Tekst   Foto's
HOME    
uVhH 1931-32 Deel 1
uVhH 1931-32 Deel 2
uVhH 1932-33 Deel 1
uVhH 1932-33 Deel 2
uVhH 1933-34 Deel 1
uVhH 1933-34 Deel 2
uVhH 1934-35 Deel 1
uVhH 1934-35 Deel 2
uVhH 1934 Verslag
uVhH 1935-36 Deel 1
uVhH 1935-36 Deel 2
uVhH 1936-37 Deel 1
uVhH 1936-37 Deel 2
Talpa 1936-37 Deel 1
Talpa 1936-37 Deel 2
Talpa 1937-38 Deel 1
Talpa 1937-38 Deel 2
Talpa 1937-38 Deel 3
Talpa 1938-39 Deel 1
Talpa 1938-39 Deel 2
Talpa 1939-40 Deel 1
Talpa 1939-40 Deel 2
Talpa 1940-41 Deel 1
Talpa 1940-41 Deel 2
Talpa 1941-42 Deel 1
Talpa 1941-42 Deel 2
Talpa 1942-43 Deel 1
Talpa 1942-43 Deel 2
Talpa 1943-
Talpa 1946-
Talpa 1948-
Talpa 1949-
Catalogus Archief Deel 1
Catalogus Archief Deel 2
Catalogus Archief Deel 3
Fam Mol Stam Hekelingen 1
Fam Mol Stam Hekelingen 2
Fam Moll Stam Velp Deel 1
Fam Moll Stam Velp Deel 2
Fam Moll Stam Velp Deel 3
Fam Mol Zeeland Deel 1
Fam Mol Zeeland Deel 2
Fam Mol Zeeland Deel 3
Fam Mol Zeeland Deel 4

5e JAARGANG No 17                          1 SEPT 1940

BURGERLIJKE STAND EN COURANTENNIEUWS.
Geboren: 6 Juni ’39, Huizen (N H ) Cornelis Jacobus Mol, zoon van Albertus Mol en Neeltje Rebel (St. Woudenberg.)
Geboren: 28 April 1940, Huizen Klasiena Lambertha Moll,, d van Arie Moll en Nelletje Kerkmeester (St. Huizen.)
 
Gehuwd: 18 Juli 1940, Den Haag Johanna Maria van Wamelen, 24 jaar, en Pieter Moll, 25 jaar, bureauchcf eener verzekeringsmaatschappij te Nijmegen, zoon van Dr. Daniel Pieter Moll en Elisabeth Johanna van Ijzeren (St. Giethoorn-Blokzijl.)
Gehuwd: l Febr 1940, Huizen Hendrik Wiesenekker, 22 jaar zoon van Mijndert Wiesenekker en Annetje Moll, en Geerte Speets, dochter van Jan Cornelis Speets en Gijsbertje van As (dochter van Hendrik van As en Geertje Moll). (St. Huizen.)
Gehuwd: 2 Maart 1940 Lambertje Knop, oud 25 jaar, dochter van Pieter Knop en Hendrikje Moll met Pieter Liets(St. Huizen.)
 
Hun veertig jarige echtvereeniging vierden te Amersfoort 13 Juni 1940, Hendrik Jan Booms en Elisabeth Mol, dochter van Hellebart Mol en Jaantje Dirkse (St. Rhenen.)
 
Overleden: 10 Juni 1940 te Dordrecht Anneke Moll, oud 9 jaar, dochtertje van Hendrik Moll en Lize Wilhelmina Romijn (St. Bolsward.)
Overleden: 30 Jan 1940, Huizen Gijsbertje Moll, oud 73 jaar, gehuwd met Gerrit Schaap, dochter van Hendrik Moll en Gijsje de Groot (St. Huizen.)
Overleden: 27 Sept 1939, Laren (N H ) . Albertus Mol, oud 34 jaar, winkelier, echtgenoot van Neeltje Rebel, zoon van Jacobus Mol en Geertruida van Ham (St. Woudenberg);
 
Gesneuveld: Signy l’Abbaye, 4 Juli 1940 Harald Wilhelm Ewald Moll, Luitenant, oud 25 jaar, zoon van Dr. Ewald Moll, Staatsfinanzrat a-D en Lenor Ziemssen (St. Solingen.)
Gesneuveld: 13 Mei 1940, Grebbelinie (begraven te Rhenen) Mijndert Moll, oud 24 jaar, zoon van Klaas Moll en Pietertje Rebel (St. Huizen.)
 
Geslaagd voor eindexamen A Gymnasium te Utrecht, 21 Juni 1940 Johannes Moll, Zv Mr. Anthonie Johannes Moll en Petronella J v Lookeren Campagne (St. Giethoorn-Blokzijl.)
 
VERVOLG MOLL-COLMAR.
in 1911, werd Mad.me Moll in 1929 voorgesteld als candidate in de Académie, maar daar vrouwen uitgesloten zijn van ’t lidmaatschap, werd zij niet verkozen. Zij was gehuwd met Weiss en heette ook Mad.me Weisz-Moll, of meer Mad.me Moll-Weisz. Haar drie in Bordeaux geboren kinderen Helene, 1881, henri Eduard, 1886 en Maurice, 1888 heeten natuurlijk Weiss.
Moll-Colmar.
Een ander geslacht Moll uit de Rijnstreek is dat van Ignatius Moll, verver („pannorum infector") behoorende tot het gilde „Zum Adler", burger van Colmar 8 Febr 1738, hij huwde 7 Juli 1737 aldaar met Marie Barbe Haffner, geboren 14 Maart 1717, dochter van het raadslid Haffner te Colmar. Hun zoon Jean Jaques Moll, geboren 18 Juni 1738, overleden 28 germinal, an 6 (17 April 1798), gerichtsschrijver en raadslid, appariteur du Conseil souverain (pedel), huwde 7 Febr 1782 te Colmar met Anne Catherine Haffner, ged. 13 Sept 1743 te Colmar, overleden aldaar 16 Oct 1779.
Uit dit huwelijk waren 9 kinderen, van welke we noemen:
Francois Xavier Moll, geboren 13 Febr 1776 te Colmar, overleden 17 Dec 1838 aldaar. Geëmployeerde bij de Perfecture van den Boven Rijn. Hij huwde Appoline Pauline Marie Francoise de Montroud.
Uit dit huwelijk was één zoon: Francois Xavier Pierre Alexandre Moll, geboren 24 Mei 1826 te Colmar, overleden Nov 1910 te Lyon. Hij was ontvanger der directe belastingen te Saulx, en daarna te Lyon en gehuwd met Corine Athenaïs Guilbert; zehadden 4 kinderen:
1. Marie Corine Eugénie Moll, geboren 30 Sept 1860 te Fretigny, gehuwd te Saulx 3 Febr 1877 met Albert Jean Marie Robin;
2. Alexandre Marie Frédéric henri Moll? geboren 16 Maart 1871 te Saulx, gesneuveld 9 Nov 1910 te Massalit (Afrika) in den slag van Doroté als Luitenant-Kolonel. Ongehuwd. Hij was een vriend van Poincaré en zijn standbeeld vindt men in Vitry le Francais, (zie onder).
3. Francoise Louise Marie Marguerite Moll, geboren 13 Sept 1873 te Saulx, gehuwd met den advocaat henri Bergere ;
4. Xavier Moll, gesneuveld 1895 in een gevecht tegen de zeeroovers in Tonkin, als Luitenant van de Infanterie.
Over den kolonel henri Moll, berichtten de Fransche en Duitsche couranten : Hij studeerde te Vitry en St. Cyr, (’91), Brest, waar hij Luitenant werd, deed een expeditie naar Tonkin, waar zijn broer gesneuveld was. In 1898 vertrok hij naar Soedan. Als kapitein werd hij belast met de organisatie der gebieden van de Midden Niger en hij streed er tegen de Touaregs. Als commandant bekleedde hij den rang van resident in Zinder (1900). Hij repatrieerde 1901-1902. Van 1902-1904 was hij lid van de Commissie ter regeling van de grenzen tusschen Frankrijk en Engeland van de gebieden van de Niger tot het Tschaad meer. Van 1904-1907 bekleedde hij de zelfde functies in de gebieden van de Kongo en Kamerun.
Hij werd ridder van het Legioen van Eer, Officier de l’Académie, Officier van de Zwarte Ster en den Draak van Annam. In 1910 werd de Luit. Kolonel Moll met 300 manschappen overvallen in Dorothe, Z. van Trigele, door 5000 inboorlingen en sneuvelde hij bij de tuchtiging der laatsten bij de Wadai.
In Dyon bezocht de burgemeester den 95 jarigen nog krassen vader van den gesneuvelde, om hem in naam van de stad te condoleeren. (8 Dec. 1910.)
 
GESLACHT MOL-ZWOLLE.
I.
Antonie Berends Mol overlijdt 20 Juli 1772 te Zwolle. Hij was 26 Dec 1734 te Zwolle gehuwd met Aleyda Huiers, wed. Gerrit Niemeijer.
Uit dit huwelijk zijn 4 kinderen bekend :
 
II.
Geessien Mol, gedoopt 20 Oct 1735 te Zwolle,
Berent Mol, gedoopt 19 Sept 1737 te Zwolle, overleden 28 Mei 1808 aldaar. Hij huwde 26 Juli 1761 te Zwolle met Willemina Sweersen, dochter van Derk. Uit dit huwelijk volgen onder III 6 kinderen.
Melger Mol, gedoopt 19 Juni 1740 te Zwolle en
Geessien Mol, gedoopt 27 Sept 1742 aldaar.
 
III.
Antony Mol, gedoopt 30 Mei 1762 te Zwolle, overleden 19 Dec 1824 te Kampen; timmerman. Hij werd 26 Dec 1785 groot burger, d.i. weiderecht hebbende, in Kampen.
Hij huwde 1e. 10 Febr 1783 te Zwolle met Margrita ’s Heerendam. Dit huwelijk werd 1793 gescheiden en werden er voogden aangesteld over de minderjarige kinderen (zie IVa).
Hij huwde 2e. 30 Oct 1793 te Kampen (huwelijksinzegening door Ds. F. W. Hugenholtz), met Gerredina Fedders, die 3 Jan 1810 te Kampen begraven werd. Uit dit huwelijk waren 8 kinderen (zie ook IVa).
Ten derden male huwde hij 13 Juni 1810 te Kampen met Gerharda Margaretha Kuiper,en uit dit huwelijk volgen 2 kinderen (zie IVa).
Derk Willem Mol, gedoopt 12 Juli 1764 te Zwolle, overleden 14 April 1831 aldaar; timmerman. Hij huwde Johanna (Annegien) van Dijk. Uit dit huwelijk werden 3 kinderen geboren, zie IVb).
Aaltje Mol, gedoopt 20 Juli 1766 te Zwolle.
Gergien Mol, gedoopt 8 Aug 1768 en jong overleden 5 Juni 1770
Gergjen Mol, gedoopt 31 Maart 1771, overleden 5 Dec 1782 te Zwolle
Gesina Mol, gedoopt 10 Oct 1773 te Zwolle Zij huwde 1795 met Klaas van Dijk.
 
IVa
De kinderen uit de 3 huwelijken van Antony Mol waren:
Uit het 1e huwelijk
l Johanna Mol, gedoopt 15 Febr 1784 te Kampen, overleden Maart 1786,
2 Gerrit Mol, gedoopt 13 Nov 1785, begraven 14 Dec 1800 te Kampen;
3e Berend Mol, gedoopt 14 Jan 1787 te Kampen, begraven 26 Febr 1791 aldaar en
4 Jan Mol, gedoopt 2 Aug 1789 te Kampen, overleden 21 Juni 1881 te Genemuiden Timmerman, gehuwd 1e met Femmigje Eenkhoorn en 2e met Hendrikje Winters, geb 21 Juli 1800 te Vollenhoven, overleden 27 Oct 1881 te Genemuiden, dochter van Teunis Winters en Reintje Boom. Uit dit huwelijk volgen 2 kinderen (zie Va)
Uit het huwelijk van Anthony Mol werden geboren
1 Berent Mol, gedoopt 21 Dec 1794 te Kampen
2 Frederik Mol, gedoopt 31 Jan 1796 te Kampen, overleden 5 Aug 1874 te Ommen Hij huwde 6 Juni 1822 te Ommen met Geesje Reinders, geboren 1802 te Ommen, overl 18 Oct 1860 aldaar, dochter van Berend Reinders en Fennigje Roelofs
Uit dit huwelijk werden 10 kinderen geboren (zie Vb)
3 Willem Mol, gedoopt 31 Dec 1797 te Kampen
4 Roelof Mol, gedoopt 5 Mei 1799 te Kampen
5 Gerrit Mol, gedoopt 14 Dec 1800 te Kampen, overleden voor 1810
6 Gerregien Mol, gedoopte 16 Jan 1803 aldaar
7 Hendrik Mol, geboren 12 Juli 1804 te Kampen
8 Albertus Hubbert Mol, geboren 3 Maart 1806 aldaar
Uit het 3e huwelijk van Anthony Mol werden geboren
1e Gerharda Anthonia Mol, geboren 29 Mei 1813 te Kampen en
2e Gerrit Mol, geboren 26 Mei 1815 aldaar
 
IVb
De kinderen van Derk Willem Mol (zie III) waren
1 Berend Mol, geboren 17 Juni 1790 te Zwolle, overleden 19 Juli 1831 aldaar, metselaar Hij huwde 28 Maart 1818 te Zwolle met Grietje Albers, gedoopt 18 Juni 1795 en dochter van Evert Albers en Egberdina Jans. Uit dit huwelijk werden 4 kinderen geboren (zie Va)
2 Janna Mol, geboren 11 Oct 1792 te Zwolle, overleden 31 Oct 1798 aldaar en
3 Aaltje Mol, geboren 29 Juni 1796 te Zwolle
 
Va
De kinderen van Jan Mol en Hendrikje Winters (IVa) zijn
l Johanna Mol, geboren 18 Jan 1835 te Genemuiden, overleden 27 Aug 1910 aldaar Zij huwde met Peter Gerrits Hoekman.
2 Teunis Mol, geboren 30 Sept 1841 te Genemuiden, overleden 2 Oct 1932 aldaar Timmerman en aannemer Hij huwde met Hendrikje Pleyzier, geboren 1838, overleden 19 Aug 1925 te Genemuiden, dochter van Klaas Pleyzier en Maria Bennink. Uit dit huwelijk waren 5 kinderen (zie Vla)
 
Vb
De kinderen van Frederik Mol en Geesje Reinders waren
l Berend Mol, geboren 20 Sept 1822 te Ommen, overleden 25 Oct 1822 aldaar
2 Berend Mol, geboren 28 Febr 1824 te Ommen, overleden 17 April 1824 aldaar.
3 Gerritdina Mol, geboren 23 Febr 1825 te Ommen, zij huwde 4 Maart 1847 aldaar met Gerrit Jan Brinkhuis.
4 Berend Mol, geboren 10 Aug 1827 te Ommen, overleden 30 Jan 1894 aldaar Hij huwde 23 Mei 1851 te Ommen met Teune Schuurman, geboren 31 Dec 1819 te Ommen, overl 21 Mei 1880 aldaar, dochter van Hannes Schuurman en Harmina Jans. Uit dit huwelijk waren 5 kinderen (zie VIb),
5 Fennigje Mol, geb 19 Dec 1829 te Ommen, overl 5 April 1856 aldaar Zij huwde 19 Mei 1813 te Ommen met Gerrit Veldhuis.
6 Albert Mol, geboren 12 Juni 1832 te Ommen, overleden 6 Juni 1903 aldaar Hij huwde 20 Nov 1857 te Ommen met Geesjen Kooiker, geboren 27 Juli 1831 te Gramsbergen, overleden 7 Febr 1919 te Ommen, dochter van Willem Kooiker en Gezina Derks. Uit dit huwelijk waren 5 kinderen (zie VIc)
7 Roelofje Mol, geboren 19 Dec 1834 te Ommen Zij huwde 10 Dec 1857 te Ommen met Gerrit Veldhuis.
8 Jennigje Mol, geb 24 Maart 1837 te Ommen, overleden 27 Juni 1857 aldaar Zij huwde 30 April 1856 te Ommen met Albert de Lange.
9 Jan Mol, geboren 12 April 1839 te Ommen, landbouwer Hij huwde 1e. 21 Maart 1862 te Ommen met Evertje Hekman, geboren 10 Maart 1840 te Ommen, overleden 29 Jan 1878 aldaar, dochter van Klaas Hekman en Hendrika Bouwhuis. Uit dit huwelijk werden 2 kinderen geboren (zie VId).
Hij huwde 2e. den 10den Dec. 1884 te Ommen met Jennigje Oldegbers, geboren 5 Febr 1851 te Ommen, dochter van Jan Oldegbers en Everdina Maris. Uit dit huwelijk volgen 5 kinderen (zie VIe).
10. Willemina Mol, geboren 24 Oct 1841 te Ommen, overleden 28 Juni 1869 aldaar. Zij huwde 2 Juni 1860 te Ommen met Hendrik Timmerman.
 
Vc.
De kinderen van Berend Mol (IVb) en Greetje Albers zijn Derk Mol, geboren 12 Mei 1818 te Zwolle, Johanna Mol, geboren 25 April 1819, Dina Mol, geboren 18 Sept 1821, Gerrit Mol, geboren 19 Dec 1822 en Willemina Mol, geboren 5 Juli 1830, allen te Zwolle.
 
VIa.
De kinderen van Teunis Mol en Hendrikje Pleyzier (zie Va) zijn:
1. Jan Mol, geboren 25 Dec 1864 te Genemuiden. Hij huwde 30 Juni 1888 te Genemuiden met Elisabeth van Dalfsen, geboren 30 Dec 1864 te Genemuiden, dochter van Jan van Dalfsen en Johanna van Eyken. Uit dit huwelijk 5 kinderen geboren (zie VIIa).
2. Klaas Mol, geboren 29 Juni 1867 te Genemuiden, ongehuwd, timmerman.
3. Hendrik Mol, geboren 22 Nov 1869 te Genemuiden, timmerman. Hij huwde met Jentje van Dalfsen. Uit dit huwelijk volgen 4 kinderen (zie VIIb).
4. Willem Mol, geboren 31 Juli 1872 te Genemuiden, ongehuwd, timmerman en
5. Anton Mol, geboren 1875 te Gene muiden en overleden 1878.
 
VIb.
De kinderen van Berend Mol (zie Vb) en Teune Schuurman zijn :
1. Hendrik Mol, geboren 28 Aug 1851 te Ommen, overleden 26 Febr 1852 aldaar.
2. Geesje Mol, geboren 4 Jan 1853 te Ommen, overleden 29 Aug 1916 te Ommen. Zij huwde met Arend Jan Dunnewind,
3. Willemina Mol, geboren 12 Dec 1855 te Ommen en huwde 28 Febr. 1884 te Ommen met Hermannus Luttikhof.
4. Frederik Mol, geboren 29 Sept 1857 te Ommen, overleden 15 Jan 1858 aldaar.
5. Fennigje Mol, geboren 30 Aug 1860 te Ommen, overleden 4 Oct 1928 aldaar. Zij huwde 31 Mei 1895 te Ommen met Hendrik Jan Bonte.
 
VIc.
De kinderen van Albert Mol en Geesjen Kooiker (zie Vb) zijn:
1. Gerrit Mol, geboren 21 Aug 1859 te Ommen ,overleden 15 Oct 1859 aldaar.
2. Gerrit Mol, geboren 12 Nov. 1860 te Ommen.
3. Frerik Mol, geboren 6 Sept. 1863 te Ommen, overleden 7 Nov 1872 aldaar.
4. Gezina Mol, geboren 27 Mei 1869 te Ommen. Zij huwde 11 April 1901 te Ommen met Gerrit Hendrik Bril.
5. Frederika Mol, geboren 25 Jan. 1875 te Ommen, overleden 17 Aug 1887 aldaar.
 
VId.
De kinderen van Jan Mol en Evertje Hekman (zie Vb) zijn:
1. Geesje Mol, geboren 10 Aug. 1867 te Ommen.
2. Roelofje Mol, geboren 29 Nov. 1872 te Ommen,
die van Jan Mol en Jennigje Oldegbers (Vb) zijn:
1. Evert Willem Mol, geboren 18 Oct 1885 te Ommen. Hij huwde 12 Nov. 1909 te Giethoorn met Geesje van Urk, geboren 23 Juli 1887 te Giethoorn. Uit dit huwelijk werden 6 kinderen geboren (zie VIIc).
2. Hendrik Jan Mol, geboren 6 Sept 1887 te Ommen.
3. Frederika Johanna Mol, geboren 20 Aug 1889 te Ommen.
4. Klazina Mol, geboren 11 Juli 1891 te Ommen, overleden 16 Jan 1893 aldaar.
5. Klazina Mol, geboren 4 April 1894 te Ommen.
 
VIIa.
De kinderen van Jan Mol en Elisabeth van Dalfsen (VIa) zijn :
1. Jan Mol, geboren 15 Maart 1890 te Genemuiden. Aannemer. Hij huwde Juli 1920 te Genemuiden met Marrigje van Rees, dochter van R. van Rees en Judikje Prins. Uit dit huwelijk werden 2 kinderen geboren.
2. Teunis Mol, geboren 9 Nov. 1892 te Genemuiden, cocosfabrikant. Hij huwde 27 Dec 1918 te Genemuiden met Catherina Berendina Klasina Hammer, geboren 30 Dec 1891 te Genemuiden, dochter van Jan Hammer en Arendje Rigterink. Uit dit huwelijk volgen 2 kinderen (zie VIIIa).
3. Hendrikje Mol, geboren 3 Jan. 1896 te Genemuiden. Zij huwde Nov 1919 te Genemuiden met Johannes van Dalfsen, landbouwer, zoon van Willem van Dalfsen en Hendrika van Rees.
4. Johanna Mol, geboren 19 April 1898 te Genemuiden. Zij huwde Mei 1922 te Genemuiden met Koop Fuite, meelhandelaar, zoon van H. Fuite en Berentje Verhoek.
5. Antoinette Mol, geboren 26 Aug 1907 te Genemuiden. Zij huwde Mei 1930 te Genemuiden met Berend Visscher, cocosfabrikant, zoon van A. B. Visscher en Grietje van Rees.
 
5e JAARGANG No 18                           1 DEC 1940
 
KORT RESUMEE VAN DE 9e ALGEM. LEDENVERGADERING OP 14 SEPT 1940 TE UTRECHT.
De respectievelijke Jaarverslagen werden goedgekeurd Het Bestuur werd en-bloc herkozen Tot Leden der Kascommissie 1941 werden Mej. W. M. Moll te Amsterdam en de heer J. A. Moll te Den Haag benoemd, die beiden de benoeming aanvaardden Statuten en Huishoudelijk Reglement werden herzien (De nieuwe werden intusschen reeds toegezonden) De contributie bleef voor 1941 vastgesteld op ƒ3.-, evenwel wordt door het Bestuur aangedrongen bij alle leden en donateurs hun bijdrage zoo mogelijk te verhoogen. Wie bezwaren heeft of voor wie een verhooging bezwarend zou zijn, van haar of hem wordt elke donatie echter dankbaar aanvaard ’
De Secretaris zette omstandig, in een causerie, uiteen, hoe noodig het is, dat de leden worden opgewekt tot actieve deelneming aan den opbouw van het Archief der Vereeniging Zij, die niet aanwezig waren op de vergadering, kunnen door hem ingelicht worden omtrent de te volgen werkwijze.
Na rondvraag werd de vergadering gesloten
DE SECRETARIS
 
De Penningmeester verzoekt beleefd, vóór 10 Jan 1941 de contributien en bijdragen te willen inzenden aan zijn adres: „Giro No. 331491, Penningmeester van de Geneal. Ver. „Mol(l)", v. Speykstraat 28, Den Haag". Na dien datum wordt per postquitantie (verhoogd met invorderingskosten) gedisponeerd.
 
De Redactie merkt op, dat met dit nummer de Stamtafel „Achterhoek" haar einde ziet In de volgnummers der kinderen zijn fouten binnengeslopen ; vooral zijn die ontstaan, doordat gegevens binnen kwamen, toen de voorafgaande generaties reeds gedrukt waren Ook ontbreken nog vele gegevens na 1900, waar de desbetreffende naamdragers geen inlichtingen gaven En verder stamelt de Redactie voor meerdere fouten een berouwvol „peccavi"
 
De lezer kan op de open bladzijde verder aanvullen De Redactie stelt op hoogen prijs, die verbeteringen of aanvullingen te mogen ontvangen !
 
BURGERLIJKE STAND.
Geboren Amsterdam, 19 Aug 1940 Pieter Brienisse Moll, z van Antonie Willem Moll en Hermina Jentine Speek (St. Achterhoek.)
 
Gehuwd 15 Mei 1937, Huizen Maria Katharina Nother, d van Reinhold Nother en Veronika Jahn en Jakob Moll, zoon van Jakob Moll en Pietertje Kos (St. Achterhoek.)
 
Overleden: Huizen, 17 Mei 1940 Alberdina Moll, 61 jaar, ongehuwd, dochter van Harmen Moll en Marretje Lustig (St. Achterhoek.)
Overleden: Den Haag, 16 Oct 1940 Engelberta Alida Moll, oud 67 jr , ongehuwd, dochter van Jacob Moll en Engelberta Lindt (St. Velp.)
Overleden: Op 27 Juni 1940 omgekomen tengevolge van den oorlog Jacob JanMol, 28 jaar, 2e machinist CSM, zoon van Arie Mol en Neeltje Kwakernaat (St. ’s Gravendeel.)
Overleden: Rotterdam, 16 Oct 1940. Alida Hendrika Frederika Moll, oud 46 jr, echtgenoote van R Maathuis, dochter van wijlen Hendrik Moll en Elisabeth van Lijphart. (St. Velp.)
 
VERVOLG GESLACHT MOL-ZWOLLE
VIIb.
Kinderen van Hendrik Mol en Jentje van Dalfsen zijn :
1. Hendrikje Mol, geboren 3 Aug. 1895 te Genemuiden. Zij huwde met Johannes van der Berg, geboren 19 Juli 1398 aldaar. Uit dit huwelijk zijn 4 kinderen.
2. Jan Lambert Mol, geb. 7 Juli 1899 te Genemuiden. Schilder te Zwolle. Hij huwde met Hermana Woltertje Weinreich, geboren 2 Oct 1901 te Nieuw-leusen. Uit dit huwelijk volgen 2 kinderen (zie VIIIb).
3. Teunis Mol, geb. 13 Jan 1904 te Genemuiden. Aannemer en timmerman te Genemuiden. Hij huwde met Maria Breman, geboren 8 Oct 1908 te Genemuiden. Uit dit huwelijk volgen 3 kinderen (zie VIIIc).
4. Jennigje Mol, geboren 31 Juli 1906 te Genemuiden. Zij huwde met Harm Bonder te Sappemeer, geb. 15 Mrt 1904.
 
VIIc.
De kinderen van Evert Willem Mol en Geesje van Urk zijn:
1. Jan Mol, kantoorbediende, geboren 10 Mei 1910 te Lonneken.
2. Sophia Mol, geboren 8 Juli 1912 te Enschede, overleden 2 Febr 1913 aldaar.
3. Arend Mol, geboren 2 Febr 1914 te Enschede, overleden 17 April 1920 aldaar.
4. Roelof Mol, geboren 10 Juni 1915 te Enschede.
5. Fijgje Mol, geboren 26 Jan 1917 te Enschede.
6. Aaldert Mol, geboren 15 Jan. 1920 te Enschede.
 
VIIIa.
De kinderen van Teunis Mol en Catharina Berendina Klasina Hammer zijn :
1. Elisabeth Mol, geb. 3 Jan 1930 te Nieuw Leusen.
2. Arendje Hendrika Mol, geboren 29 Mei 1934 te Nieuw Leusen.
 
VIIIb.
De kinderen van Jan Lambert Mol en Hermana Woltertje Weinreich zijn :
1. Jantje Mol, geboren 29 Maart 1927 te Kampen.
2. Johan Adam Mol, geboren 28 Oct 1929 te Zwolle.
 
VIIIc.
De kinderen van Teunis Mol en Maria Breman zijn :
1. Jentje Mol, geboren 19 Mei 1931 te Genemuiden.
2. Hermina Mol, geboren 9 Nov 1935 te Genemuiden.
3. Hendrikje Mol, geboren 17 Sept 1939 te Genemuiden.
 
GESLACHT MOL-VOLENDAM.
FRAGMENT I.
Wij laten nu eenige fragment-genealogieën volgen uit Noord-Holland.
I.
Crelis Moll, schipper en visscher, die gehuwd was met Grietje Crelis en een zoon was van Jan Moll, heeft 2 kinderen :
II
1. Dirk Cornelis Mol, geb. 1788 te Volendam, overleden 25 Dec 1848 te Enkhuizen, ook visscher. Hij huwde: 1e. 12 Juli 1818 te Enkhuizen met Jansje Watses Broek, geboren 1747 te Enkhuizen, overleden 26 Jan 1821 aldaar, dochter van Watse Pietersz. Broek en Fempje Alberts. Hij huwde: 2e. 18 Nov 1821 te Enkhuizen met Geertje Hendriks Rutgers, geb. 17 Maart 1791 te Enkhuizen, dochter van Hendrik Rutgers en Marijtje Willems.
Uit het 1e huwelijk waren l, uit het 2e 4 kinderen (zie IIIa).
2. Jan Cornelis Mol, geb. 17 Mei 1791 te Volendam, overleden 14 Mei 1833 te Enkhuizen, huwt 18 Juli 1821 te Enkhuizen met Pietertje Osman, geboren 28 Maart 1790 te Enkhuizen, dochter van Pieter Osman en Geertje IJzer. Uit dit huwelijk waren 5 kinderen (zie IIIb).
 
IIIa.
De kinderen van Dirk Cornelis Mol zijn: uit het 1e huwelijk
Margaretha Mol, geboren l Mei 1820 te Enschede, overleden l Juli 1822 te Enkhuizen;
uit het 2e huwelijk:
Margaretha Mol, geboren 29 Maart 1822 te Enkhuizen, Grietje Mol, geboren 10 Juli 1823 te Enkhuizen,
Jan Mol, geboren 5 Sept 1825 te Enkhuizen en
Cornelis Mol, geboren 17 Jan 1827 te Enkhuizen; hij huwde 1e: 3 Maart 1850 te Enschede met Trijntje Spek, geb. 25 April 1826 te Grootebroek, overleden 11 Maart 1870 te Enkhuizen, dochter van Jacob Spek en Marijtje Mazé. Later huwde hij met Meinoutje Baan, geboren 24 Febr 1830 te Bovencarspel, overl. 23 April 1913 te Enkhuizen. Uit het 1e huwelijk waren 10 kinderen, uit het 2e huwelijk was l kind (zie IVa).
 
IIIb
De kinderen van Jan Cornelis Mol, waren
a Margarietje Mol, geb 28 April 1822 te Enkhuizen,
b Dirk Mol, geb 14 Juli 1823 te Enschede, overleden 11 Oct 1881 aldaar, hij huwde 17 Aug 1854 te Enkhuizen met Hendrikje Pranger, geboren 16 Sept 1819 te Enkhuizen, dochter van Arend Pranger en Aaltje Huis Uit dit huwelijk volgen 3 kinderen (zie Va),
c Cornelis Mol, geboren 2 Mei 1825 te Enkhuizen, overleden 7 Oct 1903 aldaar Visscher Hij huwde 24 Maart 1853 te Enschede met Grietje Blom, geboren 15 Oct 1832 te Enschede, overleden 31 Aug 1887 aldaar, dochter van Jan Blom en Elisabeth Verkinderen. Uit dit huwelijk volgen 2 kinderen (zie Vb)
d Johannes Mol, geb 6 Jan 1828 te Enschede, hij gaat 19 Sept 1882 naar Zwolle en keert 23 Nov 1883 terug Hij overlijdt 13 Febr 1890 te Enkhuizen Visscher Hij huwde met Anna Geertruy Sommer, geboren 10 Jan 1833 te Nijmegen Uit dit huwelijk volgen 2 kinderen (zie Vc),
e Geertje Mol, geb 7 Maart 1831 te Enschede
 
IVa
De kinderen van Cornelis Mol (IIIa) zijn uit het 1e huwelijk
a Dirk Mol, geboren 24 Sept 1850 te Enschede, overleden 13 April 1851 aldaar,
b Jacob Mol, geb 26 Febr 1852 te Enschede, overleden 24 Aug 1859 te Enkhuizen,
c Dirk Mol, geb 13 Maart 1854 te Enschede, overleden 25 Sept 1932 aldaar, hij huwde 14 Febr 1879 te Enkhuizen met Margaretha Maria Lap, geboren 7 Juli 1853 te Enschede, dochter van Pieter Lap en Alida Gouwenberg Uit dit huwelijk volgen 4 kinderen (zie Vd)
d Marijtje Mol, geb 24 Febr 1857 te Enschede, overleden 27 Juni 1857 aldaar,
e Cornelis Mol, geb 8 Maart 1859 te Enschede, overleden 27 Mei 1859 aldaar,
f Marijtje Mol, geb 21 Sept 1860 te Enschede, overleden 4 April 1861 aldaar,
g Marijtje Mol, geb 6 Dec 1861 te Enschede, overl l Nov 1863 aldaar,
h Jacob Mol, geboren 5 Febr 1863 te Enschede, overleden 8 Juli 1863 aldaar,
i Marijtje Mol, geboren 7 Febr 1865 te Enschede, overleden 25 Juli 1856, te Enschede
j Geertje Mol, geb 13 Aug 1866 te Enschede, zij gaat 20 Nov 1886 naar Spaarndam en huwt 12 April 1888 te Enkhuizen met ......
Uit het 2e huwelijk was
k Jacob Mol, geboren 25 Oct 1872 te Enschede, overleden 12 Febr 1882 te Enschede
 
Va
De kinderen van Dirk Mol en Hendrika Pranger (IIIb), zijn
a Jan Mol, geb 17 Jan 1857 te Enkhuizen Hij huwde 27 Maart 1893 te Enschede met Veronica Maria Geertruida Schoenmakers, geboren 17 Aug 1856 te Zierikzee, bewaarschoolhouderes te Enkhuizen,
b Alida Mol, geb 19 April 1859 te Enkhuizen, zij ging 19 Mei 1879 naar Hoorn en l Nov 1884 naar Amsterdam, en
c Pietertje Mol, geboren 14 Maart 1861 te Enschede, overleden 11 Dec 1868 aldaar
 
Vb
De kinderen van Cornelis Mol en Grietje Blom (IIIb) zijn
a Pietertje Mol, geb 16 Nov 1855 te Enkhuizcn, overleden 24 Oct 1856 te Enschede,
b Petronella Mol, geb 9 Febr 1858 te Enschede Zij huwde l Juli 1877 te Enschede met Jan Zwier, zoon van Jacob Zwier en Trijntje Rol
c Jan Mol, geb 2 Sept 1870 te Enschede, sigarenmaker Hij huwde 24 Juni 1891 te Hoorn met Adriaantje Flart, geboren 7 Mei 1868 te Hoorn, dochter van Willem Flart en Anna Sant
 
Vc
De kinderen van Johannes Mol en Anna Geertruid Sommer (IIIb) zijn
a Wilhelmina Petronella Mol, geb 25 Dec 1864 te Nijmegen, overl 24 April 1931 te Enkhuizen Zij huwde met Jan Mastemaker, zoon van Meindert Mastemaker en Trijntje de Haar, en
b Anna Maria Elisabeth Mol, geboren 17 Oct 1873 te Zwolle, later wonende te Enkhuizen
 
Vd
De kinderen van Dirk Mol en Mar garetha Maria Lap (IVa) zijn
a Cornelis Mol, geboren 22 Nov 1879 te Enkhuizen Hij huwde met Maria Kaag, geboren 28 Dec 1877 te Hoogwoud Uit dit huwelijk volgen 4 kinderen (VIa)
b Alida Mol, geb 27 Jan 1881 te Enschede,
c Pieter Mol, geb 6 Oct 1882 te Enknuizen Hij huwde 8 Mei 1913 te Enkhuizen met Trijntje Mastemaker, geboren 4 Dec 1888 te Enkhuizen, dochter van Jan Mastemaker en Wilhelmina Petronella Mol (zie Vc) Uit dit huwelijk volgen 4 kinderen (zie VIb), en
d Jacob Mol, geb 9 Nov 1887 te Enschede Hij huwde 19 Nov 1914 met Susanna Witteveen, geboren 31 Dec 1892 te Rauwersham, dochter van Hendrik Witteveen en Maria de Lange, dochter van Hendrik Witteveen en Maria de Lange Uit dit huwelijk volgen 3 kinderen (zie VIc)
 
VIa.
De kinderen van Cornelis Mol en Maria Hoog (Vd) zijn:
a. Dirk Mol, geb. 24 April 1904 te Enkhuizen;
b. Johanna Margaretha Mol, geboren 16 Febr 1907 te Enschede;
c. Johannes Petrus Mol, geboren 22 Maart 1911 te Enschede en
d. Margaretha Maria Mol, geboren 3 Juli 1915 te Enschede.
 
VIb
De kinderen van Pieter Mol en Trijntje Mastemaker (Vc) zijn :
a. Margaretha Maria Mol, geb. 9 Mei 1914 te Enkhuizen;
b. Wilhelmina Margaretha Mol, geboren 15 Sept 1915 te Enschede,
c. Alida Maria Mol, geb. l Juni 1913 te Enschede en
d. Johannes Theodorus Mol, geb. 30 Oct 1920 te Enschede.
 
VIc.
De kinderen van Jacob Mol en Suzanna Witteveen (Vd) zijn:
a. Margaretha Maria Mol, geb. 11 April 1916 te Enkhuizen;
b. Hendrik Johannes Mol. geboren 16 Oct 1917 te Enkhuizen, overleden 30 April 1918 te Enschede en
c. Maria Margaretha Mol, geb. 10 Jan 1919 te Enkhuizen.
 
FRAGMENT II.
I
Gerrit Cornelisz. Mol te Volendam overleden na 1785, huwde eerst met Helmoet Jans op ’t Water, Jansdochter en 2e. 26 Aug 1785 te Amsterdam met Hermijntje van Bronswijk, wed. Jan Spiegelenburg. Uit dit eerste huwelijk volgt l zoon (zie II).
 
II.
Pieter Mol, geboren 1743 Volendam, huwt 25 Sept 1783 te Amsterdam (get. de vader) met Femmetje Spiegelenburg, geboren 1763, dochter van Jan Spiegelenburg en Hermina te Bronswijk (zie I). Uit dit huwelijk volgen 5 kinderen (zie III).
 
III.
Elisabeth Mol, gedoopt 4 Juni 1784 te Amsterdam (get. Symon Spiegelenburg en Elisabeth de Vrij),
Jan Pieter Mol, gedoopt 26 Oct 1785 te Amsterdam (get. de grootvader Gerrit Cornelis Mol (zie I) en Harmina van Bronswijk),
Simon Mol, gedoopt 21 Dec 1787 te Amsterdam (get. Elisabeth de Vrij en Simon Spiegelenburg).
Geertrui Mol, gedoopt 30 Aug 1789 te Amsterdam (get. Hendrik Spiegelenburg en Geertrui Spiegelenburg) en
Frans Mol, gedoopt ± 1794 te Amsterdam, overleden (25 jaar) 20 Juli 1820 te Zaandam. Visscher. Hij huwde 3 Dec 1815 (21 jaar) te Zaandam met Antje Dral, geboren 1784, ged. 5 Oct 1784 te Oostzaan, overleden 24 April 1820 te Zaandam, dochter van Albert Dral en Geertje Klooker. Uit dit huwelijk volgen 3 kinderen (zie IV).
 
IV.
Pietertje Mol, geb. 31 Juli 1817 te Zaandam,
Geertje Mol, geb. 28 Oct 1818 te Zaandam en
Albert Mol, geboren 20 Oct 1819 te Zaandam, overleden. ..... Hij huwde 5 Nov 1837 te Zaandam met Klaasje Stadt, geboren 22 Febr 1814 te Zaandam, dochter van Cornelis Stadt en Jannetje de Vos. Uit dit huwelijk volgen 4 kinderen (zie V).
 
V.
Frans Mol,
Pietertje Mol,
Cornelis Mol en
Albert Mol. De laatste werd geboren 23 Nov 1858 te Zaandam, overleed 27 Aug 1939 te Koog a.d. Zaan. Veehouder. Hij huwde 14 Aug 1890 te Westzaan met Aagje Stroo, geboren 22 Jan 1860 te Westzaan, Dv Pieter Stroo en Aaltje Kuyzer. Uit dit huwelijk volgen 2 kinderen (zie VI).
 
VI.
Klaas Mol, geboren 21 Sept. 1891 te Koog a.d. Zaan, kantoorbediende, ongehuwd en
Pieter Mol, geb. 4 Juli 1894 te Koog a.d. Zaan, veevoederhandelaar. Hij huwde 10 Nov 1922 te Koog a.d. Zaan met Alida Stad, geb. 30 Aug. 1896 te Koog, dochter van Cornelis Stad en Elisabeth Nijntjes. Uit dit huwelijk werden geboren:
 
VII.
Albert Cornelis Mol, den 9en Aug. 1926 en
Elisabeth Mol, den 21sten Mei 1934, beiden te Koog a.d. Zaan.
 
FRAGMENT III.
I.
Klaas Janszoon Mol, werd geboren 1776 te Volendam en was veekooper te Edam. Hij huwde 12 Juni 1803 te Edam met Grietje Neuteboom, geboren te Edam. Uit dit huwelijk volgen:
 
II.
Jan Mol, geboren 26 April 1804 te Edam (sux. Marijtje Lijnesse),
Maritje Mol, geboren 12 Oct 1805 te Edam, Jannetje Mol, geboren 30 Maart 1807 te Edam.
Jannetje Mol, geboren 19 Jan 1810 te Edam (sux. Grietje Janse Mol, zuster van I),
Maria Mol, geboren 8 Oct 1812 te Edam.
Frederik Mol, geb. 25 Juni 1815 te Edam, overleden 12 Jan 1892 aldaar, touwslager (of „baander"). Hij huwde ±1847 met Bregje Waardenburg, geboren 1815 te Medemblik, overl. 9 Maart 1897 te Edam, dochter van Cornelis Waardenburg en Willemijntje Winnebest. Uit dit huwelijk volgen 5 kinderen:
 
III.
a. Frederik Mol, geb. 2 Maart 1848 te Edam, overleden 20 Maart 1932 te Purmerend. Tuinman. Hij huwde 1e. te Purmerend ±1877 met Maria Groen, geboren aldaar en 1887 te Purmerend overleden en 2e. te Purmerend met Beatrix de Lange, geboren te Purmerend, overleden Oct 1929 aldaar. Kinderen volgen: (zie IV).
b. Klaas Mol, geb. Oct 1851 te Edam, overleden te Amsterdam;
c. Jan Mol, geboren Maart 1854, overl. te Edam;
d. Grietje Mol, geboren Aug 1857 te Edam en overleden aldaar en
e. J...... Mol, later timmerman te Nieuwendam en gehuwd met ........ Hage.
(Wordt vervolgd.)
 
© Jan Wies 2022 | j.wies@planet.nl | Kruislaan 28, 2131WD Hoofddorp | telefoon: 023 5636680 Sponsored by Clic2connect