Tekst   Foto's
HOME    
uVhH 1931-32 Deel 1
uVhH 1931-32 Deel 2
uVhH 1932-33 Deel 1
uVhH 1932-33 Deel 2
uVhH 1933-34 Deel 1
uVhH 1933-34 Deel 2
uVhH 1934-35 Deel 1
uVhH 1934-35 Deel 2
uVhH 1934 Verslag
uVhH 1935-36 Deel 1
uVhH 1935-36 Deel 2
uVhH 1936-37 Deel 1
uVhH 1936-37 Deel 2
Talpa 1936-37 Deel 1
Talpa 1936-37 Deel 2
Talpa 1937-38 Deel 1
Talpa 1937-38 Deel 2
Talpa 1937-38 Deel 3
Talpa 1938-39 Deel 1
Talpa 1938-39 Deel 2
Talpa 1939-40 Deel 1
Talpa 1939-40 Deel 2
Talpa 1940-41 Deel 1
Talpa 1940-41 Deel 2
Talpa 1941-42 Deel 1
Talpa 1941-42 Deel 2
Talpa 1942-43 Deel 1
Talpa 1942-43 Deel 2
Talpa 1943-
Talpa 1946-
Talpa 1948-
Talpa 1949-
Catalogus Archief Deel 1
Catalogus Archief Deel 2
Catalogus Archief Deel 3
Fam Mol Stam Hekelingen 1
Fam Mol Stam Hekelingen 2
Fam Moll Stam Velp Deel 1
Fam Moll Stam Velp Deel 2
Fam Moll Stam Velp Deel 3
Fam Mol Zeeland Deel 1
Fam Mol Zeeland Deel 2
Fam Mol Zeeland Deel 3
Fam Mol Zeeland Deel 4

6e JAARGANG No. 23                         1 MRT 1942

COURANTENNIEUWS.
Met ingang van 1 Jan 1942 is de Heer Cornelis Mol opnieuw benoemd tot burgemeester van de gemeente Wijdenes (Zv: Heertje Mol en Aaltje Veld). (Stam Venhuizen.)
 
Op 21 Dec 1941 herdachten Anthonie Mol (Zv: Jan Mol en Luberta van der Giesen en Pietertje Maria Hoogeveen (Dv: Benjamin Hoogeveen en Dirkje Vlag) hun 25-jarige echtvereeniging, Oudenhoorn (Z.H.) (Stam Oudenhoorn.)
 
Den 23sten Dec 1941 slaagde te Den Haag voor het theoretisch gedeelte van het examen van het Ned. Genootschap voor Heilgymnastiek en Massage Alida Godefrida Moll, Dv: Dr. W. H. Moll en A. G. S. Kollewijn. (Stam Achterhoek.)
 
Geboren: Mrt 1941 te Brielle: Willem, Zv: Cornelis van Rij en Catharina Mol (Dv: Willem Mol en Cornelia Mollenbrok). (Stam Spijkenisse.)
Geboren: Mei 1941 te Oostvoorne: Tina Helena, Dv: Hendrik Mol (Zv: Dirk Mol en Jacomijntje Manintveld) en Jacoba Boutkan. (Stam Spijkenisse.
Geboren: Mei 1941 te Rockanje: Anneke, Dv: Dirk Poldervaart en Anna Mol (Dv: Jan Mol en Jannetje Heindijk). (Stam Rockanje.)
Geboren: Mei 1941 te Brielle: Lena, Dv: Teuntje Wagenveld en Leen
dert Mol (Zv: Gerrit Mol en Neeltje Luyendijk). (Stam Rockanje.)
Geboren: Vierpolders, 20 Juni 1941: Alie, Dv: C. J. van Endhoven en Jacomijntje Mol (Dv: Jan Mol en Dirkje Pietertje Boender). (Stam Spijkenisse.)
 
Gehuwd: hengelo (O.), 23 Oct. 1941: Isaac Cornelis Mol, 41 jaar, eerst echtgenoot van Sophia Margaretha Klok, Zv: Willem Mol en Jannetje Diederika de Gast, commies Dep. Sociale Zaken en accountant, met Hermanna Hendrika Everdina Morren, dertig jaar, Dv: Daniël Morren en Hermanna Terwel. (Stam Spijkenisse.)
Gehuwd: Brielle, Aug 1941: P. E. van Balen en Jacob Mol, 27 jaar, Zv: Willem Mol en Cornelia Mollenbrok. (Stam Spijkenisse.)
Gehuwd: Waarde, 8 Jan 1942: Hermina Maria Mol, oud 47 jaar, Dv: Johannis Jacob Mol en Jannetje Adriana der Weduwen met Augustijn Marinus Allewijn, wedr. van Tannetje Hermina Mol, haar zuster. (Stam Scherpenisse.)
 
Gescheiden: Bij vonnis v. d. Arr. Rechtbank te Utrecht, 19 Nov. 1941, J. Frederik Smit en Johanna Jacoba Josina Mol, Dv: Harmen Mol en Geertruida Jacoba Busman. (Stam Hoorn.)
 
Overleden: Juni 1941 te Brielle: Lena Mol, 29 dagen oud, Dv: Leendert Mol en Neeltje Luyendijk. (Stam Rockanje.)
Overleden: Poortugaal, 4 Juni 1941: Catrijntje Adriana van der Linde, ruim 63 jaar oud, zuster en schoonzuster van Johannis Willem van der Linde en Jacoba Mol (Dv: Bastiaan Mol en IJsbrandje Immerzaal), te K. Avezaath. (Stam Spijkenisse.)
Overleden: Enkhuizen, 29 Dec 1941: Jan Gerard Moll, 77 jaar, graanhandelaar en grutter en organist der Zuiderkerk te Enkhuizen, weduwnaar van Maria Margaretha Cloeck, Zv: Jacob Moll en Maria Waarts. (Stam Giethoorn-Blokzijl.)
Overleden: Apr 1941 te Giethoorn: Hendrik Wichers Mol, 70 jaar oud, Secretaris van het Bestuur der Coöp. Boerenbank te Giethoorn, sedert 1918, echtgenoot van Grietje Bakker, Zv: Wicher Harms Mol en Jacobje Doze. (Stam Giethoorn.)
Overleden: Kapelle (Z.B.), 28 Febr. 1941: Pieter Mol, 72 jaar oud, Voorzitter van het Bestuur der Coöp. Boerenleenbank ,,Kapelle, Z.B.", en sedert 1912 bestuurslid, echtgenoot van Maria de Jager en Zv: Jan Mol en Kaatje Braamse. (Stam Oudelande-Baarland.)
 
RECTIFICATIE van Talpa 22:
bl. II kol. 2: 2e r.v. boven moet zijn „21 Jan"; 4e r.v.b. „Klaasje" i.p.v. Klaartje; VIII l Dirk, geb. 8 Mei 1810.;
 
 
STAMTAFEL-MOL.
Venhuizen (N.H.)
Vooraf diene vermeld, dat de bewerking er van geschiedde door den Heer J. A. Moll, Den Haag, die een onderzoek instelde in het Rijksarchief te Haarlem en in dat van den Burgerlijken Stand ter plaatse. Vele gemeente-secretarieën werden door ons aangevraagd om inlichtingen en de vriendelijke hulp van den Gemeente-archivaris te Enkhuizen, den Heer Brouwer moet hier met dank worden vermeld.
In het oud-archief van Amsterdam komt als uitgangspunt van deze stamtafel voor:
„28 Mrt 1693, acte 19 Apr 1693, derde gebod 18 Apr 1693 Frederik Cornelis Moll van Venhuyzen en daar wonende, stuurman, 27 jaar, met zijn neef Cornelis Janszoon, de moeder tot Venhuysen huwt Johanna Trap(p)ee, Amsterdam, 24 jaar, Haarlemmerdijk, met haar vader Joannes Trappe; Grietje Jans, als moeder van den bruidegom heeft het huwelijk van haar zoon ten volle geconsenteerd".
Aldus:
 
EERSTE GENERATIE.
Kinderen van ?
1. Jan Moll, geboren ± 1630. Heeft l zoon, zie Tweede generatie No. 3.
2. Cornelis Moll, geboren ± 1640, overlijdt te Venhuizen vóór 1690. Hij huwde Grietje Jans, overleden na 1693. Uit dit huwelijk volgt l zoon, 2e generatie, (zie 4).
 
TWEEDE GENERATIE.
I.
Kind van Jan Moll en ? (Zie 1)
3. Cornelis Moll, is getuige in 1693.
II.
Kind van Cornelis Moll en Grietje Jans. (Zie 2)
4. Frederik (Freek) Moll, geboren 1666 te Venhuizen, overlijdt vóór 1693. Stuurman. Hij huwt 19 Apr 1693 te Amsterdam met Johanna Trappee, geboren 1669 te Amsterdam, Dv: Johannes Trappee. Hij huwt 2e. met Aleidt Cornelisdochter, gestorven 8 Jan 1732 te Venhuizen. Uit dit huwelijk volgen 2 kinderen, 3e generatie (zie 5 en 6).
 
DERDE GENERATIE.
Kinderen van Frederik Cornelisz Moll en 2e. Alydt Cornelisdr. (Zie 4)
5. Cornelis Freeksz. Mol, geboren 1704 te Venhuizen, overleden 13 Aug. 1754 aldaar „op de Buyze Convooyer" (aangifte door Corn. Jansz. de Boer). Hij deed 23 Juli 1725 belijdenis te Venhuizen, waarschijnlijk was hij Schipper. Hij huwde 24 Dec 1729 te Venhuizen met Aafje Pieters, overleden 8 Feb 1780 aldaar. Uit dit huwelijk volgt l kind, 4e generatie (zie 7).
6. Antje Mol, geboren 1706 te Venhuizen, begraven 26 Feb 1780 te Hoogecarspel. Zij huwde met Jacob Kapitein, overleden 11 Feb 1758 te Venhuizen. Uit dit huwelijk waren 5 kinderen.
 
VIERDE GENERATIE.
Kind van Cornelis Freeksz. Mol en Aafje Pieters. (Zie 5)
7. Vreek Cornelisz. Mol, ged. 11 Dec 1740 te Venhuizen, overleden 14 Nov 1801 aldaar. Hij werd 18 Nov 1773 geconfirmeerd, was 1780 diaken en 1791 ouderling. Hij huwde 1e. 26 Mrt 1763 te Enkhuizen met Vrouwtje Klaas van Meurs, gedoopt 26 Apr 26 Apr 1740 te Hem, Dv: Klaas van Meurs en Grietje Gerrits. Uit dit huwelijk volgt l kind, 5e generatie (zie 8). Hij huwde 2e. 12 Mei 1765 te Hoogcarspel, wonende in den Hout onder Hoogcarspel met Iefje Dirks Davidson, geboren ter Sluis (Venhuizen), overleden 15 Apr 1797 aldaar, Dv: Dirk Wilhelmus Davidson en Lijsbeth Hendriks. Uit dit huwelij k volgen 8 kinderen, 5e generatie (zie 9-16).
 
VIJFDE GENERATIE.
Kinderen van Vreek Cornelisz, Mol en 1e. Vrouwtje Klaas van Meurs en 2e. Iefje Dirks Davidson. (Zie 7) Uit dit 1e huwelijk:
8. Klaas Mol, gedoopt 14 Juni 1764 te Venhuizen, geboren te Hoogcarspel, overleden 6 Aug 1849 te Venhuizen. Vrachtman te Hem. Hij huwde 6 Mei 1791 te Oosterlee met Marijtje Stam, geboren te Wijdenes, overleden vóór 1849, Dv: Klaas Stam. Uit dit huwelijk volgen 14 kinderen, 6e generatie ((zie 17-30).
Uit het 2e huwelijk:
9. Cornelis Mol, gedoopt 20 Apr 1766 te Hoogcarspel, begraven 17 September 1821 te Hoogcarspel. Boer. Hij huwde 11 Apr 1790 te Hoogcarspel met Geertje Jacobs van der Meer, geboren Hoogcarspel. Uit dit huwelijk volgen 12 kinderen, 6e generatie (zie 31-42).
10. Dirk Mol, geboren 18 Mrt 1768 te Venhuizen, gedoopt 24 Mrt, overleden 4 Aug 1826 te Venhuizen. Hij huwde met Trijntje Eilander, geboren 16 Aug 1764 te Oosterleek, overleden 11 Mrt 1830 te Venhuizen. Uit dit huwelijk volgen 5 kinderen, 6e generatie (zie 43-47).
11. Pieter Vreeks Mol, gedoopt 16 September 1770 te Venhuizen, overleden aldaar 8 Nov 1830. Landbouwer te „ter Sluis", gem. Venhuizen; lidmaat 1791 19 Apr, diaken 27 Feb 1795. Hij huwde 2 Jan 1791 te Venhuizen met Dieuwertje Lammerts Sluis, gedoopt 3 Feb 1771 te Venhuizen, overleden aldaar, Dv: Lammert Cornelis Sluis en Mary Jacobs. Uit dit huwelijk volgen 9 kinderen, 6e generatie (zie 48-56). Hij huwde 16 Feb 1817 te Venhuizen (huwelijkscontract bij Notaris Hoek te Enkhuizen), met Jantje Jans Schipper, geboren 1780 te Wervershoof, overleden 6 Nov 1819 te Venhuizen, wed. D. Beers. Dit huwelijk was kinderloos.
12. Lijsbert Mol, geboren 17 Mei 1773 te Venhuizen, overleden 7 Juli 1841 te Venhuizen. Zij maakte 1812 haar testament te Enkhuizen. Zij huwde Simon Keizer, landbouwer te Venhuizen.
13. .......... Mol, gehuwd met Pieter Pietersz. Hoek, overleden 11 Juni 1801 te Venhuizen,
14. Ariën Mol, gedoopt 6 Juli 1777 te Venhuizen, overleden 28 Aug 1780 aldaar.
15. Ariën Mol, gedoopt 17 Juni 1781 te Venhuizen, jong overleden.
16. Ariën Mol, geboren 17 Juli 1785 te Venhuizen, overleden 12 Oct 1840 aldaar. Hij huwde 11 Jan 1807 te Venhuizen met Geertje Jakobs Schekkerman, geboren 26 Dec 1788 te Venhuizen, overleden na 1840, Dv: Jacob Schekkerman en Antje Gerrits de Vries. Uit dit huwelijk 9 kinderen, 6e generatie (zie 57-65).
 
ZESDE GENERATIE..
I. Kinderen van Claas Vreeksz. Mol en Marijtje Stam. (Zie 8)
17. Vrouwtje Mol, gedoopt l Apr 1791 te Hem. Zij huwde 1e. met Simon Nannings Tromp en 2e. 23 Apr 1826 te Venhuizen met Jacob Ekkerman, wedr., geboren 1826 te Wijdenes, Zv: Jan Ekkerman en Jantje Jonker.
18. Claas Mol, gedoopt 30 Apr 1793 te Hem (get. Freytje Stam), overleden 22 Dec 1794 Hem.
19. Antje Claas Mol, geboren 2 Oct, gedoopt 5 Oct 1794 te Hem (get. Trijntje Stam), overleden 20 Juni 1801, te Hem.
20. Aafjen Claas Mol, geboren 3 Oct, gedoopt 4 Oct 1795 te Hem (get. Grietje van der Meer), overleden 27 Oct 1795 te Hem.
 
6e JAARGANG No 24                          1 JUNI 1942
 
Door niet binnenkomen der contributies uit het Buitenland moet „TALPA" af en toe in kleineren omvang verschijnen.
De Redacteur.
BURGERLIJKE STAND.
Hun 12½ jarige echtvereeniging vierden te ’s-Gravendeel, 28 Feb 1942 Pietertje Stiegels en Jan Mol (Zv: Jan Mol en Jannigje van Twist (St. ’s-Gravendeel.)
 
Den 13en Mrt 1942 beleefde haar honderdjarigen geboortedag (voorwaar een unicum in de genealogie Mol(l)) Willempje Mol-Kroeskamp, geboren te Eemnes, echtgenoote ven Johannis Mol (Zv: Gerrit Mol en Anna Schram) (St. Woudenberg.)
 
Gehuwd Vierpolders, 20 Juni 1941 Hendrik de Berg, 45 jaar, Zv: Leendert de Berg en Hister de Valois, en Macheltje Mol, 38 jaar, Dv: Jan Pieter Mol en Willemtje Neels (St. Nunspeet.)
 
Overleden Deventer, 22 Juli 1941, ruim 62 jaren oud, Hendrika Johanna Smeenk, echtgenoote van Willem Frederik George Lodewijk Mol (Zv: Derk Jan Mol en in B Vunderink). (St. Deventer.)
 
Gesneuveld in het Oosten, 17 Jan 1942 Dr jur Oswald Alfred Otto Guido Moll, Officier der Infanterie in den leeftijd van bijna 25 jaar, Zv: Dr jur Gustav Moll en Sophie henriette Moll-Ziemssen. (St. Solingen.)
 
Overleden Deventer, 22 Juli 1491. Gerrit Mollema, bijna 88 jaar, weduwnaar van IJpkje Sybrandis (St. Franeker.)
Idem Huizen (NH), 8 Apr 1942  Pieter Westland, ruim 50 jaren oud, echtgenooot van Antje Moll (Dv: Gerrit Moll en Naatje Barmentlo. (St. Achterhoek.)
 
Groningen, l Mei 1942 Geslaagd voor arts de heer Anthonie Theodoor Moll, Zv: Jacob Theodoor Moll en Elisabeth Emma Santman (St. Giethoorn-Blokzijl.)
 
RECTIFICATIE van Talpa 23
bl I kol 2 4e. rvo Teuntje Wagenveld ipvNeeltje Luyendijk",
bl II kol l, 15e rvo Naarden’ ipv Zaandam
bl II kol 2, 12e rvb tot ipv ,ter’ , 23e lvb 6 Sept 1839 ipv1840 21e rvo 29 Mei" ipv Juni"
bl III kol l 27e rvb moet volgen ,in 1932",
bl IV kol l 11e rvb .Venhuizen" ipv Enkhuizen", kol 2, 16e rvb Lysbet’ ipv Lijsbert
 
VERVOLG: ST. VENHUIZEN.
21 Aafje Mol, geboren 24 Feb, gedoopt 26 Feb 1797 te Hem (get. Dieuwertje Lammerts Sluis), overleden 7 Jan 1842 te Venhuizen Zij huwde 14 Apr 1822 te Venhuizen met Jan Hansen, geboren 1796 te Venhuizen, overleden na 1842, Zv: Teunis Hansen en Geertje Jans
22 Trijntje Claas Mol, geboren 17 Nov, gedoopt 18 Nov 1798 te Hem (get Trijntje Claes), overleden 5 Apr 1800 te Hem
23 Geertje Claas Mol, geboren 28 Jan, gedoopt 2 Feb 1800 te Hem (get Soutjen Mesjes), overleden
24 Klaas Mol, geboren 15 Apr, gedoopt 19 Apr 1801 te Hem (get Trijntje Cornelis), overleden Bouwman Hij huwde 12 Jan 1823 te Venhuizen met Niesje Cornelisdr. van Meurs, geboren 1797 te Hem, Dv: Cornelis van Meurs en Mary Eilander. Uit dit huwelijk volgen 11 kinderen. 7e generatie (zie 66-76)
25 Antje Mol, geboren 15 Aug, gedoopt 22 Aug 1802 te Hem (get idem), overleden 5 Juni 1804 te Hem
26 Freek Mol, geboren 10 Dec, gedoopt 11 Dec 1803 te Hem (get Lijsbert Mol), jong overleden
27 Cornelis Mol, geboren 28 Mrt, gedoopt 31 Mrt 1805 te Hem (get idem), overleden
28 Freek Mol, geboren 28 September, gedoopt 28 September 1806 te Hem (get Geertje Posten), jong overleden
29 Freek Mol, geboren 16 Mrt, gedoopt 27 Mrt 1808 te Hem (get Lijsbet Freekse Mol (12),) overleden 27 Juni 1882 te Venhuizen Arbeider Hij huwde 24 Feb 1833 te Venhuizen met Johanna Schuil, geboren 11 Mrt 1810 te Spanbroek, overleden 27 Apr 1891 te Venhuizen, Dv: Antonie Schuil en Trijntje van Leeuwen Uit dit huwelijk 17 kinderen, 7e generatie (zie 77-93)
30 Antje Mol, geboren 22 Dec 1810, gedoopt 13 Jan 1811 te Hem (get de moeder) overleden …….,
 
II
Kinderen van Cornelis Freekse Mol en Geertje Jacobs van der Meer.(Zie 9)
31 Iefje Cornelisdr. Mol, gedoopt 17 Apr 1791 te Hoogcarspel, overleden 4 Juni 1842 te Venhuizen Zij huwde 2 Mei 1813 te Venhuizen met Jacobus Schekkerman, landbouwer, geboren 1784 te Hem, Zv: Pieter Schekkerman en Aaltje Beemster
32 Maartje Mol, gedoopt 28 Mei 1792 te Hoogcarspel, jong overleden
33 Aafje Mol, geboren 14 Aug 1794 te Venhuizen, overleden Zij huwde 19 Nov 1815 te Schellinkhout met Dirk Heuvel.
34 Jacob Mol, geboren 10 September, gedoopt 18 September 1796 te Hoogcarspel. overleden 18 Apr 1849 te Schellinkhout Landman Hij huwde 22 Apr 1821 te Hoogcarspel met Trijntje Jongert, gedoopt 30 Juli 1797 te Zwaag, overleden 5 Mei 1831 te Schellinkhout Dv: Klaas Jongert en Antje Wernars Huisman. Uit dit huwelijk volgen 4 kinderen, 7e generatie (zie 94-97).  Hij huwde 2e 20 Jan 1833 te Schellinkhout met Antje Kooy, geboren 20 Aug 1808 te Hoogcarspel, overleden , Dv: Jan Dirks Kooy en Elisabeth Elberts Boon (Zij hertrouwt 10 Aug 1851 met W Roos). Uit dit huwelijk volgen 6 kinderen, 7e generatie (zie 98-103)
35 Vreek Mol, geboren 29 September, gedoopt 30 September 1798 te Hoogcarspel (get Dieuwertje Sluis), begraven 29 Jan 1799 te Hoogcarspel
36 Freek Mol, gedoopt 16 Feb 1800 te Venhuizen (get Lijsbert Mol), overleden Landman te Hoogcarspel en te Schellinkhout
37 Cornelis Mol, geboren 12 Juni, gedoopt 20 Juni 1802 te Hoogcarspel (get. Lijsbert Mol en Trijntje Eilander), begraven 18 September 1802 te Hoogcarspel
38 Geertje Mol, geboren 12 Juni, gedoopt 20 Juni 1802 te Hoogcarspel (get idem), overleden 15 Apr 1803 te Hoogcarspel Tweelingzuster met 37
39 Trijntje Mol, geboren 9 Nov, gedoopt 13 Nov 1803 te Hoogcarspel (get Dieuwertje Sluis), overleden 11 September 1851 te Venhuizen Zij huwde 19 Mrt 1826 te Venhuizen met Pieter Klaasz. Schoenmaker, landman, geboren 1796 te Venhuizen, begraven aldaar l Juli 1876, Zv: Klaas Schoenmaker en Maartje Beemsterboer
40 Ebeltje Mol, geboren 29 Jan, gedoopt 3 Feb 1805 te Hoogcarspel, begraven 7 Feb 1807 aldaar
41 Cornelis Mol, geboren 4 Aug 1807 te Hoogcarspel, overleden 11 Juni 1880 te Twisk Veehouder, Raadslid en 5 September 1859 Wethouder van Twisk tot 1880 Hij huwde 1e. 24 Apr 1831 te Wognum met Grietje Peereboom, geboren 1812, overleden 2 Mei 1838 te Wognum, Dv: Jan Peereboom en Antje Kuiper. Uit dit huwelijk volgen 3 kinderen, 7e generatie (zie 104-106) Hij huwde 2e 28 Apr 1839 te Twisk met Antje Lakeman, wed Reijer Koster, geboren 14 Feb 1794 te Twisk, overleden 18 Apr 1864 te Twisk, Dv: Jan Lakeman en Aaltje Wijdenes Hij huwde 4 Mei 1865 te Twisk voor de 3e maal met Lijsbeth Druif, wed Pr Slagter, geboren 29 Apr 1813 te Oostwoud, overleden 18 Dec 1898 te Twisk, Dv: Pieter Druif en Neeltje Butter
42 Jan Mol, geboren 8 Juli 1810 te Hoogcarspel, overleden 7 Oct 1853 te Wognum Veehouder en landman Hij huwde 24 Apr 1831 te Wognum met Ariaantje Peereboom, geboren 10 Apr 1815 te Wognum, overleden 27 Jan 1891 te Hoorn, Dv: Jan Peereboom en Antje Kuiper. Uit dit huwelijk volgen 7 kinderen, 7e generatie (zie 107-113)
 
III
Kinderen van Dirk Mol en Trijntje Eilander. (Zie 10)
43 Vreek Dirksz. Mol, geboren , overleden 28 Jan 1795 te Venhuizen
43a Iefje Mol, geb 7 Febr 1796 V
44 Jan Mol, geboren 1798 te Venhuizen, overleden Huisschilder te Andijk Hij huwde 9 Nov 1823 te Wervershoof met Aafje Visser, geboren 1804 te Zwaagdijk, overleden , Dv: Jan Cornelisz Visser en Aaltje de Vries
45 Freek Mol, geboren 1800 te Venhuizen, overleden 26 Apr 1856 te Venhuizen, koopman, vrachtrijder Hij huwde 9 Feb 1843 te Venhuizen met Dieuwertje de Hart, wed Pieter Mol, (Nr 46), geboren 1810 te Venhuizen, overleden 8 Jan 1860 aldaar, Dv: Outjert de Hart en Aaltje Balder
46 Pieter Mol, gedoopt 1802 te Venhuizen, overleden 14 Juni 1841 aldaar Landman Hij huwde 14 Feb 1836 te Venhuizen met Dieuwertje de Hart, geboren 1810 te Venhuizen, overleden 8 Jan 1860 aldaar, Dv: Outjert de Hart en Aafje Balder. Uit dit huwelijk volgen 3 kinderen, 7e generatie (zie 114-116)
47 Cornelis Mol, geboren l Jan 1804 te Venhuizen, overleden 18 Juni 1838 aldaar
 
IV
Kinderen van Pieter Vreeksz. Molen 1. Dieuwertje Lammerts Sluis en 2. Jantje Schipper. (Zie 11)  Uit het 1e huwelijk
48 Vreek Mol, gedoopt 26 Dec 1791 te Venhuizen, overleden 9 Jan 1792 aldaar
49 Lammert Pieters Mol, geboren 30 Mrt 1794, overleden 18 Apr 1799 te Venhuizen
50 Freek Pieters Mol, geboren 1795 te Venhuizen, overleden 5 Apr 1859 aldaar Landman in de Beemster Hij huwde 15 Apr 1827 te Venhuizen met Anna Frederika Sagtleven, geboren 1805 te Amsterdam, overleden 7 Apr 1859 te Venhuizen, Dv: Frans Jurgens Sagtleven en Frederika Catharina Melchers. Uit dit huwelijk volgen 5 kinderen, 7e generatie (zie 117-121)
51 Cornelis Pietersz. Mol, geboren 1798 te Venhuizen, overleden 16 Jan 1877 te Venhuizen Veehouder te Hem Hij huwde 2 Oct 1825 te Venhuizen met Aaltje Lakeman, geboren 1784 te Hem, overleden voor 1877, wed F de Boer, Dv: Pieter Lakeman en Bregje Heerlijn Uit dit huwelijk volgen 2 kinderen, 7e generatie (zie 122-123)
52 Marie (Maartje) Mol, geboren 1799 te Venhuizen, overleden 11 Apr 1876 te Venhuizen, zij huwde 1e 13 Apr 1823 te Venhuizen met Jan Backer, geboren 27 Mei 1799 te Hem, overleden 3 Mei 1828 te Venhuizen, Zv: Arend Backer en Jantje Ruiter Zij huwde 2e 6 Jan 1833 te Venhuizen met Klaas Jongert, wedr van T Kat, geboren 1798 te Venhuizen, Zv: Pieter Jongert en Aaltje Sluis Uit dit huwelijk waren 2 kinderen
53 Lammert Mol, geboren 26 Oct 1801 te Venhuizen overleden 14 Feb 1848 te Landsmeer Landbouwer Hij huwde 27 Apr 1828 te Beemster met Geertje Leeuwenkamp, geboren 19 Oct 1801 te Beemster, overleden 6 Jan 1857 te Landsmeer, Dv: Maarten Leeuwenkamp en Trijntje Houwen Uit dit huwelijk volgen 8 kinderen, 7e generatie (zie 124-131)
54 Dirk Mol, geboren 25 Juli 1804 te Venhuizen, overleden 8 Aug 1834 te Venhuizen Daglooner Hij huwde 15 Apr 1827 te Venhuizen met Geertje Koster, geboren 1806 te Berkhout, overleden , Dv: Jacob Koster en Maartje Bakker. Uit dit huwelijk volgen 3 kinderen, 7e generatie (zie 132-134)
55 Iefje Mol, geboren 6 Jan 1808 te Venhuizen overleden 8 September 1895 te Schellinkhout Zij huwde 1835 1e Schellinkhout met Jacob Kaper, geboren 22 Mrt 1811 te Schellinkhout, overleden 4 Juni 1878 aldaar, Zv: Klaas Kaper en Rijnouwtje Jakobsdr. Woud. Uit dit huwelijk waren 2 kinderen.
56 Pieter Mol, geboren 4 Aug 1811 te Venhuizen, overleden 12 Dec 1853 te Wijdenes Hij huwde 4 Feb 1838 te Wijdenes met Sijtje Bruin, geboren l Aug 1815 te Wydenes, overleden 22 Jan 1902 aldaar, Dv: Cornelis Bruin en Vokeltje Kraan. Uit dit huwelijk volgen 9 kinderen, 7e generatie (zie 135-143)
 
V
Kinderen van Arien Mol en Geertje Jacobs Schekkerman. (Zie 16)
57 Freek Mol, geboren 25 Dec 1807, Wijdenes, gedoopt 3 Juni 1808, overleden Hij huwde 22 Jan 1832 te Venhuizen met Trijntje Langenberg, geboren 1809 te Andijk, Dv: Jacob Langenberg en Marijtje Berkman. Uit dit huwelijk volgen 3 kinderen, 7e generatie (zie 144-146)
58 Antje Mol, geboren 8 Apr, gedoopt 16 Apr 1809 te Wijdenes, (get Lijsbet Mol), overleden 27 Apr 1867 te Hoorn. Ongehuwd Zij had 6 onechte kinderen, 7e generatie (zie 137-152)
59 Iefje Mol, geboren 10 Sept 1810 te Wijdenes
60 Maartje Mol, geboren 15 Febr 1812 te Wijdenes
61 Lijsebeth Mol, geboren 12 Nov 1813 te Venhuizen Zij huwde 1837 te Zwaag met Jacob Mantel, geboren 4 Aug 1811, Andijk, overl 6 Juli 1854 te Zwaag
62 Jacobus Mol, geboren 30 Mei 1816 te Venhuizen, overleden 5 Jan 1826 te Venhuizen
63 Marijtje Mol, geboren 21 Jan 1819 te Venhuizen, overleden 22 Mrt 1855 te Twisk Zij huwde met Willem Zwaan.
64 Dieuwertje Mol, geb 8 Febr 1820 te Venhuizen Zij huwde 16 Juni 1853 te Venhuizen met Gerbrand Brugman, bakker te Den Helder, geboren 1825 te Ven huizen, Zv: Pieter Brugman en Cornelisje Ruiter
65 Geertje Mol, geboren 7 Nov 1824 te Venhuizen, overleden 8 Feb 1910 te Hoorn Zij huwde 1e met Jan Peereboom en 2e 29 September 1864 te Venhuizen met Jan Brouwer, weduwnaar, geboren 8 Feb 1834 te Venhuizen, Zv: Tijs Bouwer
 
ZEVENDE GENERATIE
I
Kinderen van Klaas Mol en Niesje van Meurs. (Zie 24)
66 Maartje Mol, geboren 23 Oct 1824 te Venhuizen, jong overleden
67 Klaas Mol, geboren 23 Aug 1826 te Venhuizen, overleden 29 Sept 1899 te Schellinkhout, arbeider Hij huwde 4 Mei 1862 te Schellinkhout met Trijntje Visser, geboren 20 Mei 1838 te Medemblik overleden 6 Juni 1899 te Schellinkhout, Dv: Cornelis Visser en Aaltje Burger Uit dit huwelijk volgen 2 kinderen, achtste generatie (zie 153-154)
68 Cornelis Mol, geboren 3 Oct 1827 te Hem, overleden 4 Feb 1896 te Venhuizen Arbeider te Hem Hij huwde 25 Apr 1852 te Venhuizen met Cornelia Bouwer, geboren 1831 te Venhuizen, begraven 11 Mrt 1869 aldaar, Dv: Simon Bouwer en Maartje Louw
Uit dit huwelijk volgen 2 kinderen, achtste generatie (zie 155-156)
69 Maartje Mol, geboren 14 Febr 1829 te Venhuizen, overleden
70 Freek Mol, geboren 9 Juni 1830 te Venhuizen, overleden 14 Feb 1906 aldaar Hij huwde 20 Feb 1859 te Wijdenes met Antje Roos, geboren 24 Feb 1836 te Oosterleek, overleden 10 Jan 1894 te Venhuizen, Dv: Elle Roos en Aaltje de Vries
Uit dit huwelijk volgen 8 kinderen, achtste generatie (zie 157-163)
71 Jan Mol, geboren 18 Dec 1831 te Venhuizen, overleden
72 Antje Mol, geboren 30 Sept 1833 te Venhuizen, overleden Zij huwde 8 Mei 1859 te Venhuizen met Simon Vos, arbeider, geboren 1833, Zv: Herke Vos en Neeltje Koster
73 Pieter Mol, geboren 14 Nov 1834 te Venhuizen, overleden 12 Sept 1836 aldaar
74 Pieter Mol, geboren 23 Jan 1837 te Venhuizen, overleden Kastelein te Hoogcarspel in 1885 Hij huwde 16 Feb 1865 met Geertje Bierhaalder, Dv: Floris Bierhaalder en Geertje Hauwert Uit dit huwelijk volgen 2 kinderen, achtste generatie (zie 164-165)
75 Marijtje Mol, geboren 27 Aug 1839 te Venhuizen, overleden
76 Aaltje Mol, geboren 1842 te Venhuizen overleden 16 Apr 1843 aldaar.
 
II
Kinderen van Freek Mol en Johanna Schull. (Zie 29)
77 Marijtje Mol, geboren 30 Nov 1833 te Venhuizen, overleden Zij huwde l Mrt 1860 te Venhuizen met Herke Bankert, geboren 1834 te Enkhuizen, Zv: Gerrit Bankert en Trijntje Vis
© Jan Wies 2022 | j.wies@planet.nl | Kruislaan 28, 2131WD Hoofddorp | telefoon: 023 5636680 Sponsored by Clic2connect