Tekst   Foto's
HOME    
uVhH 1931-32 Deel 1
uVhH 1931-32 Deel 2
uVhH 1932-33 Deel 1
uVhH 1932-33 Deel 2
uVhH 1933-34 Deel 1
uVhH 1933-34 Deel 2
uVhH 1934-35 Deel 1
uVhH 1934-35 Deel 2
uVhH 1934 Verslag
uVhH 1935-36 Deel 1
uVhH 1935-36 Deel 2
uVhH 1936-37 Deel 1
uVhH 1936-37 Deel 2
Talpa 1936-37 Deel 1
Talpa 1936-37 Deel 2
Talpa 1937-38 Deel 1
Talpa 1937-38 Deel 2
Talpa 1937-38 Deel 3
Talpa 1938-39 Deel 1
Talpa 1938-39 Deel 2
Talpa 1939-40 Deel 1
Talpa 1939-40 Deel 2
Talpa 1940-41 Deel 1
Talpa 1940-41 Deel 2
Talpa 1941-42 Deel 1
Talpa 1941-42 Deel 2
Talpa 1942-43 Deel 1
Talpa 1942-43 Deel 2
Talpa 1943-
Talpa 1946-
Talpa 1948-
Talpa 1949-
Catalogus Archief Deel 1
Catalogus Archief Deel 2
Catalogus Archief Deel 3
Fam Mol Stam Hekelingen 1
Fam Mol Stam Hekelingen 2
Fam Moll Stam Velp Deel 1
Fam Moll Stam Velp Deel 2
Fam Moll Stam Velp Deel 3
Fam Mol Zeeland Deel 1
Fam Mol Zeeland Deel 2
Fam Mol Zeeland Deel 3
Fam Mol Zeeland Deel 4

 GESLACHT MOL. - ZEELAND.

Inleiding.
Van de tallooze naamdragers door de vijf laatste eeuwen heen in Zeeland, zijn twee zeer oude stammen bekend, ongeveer 1460 te Zierikzee en 1490 te Reymerswaal. Den eersten stam konden we vervolgen tot 1600. De tot den laatsten stam behoorende Mollen gaan bij het inundeeren der stad in de 16e eeuw naar Tholen. Behalve deze twee worden in Middelburg en op Zeeuwsch Vlaanderen tegen 1600, ook zeer vele naamdragers gevonden, die meest Réfugié’s zijn en waarvan we velen terugvinden in de archieven der Walenkerk te Leiden.
Daar hebben we dus te maken met de verspreiding der Vlaamsche en Noord-Fransche geslachten, die door de godsdienstoorlogen naar Noord-Nederland verdreven werden.
Terwijl we opmerken, dat de schrijfwijze van één en dezelfde persoon vaak verschillend voorkomt als Moll - Mol -de Mol (zooals overal het geval is), meenen we, waar heden ten dage in geheel Zeeland slechts bij hooge uitzondering Moll voorkomt, den stam Tholen „Mol" te moeten noemen. Behalve stam Reymerswael-Tholen onderscheiden we nog twee centra, n.l. Oud-Vossemeer-St. Maartensdijk en Scherpenisse-St. Maartensdijk. De samenhang der twee laatste staat vast, die met den eersten stam is tot heden twijfelachtig.
Achtereenvolgens behandelen we dus :
1. Stam Reymerswaal-Tholen.
2. Stam Oud-Vossemeer-St. Maartensdijk.
3. Stam Scherpenisse-St. Maartensdijk.
 
I - STAM REYMERSWAAL - THOLEN.
EERSTE GENERATIE.
1. Joost Pieterse Mol, geboren ± 1490, overleden........ Schepen in Reymerswaal 1539-1560, Burgemeester in 1565 en 1567 Gehuwd met........
Uit dit huwelijk 3 kinderen (2e generatie, zie 2-4)
 
TWEEDE GENERATIE.
Kinderen van (Zie 1) Joost Pieterse Mol en .....
2. Ingel Joosse Mol, geboren Reymerswaal, overleden na 1592. Schepen van Reymerswaal 1585-1590, Baljuw 1592. Schilder van de „Tien Geboden" (nog in het koor der kerk te Tholen). Gehuwd met ........
Uit dit huwelijk 1 kind, 3e generatie (zie 5).
3-Quirinus Mol (Crijn Mol), geb. Reymerswaal, overleden.......... Zanger in Tholen ± 1600.
4. Clement Mol, geb. Reymerswaal, overleden............ Gehuwd met......
Uit dit huwelijk 3 kinderen, 3e generatie (zie 6-8).
 
DERDE GENERATIE.
I.
Kind van (Zie 2.) Ingel Joosse Mol en .....
5. Adriaan Engelsche Mol. Gehuwd met........ Uit dit huwelijk 1 kind, 4e generatie (zie 9).
N.B. Deze Adriaan Engelse Mol gaat later naar Oud-Vossemeer, waar op 21 Juni 1692 een zekere Maria Jans, oud 80 jaar, beweert, hem gekend te hebben.
II.
Kinderen van (Zie 4) Clement Mol en ........
6. Lieven Clementse Mol, geboren.... Reymerswaal, overleden........ Gehuwd met........
Uit dit huwelijk 1 kind, 4e generatie (zie 10).
7. Cornelis Clementse Mol, geboren Reymerswaal, overleden....... komt 1573 voor als schipper te Tholen.
8. Daniel Clementse Mol, geboren Reymerswaal, overleden........
Hij wordt 7 Mei 1598 poorter van Tholen.
 
VIERDE GENERATIE.
I.
Kind van (Zie 5) Adriaan Engelse Mol en ......
9. Clement Adriaanse Mol, geboren ........ Overleden. ....... Hij wordt in bovengenoemde getuigenis gedocumenteerd. Gehuwd met........
Uit dit huwelijk volgt 1 kind, 5e generatie (zie 11).
II.
Kind van (Zie 6) Lieven Clementse Mol en ......
10. Clement Lievense Mol, geboren Reymerswale, overleden na 1668. Schipper te Tholen, komt van 1639 tot 1668 voor in de rekeningen van het Schippersgilde. Hij huwde Jannetje Jans.
Uit dit huwelijk volgen 3 kinderen, 5e generatie (zie 12-14).
 
VIJFDE GENERATIE.
I.
Kind van (Zie 9) Clement Adriaanse Mol en ......
11. Jan Clementse Mol, geb......... Oud-Vossemeer, overl. na 1692. Hij heet ook Jan Clement en de mogelijkheid bestaat, dat de Zeeuwsche familie Clement in de Mollen hun voorouderen hebben.
II.
Kinderen van (Zie 10) Clement Lievense Mol en Jannetje Jans.
12. Lieven Clementse Mol, geboren ± 1625 Reymerswale, overleden........
Hij woont als schipper te Tholen. Hij huwt voor de 1e maal 17 Aug 1650 te Tholen (ondertr. 6 Juli) met Claerte Dingemans, geboren te Reymerswaal (getuigen: Clement Lievense, Crijn Marinusse, Maytge Adriaens, Maytje Semandts.
Uit dit huwelijk volgt 1 kind, 6e generatie (zie 15).
Hij huwt voor de 2e maal, ondertr. 29 Maart 1655 te Tholen met Anneken Grijns, jonge Dv. Tholen, (get.: Clement Lievinsse, Crijn Marinisse, Jannetje Jans, Tanneken Jacoba).
Uit dit huwelijk volgen 4 kinderen, 6e generatie (zie 16-19)
13. Adriaen Clementse Mol, geboren te Reymerswale, overleden na 1688.
Schipper in Tholen (komt in de rekeningen van het Schippersgilde voor van 1663 tot 1689),
14. Crijn Clementse Mol, geboren te Reymerswale, overleden na 1675. Schipper in Tholen van 1664 tot 1675.
 
ZESDE GENERATIE.
I.
Kinderen van (Zie 12) Lieven Clementse Mol en 1e. Claertje Dingemans, 2e. Anneken Grijns
Uit het Ie huwelijk:
15. .Maria Lievense Mol, gedoopt 30 Juli 1651 te Tholen, overleden......
16. Clement Lievense Mol, gedoopt 8 April 1657 te Tholen, overleden...... Hij huwt met ........
Uit dit huwelijk volgt 1 kind, 7e generatie (zie 20).
17. Tanneken Lievense Mol, gedoopt 17 Mei 1661 te Tholen, overleden......
18. Crijn Lievense Mol, gedoopt 29 Juli 1665 te Tholen, overleden voor 1713.
Hij is clockstelder (klokkenist) te Tholen, volgens den inventaris van den boedel. Hij komt als doopgetuige voor bij een kind van zijn zwager, Adriaan Zachtleven en Reyna la Croy op 17 Jan 1694 te Tholen.
Hij huwde vóór 1695 met Anna Zachtleven, geboren...., overleden vóór 1713.
Uit dit huwelijk volgen 4 kinderen, 7e generatie (zie 21-24).
19. Lieven Lievense Mol, gedoopt 13 Mei 1668 te Tholen, overleden......
 
ZEVENDE GENERATIE.
I.
Kind van (Zie 16) Clement Lievense Mol en ........
20. Marinus Clementse Mol, geboren ....... overleden voor 1739. Hij huwde voor de 2e maal 8 Juni 1721 te Tholen met Jannetje Symonse Moeyliker, Dv. Symon Moeyliker.
Uit dit huwelijk volgen 3 kinderen, 8e generatie (zie 25-27).
Extract uit de notulen der Weeskamer te Tholen :
Pag. 71: „Wecse van Marinus Clement met name Jacobus, Clement, Cornelia: 20 April heeft Cornelis Moeyliker als voogd eed gedaen en de weduwe staat overgebracht, geregistr. fa. 148."
„9 Nov 1739 ten behoeve van de twee voor kinderen van Marinus Clement geconsigneert 1 42-18 Sc-8 d. V Is. 8 Oct het resterende gelt ter somrne van 1 15 - 1 Sc - V Is aen de meerderjarig gewordene weesen ter handt gestellt en sulx ien bij wezen van den voogd. Siet not. ejusdem dati.
(In den klapper, eertijds gemaakt, staat: „Marinus Clement off Mol est idem."
II.
Kinderen van (Zie 18) Crijn Lievense Mol en Anna Zachtleven
21. Maria Mol, gedoopt 28 Maart 1694 Tholen, overleden vóór 1712.
22. Anna Mol, geboren ± 1695 Tholen, overleden. ....... Zij huwde met Bastiaan Bout.
23. Lieven Mol, geboren ± 1701 Tholen, overleden........
24. Matthijs Mol, geboren ± 1706 Tholen, overleden........
Volgens het Register der Weeskamer te Tholen van 1712 is dan reeds Maria overleden, Anna gehuwd, Lieven 10½ jaar en Matthijs 5 jaar oud.
 
ACHTSTE GENERATIE
Kinderen van (Zie 20) Harinus Clementse Mol en Jannetje Moeyliker.
25. Clement Mol.
26. Jacobus Mol.
27. Cornelia Mol.
 


II. - STAM OUD-VOSSEMEER - ST. MAARTENSDIJK.
EERSTE GENERATIE.
Kinderen van
1. Gerard (Geert) Mol geboren ± 1520, overleden...... Gehuwd met......
Uit diens huwelijk volgt 1 kind, 2e generatie (zie 3).
2. Marinus Mol, geboren....... overleden ........ Gehuwd met........
Uit diens huwelijk volgen 4 kinderen, 2e generatie (zie 4-7).
 
TWEEDE GENERATIE
I.
Kind van (Zie 1) Gerard Mol en .....
3. Pieter Geertsz Mol, geboren....... overleden vóór 1627, 1617, 1628, 1619. Wethouder van Oud-Vossemeer.
1626 Stadhouder der Heerlijkheid Oud-Vossemeer. Gehuwd met ........
Uit dit huwelijk volgt 1 kind en onbekende wezen, 3e generatie (zie 8).
II.
Kinderen van (Zie 2.) Marinus Mol en .....
4. Cornelis Mol, geboren....... overleden. .....
Is 1570 klokkenist in Scherpenisse en St. Maartensdijk.
„1576/77 betaelt Cornelis Marinusse Mol van een geheel jaar deze clocke te stellen uytwijsende sijn quitantie de somma van II S XIII d. en 1577/78 dezelfde past II C * p. (kerkelijke rekeningen).
Gehuwd met........
Uit dit huwelijk volgt 1 kind, 3e generatie (zie 9).
5. Agnieta (Niesken) Mol, geboren ......... overleden........
Komt 1571-’72 in kerkelijke rekeningen voor.
6. Jacob Mol, geboren....... overleden vóór 1572. Woont in Nieuw-Vosmeer. Gehuwd met..........
(Uit dit huwelijk volgt 1 kind, 3e generatie (zie 10).
In 1566 werd door Ambachtsheeren grond in cijns uitgegeven voor de stichting van het dorp Nieuw-Vosmeer. „Domein rekening van de ambachtsheerlijkheid 1569/70. Also Jacob Mol innegenomen hadde het XXXIXe perceeltje cijnsgrond met deur ’t verdrincken van syn soon nyet gecoemen, is andermael ,in de voirleden winter uytgegeven aan Job de Vriese voir gelycken prijs op dry paijementen. ......."
Domeinrekening 1570/’71: „Ontfangen van Jacob Mol over de reste van de coop van 40e erve groot 98 Roeden, dair van in voirgaande rekening gebracht is £ - 12 : 6, noch £ - 7:6...... enz" en Domeinrekening 1572/’73 Jacob Mol nu Gerrit Adriaens.
7. Marinus Mol, geboren....... overleden ...... Gehuwd met......
Uit dit huwelijk 1 kind, 3e generatie (zie 11).
 
DERDE GENERATIE.
I.
Kind van (Zie 3) Pieter Geerts Mol en .....
8. Marinus Mol, geboren ± 1600, overleden te St. Maartensdijk na 1633. Schepenboeken: Inwoner van Nieuw-Vossemeer. 16 Juli 1621: „Compareerde Marinus Pietersz Moll, en verklaarde aan zijn vader Pieter Geertsz schuldig te zijn £ 100.-.- en transporteerde in verband daermede aan zijn vader 15 gem 129 R. land in de Hicke".
Den 16 Jan 1625 attestatie gegeven aan Marin Pietersz Mol, dat hij is inwoonder van Nieuw-Vossemeer onder ’t Vegel.
26 Maart 1626. Compareerd voor Schepenen d’eerzame Pieter Geertsz Mol, stadhouder dezer Heerlickheyt dewelcke verklaarde schuldich te syn aan Marin Pieters Mol sijn soone de somma van £ 200.-.-.
..Spruytende over reste van coop van 15 gem. 124 R. dijckerslant gelegen in de polder van de Hicke (en geeft tot genoemd bedrag hypotheek).
7 Jan 1627. Cavelinghe van grond tusschen de weeze van Pieter Geertsz zaliger en Marinus Pieters Moll.
Cavel A: „Eerstens in Molenhoeck in Oude-Vosmeer, 4 gem. 80 R. £ 100.-.-. Noch een partije achter ’t huys, 3 gem 176 R. £ 53.-.-. Noch met 10 Gem. 68 R aan Oosten een stuckien 4 gem. 80 R £ 10.-.-.
Cavel B : „Het resteerende 9 gem. 168 R. £ 162.-.-.
Cavel A: de weese.
Cavel B: Moll.
„Van de 9 gem. 168 R. gaat nog 25 R naar de weese".
Protocollen van Oud-Vosmeer.
6-l-1626: Transporteert Maryn Pieters DE Mol een huis en een stuk land.
15-1-1627: Transporteert Maryn Pieters Mol een schuur en erf onder Oud-Vosmeer.
18-5-1627: Cornelis van Gelre, procuratie hebbende van Maryn Pieters Mol van 4-5-1627 gepasseerd, voor den notaris Mr. Reyns te Antwerpen, levert een paeybrief, groot ƒ43.-.
Marinus Pieters Mol is 1633 doopgetuige (zie later).
Hij huwde met Leuntje Cornelis. ..
Uit dit huwelijk volgen 4 kinderen, 4e generatie (zie 12-15).
II.
Kind van (Zie 4) Cornelis Mol en .....
9. Pieter Mol, geboren ± 1580, overl. te Scherpenisse. Woont te Scherpenisse.
Huwt 1e: 31 Maart 1613 te Scherpenisse Cathalijnken Jans, wed. Jan Jans, geboren te Venloo en huwt 2e: 12 Maart 1617 te Scherpenisse Maayken Jobs ( = Maria Jacobs), geboren Westkerke, overleden na 1648.
Uit dit huwelijk volgen 6 kinderen, 4e generatie (zie 16-21).
III.
Kind van (Zie 6) Jacob Mol en ......
10. Marinus Mol, geboren....... begraven 30 April 1636 te Tholen. Gehuwd met..........
Uit dit huwelijk 2 kinderen, 4e generatie (zie 22-23).
IV.
Kind van (Zie 7) Marinus Mol en .....
11. Jan Mol, geboren......... overleden. ..... Gehuwd met Petronella......
Uit dit huwelijk volgen 3 kinderen, 4e generatie (zie 24-26).
 
VIERDE GENERATIE.
I.
Kinderen van (Zie 8) Marinus Mol en Leuntje Cornelis.
12. Engel Mol, gedoopt 14 Oct. 1629, St. Maartensdijk (get. Marinus Jansz). Overleden........
13. Jan Mol, geboren....... overleden ........ Gehuwd........
Uit dit huwelijk volgen 2 kinderen, 5e generatie (zie 27-28).
14. Marinus Mol, geboren ± 1620, St. Maartensdijk, overleden........ Gehuwd ....
Uit dit huwelijk volgt 1 kind, 5e generatie (zie 29).
15. Job (Jacob) Mol, geboren....... overleden.......... Woont te St. Maartensdijk.
Huwt met........ Brusselaar.
Uit dit huwelijk volgen 2 kinderen, 5e generatie (zie 30-31).
II.
Kinderen van (Zie 9) Pieter Mol en Maayken Jobs
16. Job Pieterse Mol, gedoopt 9 April 1617 te Scherpenisse, overleden......
Landbouwer. Huwt 23 Juni 1644, St. Maartensdijk, Leunken Crijns, geboren te St. Maartensdijk.
Uit dit huwelijk volgen 4 kinderen, 5e generatie (zie 32-35).
17. Catharina Mol, gedoopt 11 Nov 1618 te Scherpenisse, overleden......
18. Michiel Mol, gedoopt 29 Juli 1621 te Scherpenisse, overleden. .........
23/12 1668 Lidmaat te Poortvliet. Landbouwer van 1649-1664 te St. Maartensdijk. Hij huwt 1e: 9 Mei 1647 te Scherpenisse met Neeltje Jacobs, geboren te Westkerke, overleden voor 1667.
Uit dit huwelijk volgen 8 kinderen, 5e generatie (zie 36-42) (RECTIFICATIE: Bij nr. 18 „Uit dit huwelijk volgen 7" en niet 8 „kinderen").
Hij huwt 2e: 28 April 1667 te Poortvliet Catharina Jans van Nieuwerden, wed. M. Willemse, geb. te Nedewaarde.
19. Cornelis Mol, gedoopt 10 Nov 1623 te Scherpenisse (get. Margrita Pieters). Overleden. ....... Ondertrouwd 18 Juli 1658 te Scherpenisse met Maetje Cornelis, wed. Jan Borneputte.
20. Joris Pieterse Mol (of van Mol), geboren......... overleden......
Hij wordt genoemd in protocollen 1669 en 1684 als huurder van „de Stelhoek" in den polder van Oud-Vossemeer. Hij is 1650 poorter van Tholen. Hij huwt ± 1647 met ........
Uit dit huwelijk volgt 1 kind, 5e generatie (zie 43).
21. Pieter Mol, gedoopt 30 Dec 1625, Scherpenisse (get. Leuntje Jobs), overleden. ....... Wordt 17 Oct. 1658 als getuige genoemd.
III
Kinderen van (Zie 10) Marinus Mol en .....
22. Theuntje Marinusdr. Mol, geboren....... begraven 13 Sept. 1645 te Tholen.
23. Huybrecht Marinus Mol, geboren ....... begraven 27 Oct 1661 te Tholen. (Gildeboek). Hij wordt 1657 vermeld te St. Philipsland. Woont te Poortvliet. Hij huwt met Adriaantje Rokusdr.
Uit dit huwelijk volgen 3 kinderen, 5e generatie (zie 44-46).
IV
Kinderen van (Zie 11) Jan Mol en Petronella..........
24. Marinus Janse Mol, gedoopt te St. Maartensdijk, overleden...... Hij huwt April 1632 te St. Maartensdijk Jacomijntje Adriaansdr. Huybreehts, Dv. Adriaan Huybreehts en Adriaantje Jacobs. Uit dit huwelijk volgen 5 kinderen, 5e generatie (zie 47-51).
25. Michiel Mol, gedoopt 25 Juli 1621 te Scherpenisse, overleden vóór Augusteus 1671. Smid te Scherpenisse.
Hij huwt met Leuntje Bartholomeusse, overleden na 1674. Zij hertrouwt 1671 met Pieter Pieterse.
Uit dit huwelijk volgen 9 kinderen, 5e generatie (zie 52-60).
26. Cornelis Mol, geboren....... overleden. ..... Hij woont te Scherpenisse.
Hij huwt met Willemijntje Hubrechts.
Uit dit huwelijk volgt 1 kind, 5e generatie (zie 61).
 
VIJFDE GENERATIE.
I.
Kinderen van (Zie 13) Jan Mol en ....
27. Jacob Janse Mol, geb. ....... overleden....... woont St. Maartensdijk. Hij huwt 1e. Adriaentje Claesdochter, geb. St. Annaland, overl........
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.
Hij huwt 2e. den 7den Juni 1671 te St. Annaland Maria Leenards Cornelis. weduwe van Marinus Tijs, geb. te St. Maartensdijk, Dv. Leenaard Cornelis.
Uit dit huwelijk volgen drie kinderen, 6e generatie (zie 62-64).
28. Anna Janse Mol, geb........ overleden...... na 1677. Zij is den derden Maart 1677 doopgetuige te St. Maartensdijk. Zij huwde met Mattheus Jacobsen van der Das.
II.
Kinderen van (Zie 14) Marinus Mol en .....
29. Marinus Marinusse Mol, geboren ± 1647 te St. Maartensdijk, overl.......
Hij huwt 1 Mei 1671 te St. Maartensdijk Petronella Claas, geboren te Poortvliet.
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.
III.
Kinderen van (Zie 15) Job (Jacob) Mol en ........ Brusselaar.
30. Marinus Jobse Mol, geb....... St. Maartensdijk, overleden....... Hij huwt 1e 11 Mei 1680 te St. Maartensdijk Adriaentje Willems van der Schoor, geboren te St. Maartensdijk.
Uit dit huwelijk volgt 1 kind, 6e generatie (zie 65).
Hij huwt 2e met Jasperijntje Jacobs.
Uit dit huwelijk volgen 5 kinderen, 6e generatie (zie 66-71).
31. Jan Jobse Mol, geb........ overleden ...... Hij huwt als „Jan Jobse Mols Brusselaar" den 20sten Febr. 1693 te St. Maartensdijk met........ (niet ingevuld in het huwelijksboek van St. Maartensdijk!!) (Getuige zijn Adriaentje Mols en Cornelis Stolle.)
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.
IV.
Kinderen van (Zie 16) Job Pieterse Mol en Leunken Grijns.
32. Maayken Mol, gedoopt 19 Feb 1645 te St. Maartensdijk, overl.........
33. Crijnken Mol, gedoopt 9 Jan. 1650 te St. Maartensdijk, overleden........
34. Cornelis Mol, gedoopt 23 Juli 1651 te St. Maartensdijk, overleden........
35. Marinus Mol, gedoopt 8 Febr. 1654 te St. Maartensdijk, overleden........
V.
Kinderen van (Zie 18) Michiel Mol en Neeltje Jacobs.
36. Maetje Michielse Mol, gedoopt 23 Feb 1648 te St. Maartensdijk, overleden........ Zij wordt 20 Nov 1667 lidmate te Poortvliet en huwt 5 Mei 1677 te St. Annaland Aryaan Lodewijks de Jonge.
37. Jacob Michielse Mol, ged. 22 Aug. 1649 te St. Maartensdijk, overleden na 1738. Hij is 23 Dec 1673 lidmaat te Poortvliet. Den 11 Juli 1690 transporteert Nicolaas Colen aan Jakob Mol 2 gem. 4 R. met hoeve in den polder van Oud-Vosemeer. Den 5en Febr. 1705 transporteert Jacob Mol deze „hoefe, bekend als de Luizeknip" weer aan J. Berkmans. Den 6en Maart 1696 transporteert, per procuratie Juffr. Johanna Leydeckers te Goes, Adriaan Craen aan Jacob Mol 20 gem. 95 R. en in den polder Oud-Vossemeer met de hofstede om £147:5:1134. Deze hoeve, „Dijkzicht". werd 1895 afgebroken. Den 17en Jan. 1703 transporteert baljuw Pieter Colen aan Jacob Mol huis, schuurtje en erf, onder den dijk, omtrent de Molen, om 200 car.g.
Den 18en Feb 1705 transporteert Jacob Mol deze hoeve, „de Lapperskot" aan J. Berkmans. Den 27sten Juli 1674 compareerde Jakob Michielse Mol en verklaarde, dat hij op heden met Crijri Geubel, de vate had helpen uitkarnen op de hoeve van de wed. Cornelis Geubelse, moeder van Crijn en wel tot aan den middag. Na het uitspannen is hij met Crijn met de paarden gegaan naar de Soete Weel, en dat Crijn na het drenken van de paarden zeide: „Comt, wie daer ’t diepst in de weel durft rijden!" Bij dit rijden is Crijn in tegenwoordigheid van Mol verdronken met zijn paard.
Den 10en Maart 1679 is Jacob Michielse Mol debet aan Jan Pieterse Putter ƒ 21, over koop van een zwart ruinpaard, dat hij 24 Jan 1680 betaalt. Blijkens testament van 29 Oct 1694 van Machiel Machielse, landman, en Lijsbeth Cornelisse, zijn vrouw, krijgt o.a. haar zuster Maeke Cornelisse, gehuwd met Jaeob Mol, al haar have en lijwaet, tot haar halse en lijve behoorende, en krijgt Cornelis Jakobse Mol (74), Zv. Jacob Mol, waarvan zij, testatrice de meter is, de som van ƒ 50. Den 20 Maart 1696 is Jacob Mol debet aan secs. Nicolaes Colen ,,......", aan Prof. Mclchior Leydecker en diens zuster ook een som gelds.
Hij huwt den 6en Mei 1678 te Poortvliet met Susanna Crijns Quist, geboren in den Broek (Tholen), overleden voor 1680.
Uit dit huwelijk volgt 1 kind, 6e generatie (zie 72).
Hij huwt 2e den 4 Sep 1680 te Poortvliet met Maetje Cornelis, geboren te Stavenisse.
Uit dit huwelijk volgen 2 kinderen, 6e generatie (zie 73-74).
38. Dancker Michielse Mol, geb........ overl....... Hij huwt den 10 Mei te St. Maartensdijk met Lowijsje Cornelis en 2e den 13 Feb 1683 te St. Annaland Lijsebet Cornelis. Hij transporteert 13 Jan 1688 een hoeve, groot 1 gem. 36 R. met timmerage in den polder Oud-Vossemeer voor 500 Car.gl. Deze hoeve is in 1894 gesloopt.
Van hem zijn geen kinderen bekend.
39. Jenneken Mol, gedoopt 8 Dec 1652 te St. Maartensdijk, overl.......
40. Pieternelia Mol, gedoopt 17 Nov 1658 te St. Maartensdijk, overleden jong.
41. Adriaan Mol, gedoopt 9 Jan 1661 te St. Maartensdijk, overl.........
42. Pieternelia Mol, gedoopt 9 Maart 1664 te St. Maartensdijk, overl........’.
VI.
Kind van (Zie 20) Joris Pieterse Mol en
43. Maria Mol, gedoopt 20 Dec 1648 te Tholen. (Peter is Pieter Cluyt, meter Maria Jacobs (vrouw van 9), overleden........
VII.
Kinderen van (Zie 23) Huybrecht Marinus Mol en Adriaantje Rokusdr.
44. Marinus Huybrechtse Mol, geboren......... overleden Tholen in 1690. („Ontvangen van de wed. voor ’t luiden van de klok. ..... 10 p.", Tholen, Gildeboek.)
Hij wordt in 1657 en 1658 in de protocollen van St. Philipsland genoemd bij het halen van boomen uit het schip. Van 1661 tot 1689 is hij lid van het St. Nicolaas (Kramers) gilde te Tholen.
Hij huwt Dina Brusselaar, die 1692 te Tholen overlijdt.
Uit dit huwelijk volgen 2 kinderen, 6e generatie (zie 75-76).
45. Cornelia Mol, geboren 19 Maart 1645 te Poortvliet (getuige Jacomijntje Jans), overleden. .......
46. Rokus Mol, geboren 13 Juli 1650 Poortvliet, overleden........
VIII.
Kinderen van (Zie 24) Marinus Janse Mol en Jacomijntje Adriaansdr. Huybrechts
47. Pieternelia Mol, gedoopt 27 Maart 1633 te St. Maartensdijk (getuige Marinus Pieters), overleden. .......
48. Johannes Mol, gedoopt 12 Maart 1634 te St. Maartensdijk, overl.. .......
49. Marinus Mol, gedoopt 19 Febr. 1636 te St. Maartensdijk, overleden na 1661. Hij is 4 Maart 1661 doopgetuige te St. Maartensdijk.
50. Cornelis Mol, gedoopt 31 Jan 1638 te St. Maartensdijk, overl.........
51. Maecken (Maatje) Mol, gedoopt 24 Juni 1640 te St. Maartensdijk, begraven 25 Juli 1700 idem. Zij is doopgetuige 9 Maart 1664. Zij ondertrouwt te Scherpenisse 11 Maart 1665 met Jan Jacobs Bevelander, geboren te Westkerke, overleden 1679, Zv. Jacob Jansz. Bevelander en Neeltje Heindrix’s Ligtwerk, landbouwer, wethouder te Westkerke (1665: „onsen medebroeder in wette").
IX.
Kinderen van (Zie 25) Michiel Mol en Leuntje Bartholomeusse.
52. Petronella Mol, gedoopt 6 Sep 1635 te Scherpenisse (getuigen Cornelis Bartels en Jacquemijn Ariaanse), overleden........
53. Aaltje Mol, gedoopt 21 Juni 1637 te Scherpenisse (getuige Jacob Priem), overleden........
54. Joannes Mol, gedoopt 29 Oct 1638 te Scherpenisse, overleden........ Hij huwt met Annetje Pieters Cousijn.
Uit dit huwelijk volgen 6 kinderen, 6e generatie (zie 77-82).
55. Neeltje Mol, gedoopt 22 April 1640 te Scherpenisse, overleden. .....
56. Lijsbet Mol, gedoopt 14 Dec 1641 te Scherpenisse, overl.........
57. Cornelis Mol, gedoopt 29 Oct 1645 te Scherpenisse, overleden........
58. Catelijntje Mol, gedoopt 30 Juni 1647 te Scherpenisse, overleden na 1671 (zie 78).
59. Jacob Mol, gedoopt 27 Jan 1649 te Scherpenisse, overleden........
60. Abraham Mol, gedoopt 5 Nov 1651 te Scherpenisse, overleden 1694 te Stavenisse (zie 87). Hij was smid te Scherpenisse en gehuwd met Catarina Leenders.
Uit dit huwelijk volgen 5 kinderen. 6e generatie (zie 83-87).
X.
Kind van (Zie 26) Cornelis Mol en Willemijntje Hubrechts.
61. Joannes Mol, gedoopt 12 Sep 1649 te Poortvliet, overleden Juli 1681 te Tholen. Hij was gehuwd met Petronella Lourens, overleden na 1681. Uit dit huwelijk volgen 4 kinderen, 6e generatie (88-91).
 
ZESDE GENERATIE.
I.
Kinderen van (Zie 27) Jacob Janse Mol en Maria Leenards Cornelis.
62. Janneke Mol, gedoopt 10 Nov 1674 te St. Maartensdijk (getuige Cornelis Willems), overleden........ Zij huwt 27 April 1698 te St. Maartensdijk Pieter Geertse.
63. Joannes Mol, gedoopt 3 Maart 1677 te St. Maartensdijk (getuigen Anna Janssen Mol (zie 28) en Mattheus Jacobsen van der Das), overleden........
64. Leonard Mol, gedoopt 8 Sep 1680 te St. Maartensdijk, overl.......
II.
Kind van (Zie 30) Marinus Jobse Mol en 1e. Adriaentje Willems van der Schoor 2e. Jasperijntje Jacobs.
Uit het eerste huwelijk:
65. Susanna Mol, gedoopt 7 Mei 1684 te St. Maartensdijk, overleden. .......
Uit het tweede huwelijk:
66. Pieternella Mol, gedoopt 4 Feb 1691 te St. Maartensdijk (getuige Celijntje Krijns), overleden 1691, idem.
67. Pieternella Mol, gedoopt 19 Oct 1692 te St. Maartensdijk, (getuigen Willem Teeuwse en Neeltje Teeuwse), overleden........
 
68. Job Mol, gedoopt 8 Dec 1694 te St. Maartensdijk, (getuige Maetje Marinusse), overleden........ Hij woont te St. Maartensdijk en huwt daar: 1e den 18 April 1720 met Dingetje Jans van de Watinge.
Uit dit huwelijk volgt 1 kind, 7e generatie (zie 92).
Hij huwt 2e 16 April 1723 te St. Maartensdijk Jacomijntje Cornelisse Oom, geboren te Wissekerke.
Uit dit huwelijk volgt 1 kind, 7e generatie (zie 93).
Hij huwt 3e den 4 Mei 1727 te St. Maartensdijk Maria Roelands, geboren te St. Maartensdijk.
Uit dit huwelijk volgen 2 kinderen, 7e generatie (zie 94-95).
69. Marijtje Mol, gedoopt 18 Aug 1697 te St. Maartensdijk, overleden ........ en
70. Jacomijntje Mol, gedoopt denzelfden dag, overleden na 1721 (zie 92). Als getuigen bij dit huwelijk treden op Jans Willemse van der Schoor, Cornelis Molinet en Tannetje Matteus van der Das.
71. Cornelia Mol, gedoopt 20 April 1704 te St. Maartensdijk, overleden......
III.
Kind van (Zie 37) Jacob Michielse Mol en 1e. Susanna Grijns Quist. 2e. Maetje Cornelis.
Uit het eerste huwelijk:
72. Neeltje Mol, geboren........ te Oud-Vossemeer, overleden........ Zij huwt 1e. Cornelis ........... en 2e. (ondertrouw: 4 Nov 1702 te Oud-Vossemeer) met Machiel Maljert Collaert, geboren te Strijendom, overl. te Poortvliet.
Uit dit huwelijk waren 8 kinderen.
Uit het tweede huwelijk:
73. Michiel Jacobse Mol, gedoopt...... Oud-Vossemeer, overleden vóór 1760. Landbouwer. Hij huwt 1e. 25 Feb 1714 St. Annaland Emmetje Pieters Roggeband.
Uit dit huwelijk waren geen kinderen.
Hij huwt 2e. 21 April 1715 te St. Annaland met Lena AdriaansDv. Poperinge, geboren te St. Philipsland, overleden in 1716.
Uit dit huwelijk volgt 1 kind, 7e generatie (zie 96).
Hij huwt 3e. 18 Oct 1716 te St. Philipsland met Elisabeth Johannisdochter Zoetewel, geboren te Ierseke, overleden voor 1731.
Uit dit huwelijk volgen 7 kinderen, 7e generatie (zie 97-103).
Hij huwt 4e met Johanna Willemse Harthoorn, geboren te St. Philipsland, begraven 23 Juni 1760 te Oud-Vossemeer.
Uit dit huwelijk volgen 3 kinderen, 7e generatie (zie 104-106).
(De weduwe hertrouwt als wed. Michiel J. Mol met Simon Quist, als wiens vrouw zij begraven wordt.) Zie verder Nr. 100.
74. Cornelis Mol, gedoopt te Oud-Vossemeer na 1680 (meter is Lijsbeth Cornelisse (zie 37), overl. na 1716 (zie 97).
Hij huwt 16 April 1712 te St. Annaland met Cornelia Pieterse van Borselen.
Uit dit huwelijk volgen 10 kinderen, 7e generatie (zie 107-116).
IV.
Kinderen van (Zie 44) Marinus Huybrechse Mol en Dina Brusselaar.
75. Maria Mol, gedoopt 19 Febr. 1668 te Tholen (getuigen: Melchior Brusselaar en Catharina Brusselaar), overleden. .......
76. Adriaantje Mol, gedoopt te Tholen, overleden........ Zij huwt 8 Maart 1693
te Tholen met Cornelis Stolle, wedr. Lena Strijts. Huwelijksgetuigen zijn Jan Jobse Mols Brusselaar (zie 31) en Dingetje Brusselaar.
V.
Kinderen van (Zie 54) Joannes Mol en Annetje Pieters Cousyn.
77. Leuntje Mol, gedoopt 10 Juni 1669 te Scherpenise, overleden vóór 1674.
78. Pieter Janse Mol, gedoopt 22 Feb 1671 te Scherpenisse (getuigen Jan Anthonisse, Catelijntje Michiels (58) en Elisabeth Pieters, overleden...... Hij was Mr. Smid en vaandrager te Poortvliet.
Uit het register van ’t verbaal van informatieën, genomen Juli en Aug 1702: „wegens onwettige en tumultueuse ondernemingen, binnen de stad Tholen gepleegd......... o.a. gehoord Pieter Mol, oud ±30 jaar, zijnde meester smit en vaandrager in de dorpscompagnie te Poortvliet, verder ook gehoord Jakob Mol te Oud-Vossemeer"
Hij huwt 15 Nov 1695 te St. Philipsland, met attestatie naar Oud-Vossemeer Alberdina Aarnouts Steyn, geboren te St. Philipsland.
Uit dit huwelijk volgen 6 kinderen, 7e generatie (117-122).
79. Jannetje Mol, gedoopt 20 Nov 1672 te Scherpenisse, overleden vóór 1678.
80. Leuntje Mol, gedoopt 8 Juli 1674 te Scherpenisse (getuigen Abraham Michielse Mol (zie 60), Marynis Lambrecht, Leuntje Bartels, grootmoeder (zie 25) en Maria Bedaf, overleden. .....
81. Anna Mol, gedoopt 6 Dec 1676 te Scherpenisse (getuigen Cornelis de Wayer, Aarnout Voshol, Mary Jacobs de Vos, Soetje Claes), overleden......
82. Jannetje Mol, gedoopt 24 April 1678 te Scherpenisse, overleden........
VI.
Kinderen van (Zie 60) Abraham Mol en Catarina Leenders.
83. Sibrechje Mol, gedoopt 2 Juni 1686 te Scherpenisse, overleden........
84. Elisabeth Mol, gedoopt 15 Jan 1688 te Scherpenisse, overleden......
85. Leuntje Mol, gedoopt 3 Juli 1691 te Scherpenisse, overleden........
86. Lena Mol, gedoopt 22 Maart 1693 te Scherpenisse, overleden. .......
87. Abrima Mol, gedoopt 23 Jan 1695 te Scherpenisse („vader overleden"), overleden. .......
VII
Kinderen van (Zie 61) Joannes Mol en Petronella Lourens.
88. Cornelia Mol, gedoopt 31 Maart 1675 te Tholen (getuigen Jacob Cornelisz en Janneke Hendrixs), overleden...... Tot voogden werden Aug 1681 benoemd: Andries van de Weele en Ary van Dongen.
89. Louris Mol, gedoopt 31 Juli 1678 te Tholen (getuigen Corn. J. Koy, Pieternella van Colen, Tanneke Abrahams, Cornelis Adriaansz), overl. vóór 1681.
90. Willem Mol, gedoopt 31 Juli 1678 te Tholen. Tweeling met den vorigen, overleden vóór 1681.
91. Willem Mol, gedoopt 9 April 1681 te Tholen (getuigen Jan Machielsen en Tanneke Abrahams), overleden vóór Aug 1681.
 
ZEVENDE GENERATIE
I.
Kinderen van (Zie 68) Job Mol en 1e. Dingetje Jans van de Watinge. 2e. Jacomijntje Cornelisse Oom 3e. Maria Roelands.
Uit het eerste huwelijk:
92. Marinus Mol, gedoopt 2 Feb 1721 te St. Maartensdijk (getuigen Jacomijntje Marinusse Mol (70), Jacob Pieterse Poot), overleden.......... Hij woonde te St. Annaland en huwde Maria Willems Dane. Uit dit huwelijk volgen 4 kinderen, 8e generatie (zie 123-126).
Uit het tweede huwelijk:
93. Cornelis Mol, gedoopt 13 Aug 1724 te St. M. d,, overleden........ Is gehuwd met ........
Uit dit huwelijk volgt 1 kind, 8e generatie (zie 127).
Uit het derde huwelijk:
94. Jan Mol, gedoopt 23 Nov 1727 te St. M. d. (getuige Maetje Marinusse Mol) overleden voor 1757 (zie 129). Hij woont te Poortvliet. Hij huwt 23 Maart 1755 te Poortvliet met Anna Keizer, geboren te Poortvliet. Uit dit huwelijk volgen 2 kinderen, 8e generatie (zie 128-129).
95 Jacob Mol, gedoopt 20 Feb 1727 te St. M. d., overleden. .........
II.
Kinderen van (Zie 73) Michiel Jacobse Mol en 2e. Lena Adriaansdr. van Poperinge 3e. Elisabeth Johannisdr. Zoutewel. 4e. Johanna Willemse Harthoorn.
Uit het tweede huwelijk:
96. Adriaantje Mol, gedoopt 1 Sep 1715 te St. Philipsland (getuigen Jan van Poperinge en Maria Klaasse), overleden vóór 1763. Zij huwt 9 Dec 1734 te St. Philipsland met Bartel de Koning, landbouwer, geboren te St. Maartensdijk, die 20 Maart 1763 hertrouwt met J. de Pree. Uit dit huwelijk waren 3 kinderen.
Uit het derde huwelijk:
97. Jacob Mol, gedoopt 20 Juni 1716 te St. Philipsland (getuigen Cornelis Mol (74), Cornelia Pieters), overleden ......Hij huwt 31 Jan 1740 te St. Philipsland met Adriana Lieve, wed. van Isack Steyn. Uit dit huwelijk volgen 2 kinderen, 8e generatie (zie 130-131).
98. Elisabeth Mol, gedoopt 19 Feb 1719 te St. Philipsland (getuigen: Simon Kappel en Lena Zoutewel), overleden. .........
99. Marinus Mol, gedoopt 19 Oct 1721 te St. Philipsland (getuigen : Marinus Zoutewel en Dingetje), overleden voor 1798. Pachter. Hij huwt 1e. Johanna Vroegop. Uit dit huwelijk volgen 5 kinderen, 8e generatie (zie 132-136). Hij huwt 2e. 10 Juni 1752 te St. Philipsland met Adriana de Jonge, geboren 1729 te Poortvliet, overleden 27 Sep 1807 te St. Philipsland. Uit dit huwelijk volgen 12 kinderen, 8e generatie (zie 137-148).
100. Johannes Mol, gedoopt 24 Oct 1723 te St. Philipsland (getuigen Isaak Steyn en Adriana Lieve), begraven 5 Aug 1765 te Zierikzee. Hij huwt Maart 1748 te St. Philipsland met Jannetje Steyn, overleden na 1755. Uit dit huwelijk volgen 5 kinderen, 8e generatie (zie 149-153).
Johannes Mol was 21 .Maart 1760 debet aan Gerrit ten Hage, 400 car.g. en verbindt huis, schuur en erf staande op het veer in den polder Vogelsang, van ouds genaamd „De drie meelbalen";
den 21en Maart 1760 is Johannes Mol debet aan de Weeskamer „als voogd van Machiel Mol": 100 c. g. (borg is Simon Quist (zie 73).
12 Jan 1764 verklaart Abraham Verkouteren, als oppervoogd van de Weeskamer, betaald te zijn uit handen van Leendert Quist, waarnemende de boedel van Simon Quist, beschadigde borg van Johannes Mol.
14 Juli 1761. De Heer Gerrit ten Hage, burgemeester der stad Tholen, gemachtigd door Johannes Mol, verklaart te leveren en te transporteeren ten behoeve van den heer A. Verkouteren, baljuw en dijkgraaf, een huis, schuur en erf, genaamd „De drie meelbalen".
101. Lena Mol, gedoopt 19 Mei 1726 St. Philipsland (getuigen Hubrecht Steyn en Adriana Zoutewel), overleden 1762 te Tholen. Zij huwt 1e. 16 Dec 1742 te St. Philipsland Anthony van der Eeden, geboren te Driebergen, overl. vóór 1750. Uit dit huwelijk waren 2 kinderen.
Zij huwt 2e. 3 Mei 1750 te St. Philipsland met Janis Drogendijk (1753, 5 Oct gaan ze van St. Philipsland naar Tholen), overleden vóór 1757. Uit dit huwelijk waren 4 kinderen.
Ze huwt 3e. 27 Feb 1757 te Tholen met Hubrecht van der Maaien. Uit dit huwelijk is 1 kind.
102. Cornelis Mol, gedoopt 27 Feb 1729 te St. Philipsland (getuigen: Willem Meyer en Adriana Meyer), overleden ...... Hij huwt met Catharina Cornelia Cats). Uit dit huwelijk volgt 1 kind, 8e generatie (zie 154).
103. Cornelia Mol, gedoopt 2 Maart 1732 te St. Philipsland (getuigen Adriaan Leendertse en Cornelia Steyn, huisvrouw), overleden vóór 1734.
Uit dit vierde huwelijk:
104. Cornelia Mol, gedoopt 22 Aug 1734 te St. Philipsland (getuige is Cornelia Steyn), overleden vóór 1736.
105. Cornelia Mol, gedoopt 9 Sep 1736 te St. Philipsland (getuigen : Adriaan Leendertse en Cornelia Steyn), overleden. ......... Zij huwt met Jan Küaassen van Eeuwen. Uit dit huwelijk waren 4 kinderen.
106. Willemijntje Mol, gedoopt 7 Dec 1738 te St. Philipsland (getuigen: Jacob Mol (37) en Cornelia Steyn), overleden..........
III.
Kinderen van (Zie 74) Cornelis Mol en Cornelia Pieterse van Borselen
107. Gabriël Mol, gedoopt 22 Mei 1712 te St. Philipsland, (getuige Gabriël Mouwe), overleden..........
108. Neeltje Mol, gedoopt 31 Dec 1713 te St. Philipsland (getuige Michiel Mol (73) en Johanna Schim), overleden. .......
109. Jacoba Mol, gedoopt 5 Mei 1715 te St. Philipsland (getuigen: Francois de Klerk en Lena van Poperinge), overleden. .........
110. Maatje Mol, gedoopt 4 Oct 1716 te St. Philipsland (getuigen Abraham Pieters en Jacoba de Clerk), overleden ..........
111. Pieter Mol, gedoopt 30 Oct 1717 te St. Philipsland (getuigen: Cornelis Zoutewel en Elisabeth Zoutewel), overleden. .........
112. Cornelia Mol, gedoopt 26 Feb 1719 te St. Philipsland (getuigen: Abraham Boogaard en Juffr. Johanna Engels, wed. van den Heer Schout de Klerk), overleden vóór 1720.
113. Cornelia Mol, gedoopt 24 Maart 1720 te St. Pitersland (getuigen: Louriens Kok en Matje de Jonge), overleden. .............
114. Pieternella Mol, gedoopt 17 Sep 1724 te St. Philipsland, overleden ..........
115. Sarah Mol, gedoopt 7 Dec 1727 te St. Philipsland (getuigen: Bastiaan Franke en Sarah Wale), overleden. .........
116. Jacob Mol, gedoopt 16 Sep 1731 te St. Philipsland (getuigen : Michiel Mol (73) en Johanna Harthoren), overleden..........
IV.
Kinderen van (Zie 78) Pieter Janse Mol en Alberdina Aarnouts Steyn.
117. Rochus Mol, gedoopt....... overleden na 1774 Hij huwde 15 April 1735 te Scherpenisse met Johanna van Dijke, geboren te Oud-Vossemeer. Uit dit huwelijk volgen 5 kinderen, 8e generatie (zie 155-159).
118. Jan Mol, gedoopt....... overleden vóór 1760. Hij huwde 1e. den 5den Aug 1731 te St. Philipsland met Petronella Mouwe, wed. Adriaan Breur, te Tholen, daarna ten 2e. den 22en April 1743 te St. Annaland met Catelijntje Pikkaert, wed. Hendrik Meyer. Uit het 2e huwelijk volgen 2 kinderen, 8e generatie (zie 160-161).
119. Anna Mol, gedoopt te Poortvliet, overleden 17 Maart 1772 te Tholen. Zij huwde 1e. Pieter Keyser, daarna Anthonie Jobse. De weduwnaar hertrouwde 5 Juli 1772. Den 1en Mei 1772 heeft Anthonie Jobse ten overstaan van de voogden Jan Luikes en Izak Mol (121) overgebracht staat en inventaris der goederen bij zijn huisvrouw Anna Mol nagelaten.
120. Pieternella Mol, gedoopt te Poortvliet, overleden...... Zij huwde 1 Sep 1734 te Poortvliet met Jan Keyser. Uit dit huwelijk waren 2 kinderen.
121. Isak Mol, gedoopt te Poortvliet, overleden na 1768. Hij huwde 5 Mei 1736 te Poortvliet met Anna Smage. Uit dit huwelijk volgen 3 kinderen, 8e generatie (zie 162-164).
122. Josua Mol, gedoopt te Poortvliet, overleden.......... Hij huwde 28 Juni 1742 te Stavenisse met Jacomijntje van de Sande, gedoopt 15 Oct 1719 te Stavenisse, Dv. Leendert van de Sande en Adriana van Rossum. Uit dit huwelijk volgt 3 kinderen, 8e generatie (zie 165-167).

Zie verder deel 2

© Jan Wies 2022 | j.wies@planet.nl | Kruislaan 28, 2131WD Hoofddorp | telefoon: 023 5636680 Sponsored by Clic2connect