STAND
Bij Kon. Besluit van 17 Maart 1939, is met ingang van 15 April 1939, benoemd tot Burgemeester der gemeente Dussen (N.Br.) : de heer Hubertus Josephus Maria Mol, geb. 26 Mei 1906 te Ginneken, zoon van Hubertus Wilhelmus Johannes Mol en Josephina Amolda Maria Robert. (St. Princenhage.)
Bij Kon. Besl. van 18 April 1939, is met ingang van l Mei 1939 benoemd tot Burgemeester der geeente Dreischor (Zeeland): de heer Leendert Jan Mol, geboren 7 Jan 1887 te Waarde, zoon van Johannis Jacob Mol en Jannetje Adriana der Weduwen, voorheen Wethouder en Dijkgraaf. (St. Scherpenisse-St. Maartensdijk.)
 
Geslaagd: Eindexamen Koninkl. H.B.S., afd. B. 29 Juni 1939, de heer Aalbert Moll, zoon van Willem Moll en Woutera Neeltje Elisabeth Olofsen. (St. Achterhoek.)
 
Geboren: Batavia, 20 Mei 1939: Anna Catharina de Mol, dochter van Ir. Gustaaf Alexander de Mol en Johanna henriëtte Mulder. (St. Amsterdam.)
Geboren: Brieg, 4 Maart 1937: Else Katharina Ida Moll;
Geboren: Brieg, 30 Juni 1938: Sigrid Ursula Moll, beiden dochters van Friedrich Wilhelm Moll en Annemarie Bertuch. (St. Gruibingen.)
Geboren: Den Haag, 8 Aug 1936 : Rita Greta Mol, dochter van Jan Mol en Johanna Tanna Marie Punt. (St. Hoogeveen.)
 
Gehuwd: Königsberg i, Pr., 26 Mei 1936: Annemarie Bertuch, geb. 8 Juni 1917 in Montabaur (Westerwoud), dochter van Oberregierungsrat Hans Bertuch en Else Klara Marie Fleischer met Friedrich Wilhelm Theodor Moll, geboren 4 Jan 1901 te Brieg, zoon van Theodor Wilhelm Silvius Moll en Katharina Erna Klara Haupt. (St. Gr.Cannstadt.)
Gehuwd: Den Haag, 18 Sept. 1935: Johanna Tanna Marie Punt, dochter van Cornelis Dirk Punt en Rika Arendina Leussink met Jan Mol, cand. notaris, Den Haag, zoon van Harm Mol en Grietje van Tarel. (St. Hoogeveen.)
 
Overleden: Noordwijk, 14 Juni 1939: Dr. Herminius Carl George Ludolf Ribbink,rustend geneesheer, 74 jaar oud, zoon van Gerrit Ribbink en Charlotte Agneta Ilsink, echtgen. van Clasina Maria Moll, do. van Antonie Willem Moll en Hendrica Commerina van Santen. (St. Achterhoek.)
Overleden: Velp, 13 Juli 1939: Willem Moll, 72 jaar oud, gep. Majoor der Infanterie, zoon van Pieter Johannes Moll en Aaltje van Ganswijk, wedr. van Jaeemine Catharina Helena van Vloten. (St. Achterhoek.)
 
HET BELGISCHE GESLACHT MOL S. (Slot)
E2. volgen :
1. Georges Gustave Eugène Marie Mols, geboren 20 Oct 1881 te Antwerpen. Hij huwde 30 April 1908 te Gent Jkvr. Marie Jeanne Colette Paula de Hemptinne, geboren 13 Aug. 1887 te Gent, overleden Febr. 1929, dochter van Graal Paul Charles Jean Francois de Hemptinne en Idalie Marie Jeanne de Méeüs. Uit dit huwelijk volgen acht kinderen: F1.
2. Madeleine Josèphe Jeanne Marie Mols, geboren 30 Oct 1882 te Antwerpen. Zij huwde 27 Dec 1906 te Antwerpen met Ernest Amend Jean Georges Goethals, geb. 21 Oct 1877 te Courtrai.
3. Jeanne Alexandrine Mathilde Marie Mols, geboren 17 Febr 1884 te Antwerpen. Zij huwde 27 Juli 1908 te Wyneghem met René Emile Jean Marie George Goethals, geb. 19 Maart 1876 te Courtrai.
4. Joseph Jean Marie Mols, geboren 7 Juli 1885 te Antwerpen, Priester der Jezuïten.
5. Paul Edmond Marie Mols, geboren 5 Jan 1887 te Antwerpen. Hij huwde 19 Aug 1913 aldaar met Gravin Marguerite Anne Marie Ghislaine le Grelle, geb. 23 Febr. 1892 te Antwerpen, dochter van Graaf Albéric Gérard Louis Joseph Ghislain le Grelle en Marguerite Mélanie Charlotte Marie Ghislain de Melotte. Uit dit huwelijk volgen 7 kinderen: F2.
6. Hoger Joseph Ignace Marie Mols, geboren 31 Aug 1888 te Antwerpen. Hij huwde 12 Sept 1922 te Aertselaer met Emme Marie Clémence Philippine Gilliot, geboren 11 Juni 1899 te Antwerpen, dochter van Lcon Charles Adolphe Marie Gilliot en Marie Esther Eugenie Alphonse Jeanne Cardon de Lichtbuer. Uit dit huwelijk volgen vijf kinderen: F3.
7. Suzanne Marie Eleonore Mols, geboren 12 Sept 1890 te Antwerpen. Zij huwde 23 Nov 1920 te Wyneghem met Eugène Jean Jules Marie Ghislain Coget, geboren 13 Juli 1883 teDestelbergen, zoon van Gustave Joseph Jean Marie Hijacinthe Coget en Marguerite Marie Octavie Colette Ghislaine de la Kethulle.
8. René Marie Joseph Mols, geboren 6 Nov 1894 te Antwerpen, overleden 28 Sept 1918 te Jonkershoeve (Kippe), oorlogsvrijwilliger.
9. Germaine Marie Emilie Mols, geboren 29 Dec 1898 te Antwerpen. Zij huwde 20 Aug 1925 te Wyneghem met Marie Jean Arthur Hubert de Bellefroid d’Oudoumont, geb. 2 Juni 1898 te Aye, zoon van Fernand Félix Marie Auguste Ferdinand de Bellefroid d’Oudoumont en Marie Raphaële Armande de Donnéa.
 
F1. Volgen :
1. Anne Marie Mathilde Jeanne Scholastique Georgette Mols, geboren 13 April 1911 te Gent.
2. Adolphe Jean Gustave Marie Jean Mols, geb. 24 Juni 1912 te Gent.
3. Robert Paul George Marie Jean Mols, geb. 10 Aug 1913 te Gent.
4. Pierre George Albert Jean Marie Gustave Mols, geb. 20 Febr 1915 te Gent.
5. René Jean Pierre Marie Gustave Mols, geb. 16 Sept 1919 te Gent.
6. Joseph Francois Jean Marie Gustave Mols, geb. 18 April 1921 te Gentbrugge, overl. 3 Sept 1922 te Maltebrugge.
7. Pauline Marie Jeanne Georgette Mols, geb. 14 April 1924 te Gentbrugge.
8. Yvan Marie Etienne Jean Gustave Mols, geb. 10 April 1926 te Gentbrugge.
 
F2.
1. Edith Mathilde Marie Georgette Mols, geb. 11 Oct 1914 te Berlijn.
2. Helene Elisabeth Marguerite Marie Mols, geb. 30 Nov. 1917 te Antwerpen.
3. Marie Therèse Elisabeth Georgette Mols, geb. idem.
4 Marie Christine Jeanne Georgette Mols, geb 13 Mei 1919 te Antwerpen
5 Genevieve Madeleine Marie Jeanne Georgette Mols, geb 15 Maart 1921 te Keulen
6 Madeleine Marie Jeanne Georgette Mols, geb 25 Febr 1924 te Luik
7 Myriam Edith Georgette Mols, geb 4 Sept 1926 te Keulen
 
F3
l Jacques Joseph Marie GustaveMols, geb 29 Aug 1923 te Berchem
2 Andre Joseph Marie Gustave Mols, geb 20 Dec 1924 te Berchem
3 Aline Josephe Marie Gustave Mols, geb 21 Maart 1926 te Berchem
4 Eliane Desiree Marie Jeanne Georgette Mols, geboren 5 Juli 1928 te Wijneghem
5 Denise Denree Marie Jeanne Georgette Mols, geboren idem
(Opgaven, volgens Stein d’Altenstein „Annuaire de la noblesse de Belgique", 1847-1930, alsmede opgaven van het Archief te Gent)
 
Opmerking: Door jarenlange studie en ervaring meenen wij, getoetst aan tal van voorbeelden, te kunnen persisteeren, dat ook de naam Mols, moge die in de 17e eeuw vastgesteld zijn oorspronkelijk afgeleid wordt van Mol(l) of de Mol(l). Evenals het Vlaamsche gebruik voor personen behoorende tot een vader, den 2en naamval schept de Lange s Langhen; de Mol ’s Mols; kan Mols uit ’sMols = behoorende tot een man de Mol of Mol ontstaan zijn Hier zou de welwillendheid van het Staatsarchief te Gent of Antwerpen ons de voorvaderen van de voor ons als oudste generaties oogegeven Willem Mols, schepen - 1680 kunnen documenteeren.
We vonden reeds 1315 te Gent een Pieter den Mol, schepen in verband met den bekenden graaf Lodewjk van Male: Vuylsteke, Comptes de la ville de Gand 19-21 Jan 1315 Schepene Pieter den Mol en anderen gaan naar den graaf te Male , omme mijns ser (= sieur = heer) Lodewijcs besoigne" )
 
OUDE GESLACHTEN DE MOL UIT VEURN-AMBACHT
We gaan thans over tot publicatie van de mededeelingcn der notities in de archieven van België van de hand van den Weledelen Heer H. J. Kruimel, Den Haag en geven die eerst letterlijk weer om hieruit daarna de conclusies te trek ken en ze aan te vullen
Landregisters. Deze registers, zooals trouwens de heele administratie liepen over de heele „Kassslry" en hadden voor al de dorpen in zoo’n district gelegen, een college van Burgemeesteren, Schepenen en Ceurheeren (raden) alsmede een schout, daarnevens had men dan nog vaak afzonderlijke colleges in de verschillende heerlijkheden welke in deze kasselrijen gelegen waren (vgl de immuniteiten en later bij ons Hooge en Lage gerichten) Ceurheeren treft men alleen aan in de Kasselrij van Veurn-Ambacht.
De acten, in deze "Landregisters" ingeschreven, zijn meest zeer beknopt en bestaan voornamelijk uit transportacten, hypotheken en rentebrieven en procuraties voor enkele aanzienlijke families, ook wel eens huwelijksvoorwaarden Men had in Veurn-Ambacht de onprettige gewoonte in de 16e eeuw zelden de vrouw met haar geslachtsnaam aan te duiden, zoodat het veelal zeer moellijk is, genealogisch verband vast te stellen, daar, waar men wel geslachtsnamen bij de vrouw aantreft, mag men een zekere welstand aannemen De familie De Mol trouwens nam in Veurn-Ambacht een eervolle plaats in en zat er in de 16e eeuw in het bestuur, zij bleef blijkbaar de katholieke kerk getrouw, want ook in den aanvang van de 17e eeuw werden zij in regeeringskringen nog aangetroffen Landregisters (Staatsarchief West-Vlaanderen te Brugge).
 
No 590 , 1532- 33, fo1 74
9 Jan 1533 Huwelijksvoorwaarden tusschen Jan de Mol, de zone van Francoys, over eene zijde ende Jannekin Boudeloot, filia Denys Boudeloot over de andere zijde, de bruid geassisteert met haar vader
 
No 594 1537-40, fol 160
25 Juni 1539 Phoriaan de Mol en Betkin, sijn wijf draeghen op Jacop de Peystere een ghemeet lantsin de Prochie van Bulscamp.
 
Idem fol 211 verso
12 Nov 1539 Meester Lauweryns de Polter kende vercocht te hebben Meester Jacop de Mol een schuer, staende in de prochie van Oost-Duinkercke.
 
No 598, 1544-’47, fol 93 verso
10 Juni 1545 Janneke, vidua Kaerle de Mol, transport op Janneke, Christinneke ende alle andere kinderen van Kaerle Lucas, die hij als nu heeft ende noch hebben zal bij Mayken, de dochtere van Kaerle de Mol.
 
Idem volgende acte.
Gilles de Visch en Simoene zijn wijf draeghen op Janneken,vidua Kaerle de Mol een perceel land in Leysele en Houthem, terstede daer dezelve weduwe nu woent, ghemeen niette dezelve weduwe en haere kynderen.
 
Idem, folio 97, 20 Juni 1545. Maillaert de Mol in zijn propre naeme ende als Baillin van Loo geeft volmacht aan Jan de Mol.
 
No. 599, 1547-’49, folio’ 18 verso.
4 Jan 1547. Jan de Mol, filius Franchois en Jehanne, filia Denys Boudeloot, zijn gheselnede en Jacop Lammins, filius Jacop ende Adriaene, filia Denys Boudelootzijn gheselnede-procuratie.
 
Idem folio 123, verso 27 Juni 1548.
Maillaert de Mol ter cause van zijn wijve, de dochtere was van wijlen Jan de Moor, procurate.
 
No. 600. 1551-’52, fol. 198.
10 Mei 1552. Michiel de Mol en Joncvrauwe Josyne van Chistelle zijne gheselnede, de dochter van Jan Chistelle, haer vadere aeeordeeren met Joncvrauwe Marie van Ghistelte wegens de nalatenschap van heurlieder moeder Joncvr. Magdalena van der Burch.
 
No. 602, 1555-’58, fol. 71.
3 Juni 1556.Omaer de Mol en Jehanneke zijn wijf, metghaders Jacquemyne, de weduwe van Maillaert de Mol draeghen op Malen Clay, filius Kaerls: VI ghemeten LXVI rhoeden landts in de prochie van Loo.
 
No. 602, 1555-’58, fol. 304 verso.
24 Nov. 1557. Maillaert de Mol, filius Francoys kent deuchdelijck schuldich te sijn Jan de Mol, filius Francoys, zijn half broeder de somme van 32 ponden bij denzelven Jan betaelt als borghe over denzelven Maillaert, aen eenen Jan Rijcke te Loo.
 
Idem volgende acte.
Francoys de Mol, filius Jacop, kent schuldich te sijn Jan de Mol, filius Franchoys, zijnen oom, de somme van 46 Ponden ende datte van gheleende ghelden. Hij stelt als onderpand alsulcke successie recht ende actie in erfen ende catheilen als hem opghecomen ende verstorfven en bij den doot van Omaer de Mol overleden te Loo. (Hetzelfde had ook Maillaert de Mol gedaan.)
 
No. 603, 1558-’60, fol. 107.
24 Mei 1559. Jacop de Mol, filius Kaerls op Loy van Borre en Jan de Mol, filius Phoriaens als wettelijcke vooghden van de kinde van voorsegde Jacop de Mol, dat hij hadde bij Jakemijne, de dochtere van Meestere Jan van Borre. Onderpand van land in Leysele.
 
Idem, fol. 144 verso 30/8’1559.
Malin Scipman filius Antheunis en Colijne sijn wijf op Jacop de Mol als ghetrouwet hebbende de weduwe van Stevin Hendricxs. Transport.
 
No. 604, 1560-’63, fol. 8 verso.
11 Sept. 1560. Jan de Mol, filius Franchoys als het gouvernement hebbende van Denys en Marie zijn onbejaerde kinderen, die hij hadde bij Johanna filia Denys Boudeloot verzoekt consent om land te Nieuwpoort te mogen verkoopen.
 
Idem folio 167.
22 Sept 1561. Jan de Mol, filius Franchoys onse medegheselle in eed in zyne privé name ende als getraut hebbende Joncvrauwe Bonette Winox laest weduwe Jacob de Hondt ende in qualiteyt als madelaere (executeur) in het sterfhuys van voornomde Jacob de Hondtstelt als zijn procureurs Maillaert, Franchois, Janen Denys de Mol.
 
Idem folio 278 verso.
3 Juni 1562. Jan de Mol, filius Franchoils in zyn name ende als getraut hebbende Joncvrauwe Bonnette Winocx, weduwe van wylen Anthonis Boudin en laest van Jacob de Hondt.
 
Idem, folio 294 verso.
1 Juli 1562. Jan de Mol filius Symphoriaens stelt in handen van Jacob Duynck ende Jacob de Mol als vooghden van zyne kinderen 16 ghemeten lants, 18 rhoeden in Houthem. ghemeen met zyne kinderen, idem land in Leysele ende nog een perceel in Houthem, dae Jan de Mol woont en dat volgens der kinderen weesenstate van 28 Juni 1562 wegens der kinderen moedersgoed.
 
Idem, folio 296.
11 Juli 1562. Jan de Mol filius Ydoors leent geld aan RyckewaertClays.
 
No. 605, 1563-’66, folio 75. 22 Dec 1563. Lancelot van Stavere en Jacquemynezijn wyf draeghen op Jacob de Mol, filius Jans ten behoefe van Jan de Mol, filius Foriaens, zijn vader II lyn lants ghemeten en I rhoeder in Leysele.
 
Idem, folio 134 verso.
7 Juni 1564. Jan de Mol, filius Franchois. Jan de Mol filius Jacop en Jacquemyne filia Franchois de Mol, laest weduwe van Franchois van Ghelmen stellen huerlieden procureurs, elk in zijn privé name ende als medehoirs van Omaer de Mol.
 
4e JAARGANG No. 14                         1 DEC 1939
MEDEDEELINGEN.
Uitnoodiging aan Leden en Donateurs en Belangstellenden tot het bijwonen van de
ACHTSTE ALGEMEENE LEDENVERGADERING TE UTRECHT
op Zaterdag 9 Dec e.k. te 2 u. 45 in „De Vereeniging", Mariaplaats.
Agenda:
1. Opening.
2. Notulen der vorige vergadering.
3. Mededeeling der resultaten van de „Reclame-campagne" en eventueele bespreking van verdere middelen tot bloei,
4. Opmerkingen bij „het Archief" te Amersfoort, door Dr. W. H. Moll.
5. Mededeelingen omtrent het Kaart-archief der Vereeniging door Voorzitter en Penningmeester.
6. Mogelijkheid tot bereiken van „verdiepen" der stammen.
7. Rondvraag en sluiting.
 
DE SECRETARIS.
De Penningmeester verzoekt beleefd, vóór 10 Jan 1940 de contributiën en bijdragen te willen inzenden aan zijn adres: Giro No. 331491, Penningmeester van de Geneal. Ver. „Mol(l)", v. Speykstraat 28, Den Haag. Na dien datum wordt per postquitantie (verhoogd met invorderingskosten) gedisponeerd.
 
Als nieuwe Leden meldden zich aan :
Mevrouw Gerritje Vuyk-Moll, ’s Gravendijkwal 38, Rotterdam. (St. Velp.)
Mejuffrouw Willemina Maria Moll, Laing’s Nekstraat 29-1, Amsterdam. (St. Achterhoek.)
De Heer Teunis Mol, fabrikant, Genemuiden. (St. Zwolle.)
Als nieuwe Donateurs de Heeren:
Jacobus Johannes Mol, uurwerkmaker, Gasselternijvcen, Drente. (St. Scherpenisse.)
Willem Johannes Mol, cargadoor, Pater Wijnterlaan 4, Bussum. (St. Scherpenisse.)
Willem Abraham Mol, kleermaker, Valkenburgscheweg 7, Katwijk. (St. Spijkenisse.)
Hendrik Arie Mol, metselaar, Blaakschendijk 138a, Heinenoord. (St. ’s Gravendeel).
 
BURGERLIJKE STAND EN COURANTENNIEUWS.
Geboren: Brielle, 28 Febr 1939: Janna Mol, dochter van Lena van den Reiden en Johannes Mol. (St. Rockanje.)
Geboren: Rozenburg, 7 Juli 1939: Arie Mol, zoon van Leendert Johannes Mol en A. J. de Roos. (St. ’s Gravendeel.)
Geboren: Heinenoord, 11 April 1939: Neeltje Apollonia Mol, dochter van Margrietha Kleinendorst en Hendrik Arie Mol. (St. ’s-Gravendeel.)
Geboren: Deventer, 30 Aug 1938: Arnolda Dingena Mol, dochter van Adriaan Arie Mol en Barbara Alida Selbeck. (St. Amsterdam.)
 
Gehuwd: Brielle, 14 Mei 1938: J. G. de Veij en Simon Jan Mol, z. van Jan Mol en Elisabeth Zijp. (St. Venhuizen.)
Gehuwd: Heinenoord, 2 Juni 1938: Margrietha Kleinendorst, dochter van Jan Kleinendorst en Apollona van den En den en Hendrik Arie Mol, zoon van Adrianus Mol en Neeltje van der Feest. (St. ’s Gravendeel.)
Gehuwd: Brielle, 2 Sept 1938: Lena van der Reiden, dochter van Leendert van der Reiden en Jannigje Elisabeth van der Wulp en Johannes Mol, zoon van Jan Mol en Jannetje Heijndijk. (St. Rockanje.)
Gehuwd: Spijkenisse, 4 April 1939: Heereman van Marion, zoon van Arie van Marion en Maria ’t Mannetje en Neeltje Elisabeth Mol, dochter van Cornelis Jan Mol en Pieternella van Andel. (St. Spijkenisse.)
Gehuwd: Deventer, 6 April 1939: Adrianus Cornelis van Thuijl, zoon van Adrianus Cornelis van Thuijl en Reintje Huiskamp en Fredrika Gesina Maria Mol, dochter van Frederik Willem Carel Mol en Wilhelmina Bedeker. (St. Amsterdam.)
Gehuwd: Rockanje, Mei 1939: D. Poldervaart en Anna Mol, dochter van Jan Mol en Jannetje Heyndijk. (St. Rockanje.)
Gehuwd: Alphen a.d. Rijn, 29 Juni 1939: Agatha van Rijn en Adriaan Hendrik Mol, zoon van Jacob Mol en Dina Schild. (St. Amsterdam.)
Gehuwd: Spijkenisse, Juli 1939: N. A. Herweijer en Hendrik Pieter Mol, z. van Jan Mol en Adriana Boender. (St. Spijkenisse.)
Gehuwd: Hekelingen, Juli 1939: J. A. Vlielander en Jan Mol, zoon van Klaas Mol en Lena Gardenier. (St. Spijkenisse.)
Gehuwd: Amsterdam, l Nov 1939. Hermina Jentine Speek en Antonie Willem Moll, doctorandus in de biologie, zoon van Pieter Brienisse Moll en Willemina Bakker. (St. Achterhoek.)
Gehuwd: Amersfoort, 16 Nov 1939: Neeltje van Tellingen, dochter van Geurt van Tellingen en Anna van Rhee en Albartus Johannes Mol, zoon van Hendrik Mol en Albartha Johanna Hiddink. (St. Nunspeet.)
Gehuwd: Nieuwenhoorn, 20 April 1939: Wilhelmina Knook, dochter van Leendert Pieter Knook en Adriaantje Biesheuvel en Leendert Mol, landbouwer te Rockanje, zoon van Abraham Willem Mol en Pleuntje Langestraat. (St. Spijkenisse.)
Gehuwd: Den Haag, 10 Nov 1939: G. C. van Riesen en Adriana Neeltje Mol, dochter van Jan Mol en Neeltje Krijntje Mol. (St. Spijkenisse.)
 
Overleden: Scheveningen, 3 Juni 1938: Jacomijntje Mol, 49 jaar, echtgenoote van Cornelis Hulzentop, dochter van Dirk Mol en Jacomijntje Man in ’t Veld. (St. Spijkenisse.)
Idem: Rotterdam, 25 Dec 1938 : Cornelis Mol, 81 jaar, sleepbootkapitein, weduwnaar van Antje Maas, z. van Hendrik Mol en Johanna Gesina Viveen. (St. Spijkenisse.)
Overleden: Spijkenisse, 30 Dec 1938: Marinus Berkhout, 67 jaar, zoon van Leendert Berkhout en Dingena van Pelt, echtgenoot van Adriaantje Mol, dochter van Johannes Marinus Mol en Grietje Velgersdijk. (St. Spijkenisse.)
Overleden: Huizen, 23 Aug 1939: Hendrik Wouda, wedr. van Jannetje Kruimer, 84 jaar, vader van Cornelia Wouda, echtgenoote van Tijmen Moll, zoon van Gerrit Moll en Naatje Barmentlo. (St. Achterhoek.)
Overleden: Hilversum, 31 Aug 1939: Albert Pieter Mol, 73 jaar, weduwn, van Elisabeth Stemler, oud-hoofdinspecteur der gevangenissen, zoon van Maarten Mol en Maria Catharina van der Heide. (St. Venhuizen.)
Overleden: Trenggalek (N.O.I.), 6 Aug 1939: Cornelis Johannes Mol, hoofd der school, zoon van Willem Nicolaas Mol en Cornelia Snijders. (St. Hellevoetsluis.)
 
Den 17den Oct. 1938 vierde zijn veertig jarig jubileum in het dilettanten-tooneel te Gorinchem Huibert Mol. (St. Gorinchem.)
 
Te Abbebroek, 21 Aug 1938, vierden hun vijfentwintigjarige huwelijksherdenking Andries Jacobus Zandijk, zoon van Frans Zandijk en Geertrui Pons en Hermina Teuntje Mol, dochter van Jan Mol en Luberta van der Giessen. (St. Oudenhoorn.)
Te Wageningen, 11 Mei 1939, vierden hun 45 jarige huwelijksherdenking Johanna Wilhelmina van Zwam en Willem Mol, zoon van Willem Mol en Johanna Arnolda Holleman. (St. Rhenen.)
Te Amsterdam vierden 29 Aug. 1939 hun vijfentwintigjarige echtvereeniging Nelletje Kriek, dochter van Klaas Kriek en Nelletje Vlaanderen en Jacob Moll, zoon van Hendrik Moll en Gerritje Kruimer. (St. Achterhoek.)
 
Utrecht, 27 Oct 1939: Bevorderd tot Doctor in de veeartsenijkunde aan de Rijksuniversiteit, op proefschrift „Keuring van Gevogelte", de Heer Marinus Johannes Mol, zoon van Marinus Johannes Mol en Rachel Hage, te St. Maartensdijk, die 6 Oct tijdelijk benoemd en aangesteld werd bij K.B. bij het reservepersoneel der landmacht bij den militairen Veterinairen dienst tot reservepaardenarts der 2e klasse. (St. Seherpenisse.)
 
GENEALOGIE.
Vervolg: Geslachten De Mol uit Veurnambacht. (Talpa 13, p. IV.)
 
No. 605, 1563-’66, folio 144 verso.
28 Juni 1564. Jan de Mol, filius Maellaert en Mayke zyn wyf verkoopen lant in de prochie van Proven.
 
Idem, folio 168.
14 Sept 1564. Jan de Mol, out LVII (57) jaeren, schepen van Veurn-Ambacht legt een verklaring af.
 
Idem, folio 261.
28 Maart 1565. Jan de Mol, kerckmeester van Sinte-Michielskercke binnen Veurne.
 
Idem, folio 218. (2e honderdtal, de nummering 200-300 komt tweemaal in dit register voor) 25 Juli 1565. Jacob Hurlebout filius Franchois als wettelick man in het sterfhuis van Jaquemyne de Moor,wylent weduwe Maillaert de Mol, verkoopt eenige perceelen land binnen Loo.
 
Idem, folio 344.
l Mei 1566. Jan de Mol filius Franchois en Joncvr. Bonaventura, zijne huusvrouwe Jacquemyne, vidua Franchois van Ghelmen, Franchois de Mol en Margriete zijn wyf, Jan de Mol (filius Jacop, blijkens kantteekening) en Christyne zijne wyf, kynderen van Jacop de Mol, Maillaert de Mol en Marie zyn wyf, Maillaert de Mol als voocht van Franchois, zyn broeder, Gheenwyn Everraerdt en Jehannekezyn wyf, tsamen hoirs van Omaer de Mol, verkoopen land in Loo.
 
Idem, folio 380 verso
31 Juli 1566. Pieter van Egro, filius Martins en Joncvr. Jehanna ’s Wildenzyne gheselnede, daer te vooren weduwe van Omaer de Mol, filius Maillaert, zaligher memorie verkoopen aan Jan de Mol, filius Franchois gronden in Oost-Vleteren, ghemeen bezeten met den Heer van Loo.
 
No. 606, 1566-’68, folio 14 verso.
13 Nov 1566. Jan de Mol, filius Franchois als vader ende het gouvernement hebbende van Denys de Mol zyn zoone verzoekt consent om een portie in een huis te Loo te mogen verkoopen.
 
Folio 157 verso.
15 Oct 1567. Jan de Mol en Joncvr. Bonette Winnocx filia Jacob’s zyn gheselnede draeghen op Pieter Mechaut, d’oude als dischmeester van Sinte-Denys-kercke in Veurne een perceel in Sinte-Woubrugghe huyten de Noortpoorte van Veurne, ghenaempt „’t Weddinckstick" tot een eeuwige zielmisse daaruit jaarlijks te houden voor de zielen van de beide comparanten en van Joncvr. Johanna Boudeloots, hem comparants eerste huisvrouwe en van Maria, filia Basilius Jooris, haer comparante moeder, beiden begraven in Sint-Denyskercke tot Veurne.
 
No. 607, 1568-’71, folio 53 verso.
5 Maart 1569. Franchois de Mol, filius Jacob en Margriete zijn wyf. Jan de Mol, filius Jacop en Christine zijn wyf denzelven Jan de Mol vervanghende Jan de Vroe als wylent ghetraut ghehad hebbende Marie zyn zuster, Maillaert de Mol, filius Franchois ende Marie, zyn wyf, denzelven Maillaert de Mol, voocht van Francois, zijne broeder, alle medehoirs van Omaer de Mol, draeghen op ghezaemendelijcker hant Jan de Mol filius Franchois een perceel lant in Oost-Vleteren ghemeen mette de coopere en Jacquemynezyn zustere. Idem noch een perceel gheleghen in deselve prochie „bij der Planckenbrugghe".
 
Folio 34.
12 Jan 1569. Jan de Mol filius Franchois in zyn privé name ende als in huwelicke hebbende Joncvr. Bonaventure nu laatst weduwe van Jacob de Hont, geeft volmacht.
 
Folio 58.
23 Maart 1569. Jacob de Mol, filius Carels ende Cathelyne zyn wyf op Jan de Mol, filius Franchois vier ghemeten lants in Leysele ende is de huuse daer hy Jacob nu woont, ghemeen met de weese van Thomas de Baekere, gheleghen aen de Rheygendyck.
 
Idem, folio 60 verso.
30 Maart 1569. Jan de Cnudt ende Christynezyn wyf op Jacob de Mol, filius Jans, transport van land in Alveringhem.
 
Idem, folio 67 verso.
15 April 1569. Jaquemyne de Mol, filia
Franchois, de weduwe van Franchois van Ghelmen,medehoir in het sterfhuys van Omaer de Mol, transport op Jan de Mol, filius Franchois, haer broeder, van land in Oost-Vleteren, ghemeen met myn Heer Van Looen met Jan de Mol.
 
Idem, folio 79 verso.
20 Mei 1569. Agnete, filia Jan de Mol vidua Pieter Scipman verkoopt Jan Puessin een perceel land in Houthem.
 
Idem folio 73 verso.
27 Maart 1567. Franchois Godduut op Jan de Mol, filius Ydoors eenig goed als onderpand voor een vordering.
 
Idem folio 255.
15 Sept 1570. Maillaert de Mol, filius Jacops neemt hypotheek op een behuusde hofstede te Haringhe daer hy comparant nu ter tyt innewoont.
 
Idem folio 276 verso.
14 Nov 1570. Heindrick Pieters ende Agnete, filia Jan de Mol nemen hypotheek op een behuusde hofstede daer zy woonen, gelegen te Leysele bewesten an ’t Kerckhof, welke hypotheek uitgegeven wordt door den Dischmeester van Leysele,ten behoeve van den disch aldaar.
 
Idem folio 290 verso.
24 Jan 1571. Jacob de Mol, filius Jans ende Franchyne zyn wyf verkoopen land in Hoogstade aan Jan de Couck.
 
No. 608, 1571--’74, folio 222 verso.
3 Febr 1574. Jan de Mol filius Franchois, oud LXVII (67) jaeren, getuigen verklaring.
 
Idem folio 310.
7 Juli 1574. Mr. Denys de Mol zo over hem zelven als getraut hebbende Joncvr. Catherine Martinsgeeft volmacht aan Jan de Mol, filius Franchois.
 
Idem folio 312.
14 Juli 1574. Maillaert de Mol op Lambrecht Maeckereel, twee lynen landts in Proven, ghemeen met denselven Lambrecht.
 
Idem folio 343.
17 Nov 1574. Joncvr. Bonaventure Winnocq,huusvrouw van Jan de Mol, filius Franchois, gift onder de levende aan Mr. Denys de Mol en Joncvr. Marie de Mol, kinderen van den voornoemde Jan de Mol, die hij hadde by Joncvr. Jehenne Boudeloot, zynen eersten huusvrouw was. Een behuusde hofstede onder Proven.
 
Gent. Staeten van goed (inbrengregisters van de weeskamer). No. 33, 1474 -’77, folio 1.
22 Aug 1474. Schuldbekentenis van Lieven de Mol, filius Jan. Borgen zijn : Jan de Mol, zyn vader en Willem de Mol zyn oom.
 
Idem, folio 293.
25 Oct 1476. Janen Willem de Mol, ghebroeders belooven als borghen over Eloy en Jan van der Beke te betalen de somme van V ponden Vlaems aen Gheerdt Laurens, vooght van Hanneke Laurens, filius Mattheus.
 
Idem folio 388.
12 April 1477. Joos de Hane filius Jansbelooft staet ende inventaris als houdere bleve achter Margriete ’s Mols, zyne wyve. Borghen over hem Jan en Lieven Bate, fillii Jans ghebroeders.
 
No. 34, 1477-’78, folio 12 verso.
20 Oct 1477. Clare Soetsiels, weduwe Lieven de Mol coopt haer twee kinderen Hannekin en Joozynkin uyt, vooght is Pieter Ghyselins.
 
Idem, folio 89 verso.
10 Juli 1478. Staet van goed van Coppin (Jacob) de Mol, Janszone, die hy hadde by Beatrice Diermans, zune wyve, het kind verstorven van de moeder. Gehuwde broeder is Lieven de Mol. Voogd Jan van den Bouchoute; maeghen en vrienden zijn : Lieven de Mol, broeder; Willem de Mol, oom ; Jacob van den Peerboome, Jan Lyne. De vader word voogd in de plaats van Jan van den Bouchoute, die „deelvoogd" geweest is, borgen voor hem blijven: Lieven de Mol en Willem de Mol.
 
Idem, folio 115.
24 Juli 1478. Inghelram van Stoopenbergheter cause van Catelyne, ’s Mols
zyne wyve, als erfgename van Mergriete ’s Mols haere zustere was en Joos de Hane, houdere bleve achter de voorsegde Mergrite ’s Mols accoord.
 
No. 35, 1478-’81, folio 398 verso.
5 April 1481. Jehanne van der Linden,houderighe (weduwe) bleve achter Rogier de Mol, bewyst haer twee kynderen: Jaquemyne en Lodewysekine de Mol vaders erff. Camervooght is Claeys Baervoet.
 
Opmerking:
In Vlaanderen had men oudtijds de gewoonte de naam veelal in de tweede persoon te stellen. Zoo wordt De Lange (voor een man), bij de dochter ’sLanghe(n), De Wint: ’sWints; De Mol: ’s Mols, enz. De voornamen worden bij de kinderen in de weesacten vaak verkleinwoorden. Jacob: Coppin; Lodewyck; Loykin en Louyse, Lodewysekin, enz. De data zijn in onze tijdrekening omgerekend.
 
Uit bovenstaande acten ontwikkelt zich het volgende:
Er zijn twee broers:
Maillaert de Mol, Baljuw in Loo, overl. vóór 1556 en gehuwd met Jacquemyne de Moor(Jansdochter) en
Francois de Mol, die 2 malen gehuwd was. Beiden kunnen ze wel nakomelingen zijn van den schepen Balnuinus Mol, in Furnes (= Veurne), waarvan we een charte bezitten van St. Bertin van 1233: „Le seigneur de Meulebeke, Thomas de Lampernesse et R. Blavot déclarent que Jean Lauwaert, chevelier a donné a l’aumonerie de l’abbaye de St. Bertin cinq mesures et trente trois verges de terre, nommée Ro~ landesstic et située dans la paroisse de Steenkerke : Coram his scabinis. .......
B. Mol", en Francois de Mol treedt als Franciscus le Mol 1433 op in een oorkonde als baljuw.
De kinderen van Maillaert de Mol zijn Omaer de Mol, overleden vóór 1557, gehuwd met Jonkvrouw Johanna Willen en Jan de Mol. Omaer de Mol laat goederen na aan de kinderen van Francois en Maillaert.
Deze Jan de Mol, geboren 1507, is schepen en kerkmeester van Veurne, hij overlijdt na 1574 en huwt 1533 met Jonkvrouw Johanna Denysdr. Boudeloot, in 1561 met Jonkvrouw Bonaventura Wynokx (wed. J. de Hondt).
Uit dit 1e huwelijk zijn Mr. Denys de Mol, die in 1561 meerderjarig is en huwt met Jonkvr. Catha. Martins en Marie de Mol. Uit het 2e huwelijk is Agnete de Mol. Jaquemijne de Mol, dochter van Francois huwt met Francois van Ghelmen.
Jacob de Mol, zoon van Francois, heeit 5 kinderen: „Francois, Jan, Jacquemine, Marie en Maillaert.
Dit belangrijke schepengeslacht blijft verder voorloopig voor ons onbekend.
Naast dit zijn er nog 4 naamdragers: die met de broeders Maillaert en Francois mogelijk verwant zijn, d.i.: Karel de Mol, Symphoriaen de Mol, Michiel de Mol en Idoor de Mol.
Karel de Mol, gehuwd met Janneke, heeft drie kinderen: Mayken, Simone en Jacob en leeft in den zelfden tijd als de twee genoemde broers.
Symphoriaen de Mol, gehuwd met Betkin, en waarvan de zoon Janen de kleinzoon Jacob genoemd worden, is van een iets vroeger geslacht, evenzoo Idoor de Mol, wiens zoonJanna 1567 overlijdt.
Michiel de Mol is weer een tijdgenoot: hij huwt met Jonkvrouw Josyne van Ghistelle,dochter van Jan. Van hem bezitten we een charte : .,1514, 7 Dec.: Miquiel Le Mol donne rapport et dénombrement d’un fief (leen) a Cocqumdale sous la paroisse de Quelmes "
Uit Gent blijkt het bestaan van de broers Jan de Mol en Willem de Mol, overleden na 1476, wat ook de oorkonde getuigt van de Cour feodale de l’abbaye de St Pierre „1423, 10 April, in Swynaerde „Willem en Jane den Mol gebroeders"
Jan de Mol beeft als kinderen Margriete, Lieven (gehuwd met Clare Soetsiels), Jacop (gehuwd met Beatrix Diermans) en Catelyne.
Kleinkinderen van Jan zijn Janen Joozijne de Mol.
Verder is sprake van een Rogier de Mol, uit den zelfden tijd, gehuwd met Jehanne van der Linden,die 2 kinderen hebben Jacquemijne en Lodewijseke.

Rogier is een der arbiters in geschillen tusschen den raad van Yperen en de proosdij St Martin (1458 en 1461)

© Jan Wies 2022 | j.wies@planet.nl | Kruislaan 28, 2131WD Hoofddorp | telefoon: 023 5636680 Sponsored by Clic2connect