Tekst   Foto's
HOME    
uVhH 1931-32 Deel 1
uVhH 1931-32 Deel 2
uVhH 1932-33 Deel 1
uVhH 1932-33 Deel 2
uVhH 1933-34 Deel 1
uVhH 1933-34 Deel 2
uVhH 1934-35 Deel 1
uVhH 1934-35 Deel 2
uVhH 1934 Verslag
uVhH 1935-36 Deel 1
uVhH 1935-36 Deel 2
uVhH 1936-37 Deel 1
uVhH 1936-37 Deel 2
Talpa 1936-37 Deel 1
Talpa 1936-37 Deel 2
Talpa 1937-38 Deel 1
Talpa 1937-38 Deel 2
Talpa 1937-38 Deel 3
Talpa 1938-39 Deel 1
Talpa 1938-39 Deel 2
Talpa 1939-40 Deel 1
Talpa 1939-40 Deel 2
Talpa 1940-41 Deel 1
Talpa 1940-41 Deel 2
Talpa 1941-42 Deel 1
Talpa 1941-42 Deel 2
Talpa 1942-43 Deel 1
Talpa 1942-43 Deel 2
Talpa 1943-
Talpa 1946-
Talpa 1948-
Talpa 1949-
Catalogus Archief Deel 1
Catalogus Archief Deel 2
Catalogus Archief Deel 3
Fam Mol Stam Hekelingen 1
Fam Mol Stam Hekelingen 2
Fam Moll Stam Velp Deel 1
Fam Moll Stam Velp Deel 2
Fam Moll Stam Velp Deel 3
Fam Mol Zeeland Deel 1
Fam Mol Zeeland Deel 2
Fam Mol Zeeland Deel 3
Fam Mol Zeeland Deel 4

TALPA
DRIEMAANDELIJKSCH TIJDSCHRIFT DER GENEALOGISCHE VEREENIGING „MOL(L)"

OPGERICHT 19 MEI 1936
REDACTIE: J. v. OLDENBARNEVELTLAAN 21, AMERSFOORT
7e jaargang No. 27                            1 MAART 1943

RECTIFICATIE Talpa 26: Volgnummers stam Venhuizen op p. I, II en III tot No. 184 vermeerderen met 19 en 3e r.v.o. kol II p. 19: 2 i.p.v. 4 kinderen zoodat vanaf 186 de volgnummers worden met 17.

BESTUURSMEDEDEELING
Als nieuw lid werd ingeschreven de heer Cornelis Mol, Waarde, Post Krabbendijke. (Stam Scherpenisse.)
Tot groote voldoening van het Bestuur is de oud Voorzitter, de heer J. H. A. Mol, den Haag (Voorburg, Oosteinde 25) bereid bevonden, weer zitting te nemen in het Bestuur, dat dus, indien geen der leden bezwaar maakt, als volgt zal samengesteld zijn :
Voorzitter: de heer A, Mol, Stampersgat. Onder-voorzitter : de heer J. H. A. Mol, Voorburg; Secretaris-archivaris; Dr. W. H. Mol, Amersfoort; Penningmeester: de heer G. van der Zanden, Amersfoort; Bestuurslid zonder functie: de heer M. Mol Vierpolders.
DE SECRETARIS.

IN MEMORIAM
Den vijfden Januari overleed Henri Coert Moll. Wij betreuren dit verlies voor de Vereeniging in hooge mate. In hem verliezen we een uitstekend medemensch. Gedurende zijn geheele leven een harde werker, stond Henri Coert Moll trouw op den post, die hem was aangewezen als officier, maar ook als man en vader. Moeilijkheden, zorgen en verdriet, ze bleven hem niet bespaard. Na 30-jarigen militairen dienst moest hij wegens een gehoorkwaal zijn pensioen nemen, maar stil zitten was niets voor zijn werkzamen geest. Nog 21 jaren was hij administrateur van de Coöp. Ver. „Eigen Hulp" te Den Haag. En op hoogen leeftijd, toen reeds lang drie kinderen in den vreemde vertoefden, ontviel hem zijn beste echtgenoote. Slechts één dochter bleef hem trouw bij staan in de dagelijksche zorgensfeer. Dan eischt de oorlog, dat hij zijn huis verlaat en nauwelijks in Deventer gevestigd, maakt de dood een einde aan dit werkzaam leven. De trouwe arbeider! Zoo gold hij ook voor onze Vereeniging. Vanaf de oprichting vond dit werk in hem een steun in woord en daad. En zijn trouw was hecht, de Vereeniging hielp hij heen door moeilijke tijden. Dit zullen we nooit vergeten! Zijn belangstelling konden geen moeilijke omstandigheden, geen drukkende zorgen verflauwen. Zijn vriendschap was oprecht! Wij brengen op deze plaats vol dankbaarheid eerbiedig hulde aan de nagedachtenis van Henri Coert Moll !
DE REDACTIE.

BURGERLIJKE STAND
Geboren: Spijkenisse, April 1942: Cornelis Jan Mol, zoon van Govert Gerrit Mol en Johanna Hoogenboom.
Geboren: Berlin—Halensee, 9 Oct. 1942 : Oswald, zoon van Dr. Elmar Meinke en Christa Immaculata Barbara Moll, dochter van Dr. Ewald Moll en Leonor Ziemssen .... (Stam Solingen.)
Overleden: Spijkenisse, Juli 1942: Magdalena Mol, oud 54 jaar, dochter van Gerrit Mol en Neeltje van den Berg, echtgenoote van Cornelis Rokus Hoogenboom. (Stam Spijkenisse.)
Overleden: Spijkenisse, 1941: Jan Jacobszen Mol, oud 75 jaar, echtgenoot van Adriana Boender, zoon van Jacob Mol en Krijntje de Gelder. (Stam Spijkenisse.)
Overleden: Huizen. 11 December 1942: Geertje Baas, oud 68 jaar, echtgenoote van Hendrik Moll, zoon van Harmen Mol en Marretje Lustig.(Stam Achterhoek.)
Overleden: Deventer, 5 Januari 1943: Henri Coert Moll, oud 83 jaren, oud Majoor KNIL., weduwnaar van Eliza Mathilde Pfeiffer, zoon van Barend Johannes Moll en Anna Elisabeth Staal. (St. Achterhoek.)
Geslaagd: 29 Januari 1943, Amsterdam, voor Doet. ex. Rechten, de heer Hendrik Adriaan de Mol van Otterloo, zoon van Mr. Justus Hendrik de Mol van Otterloo en Jhvr. Antonia Stoop. (Stam Goes.)

VERVOLG STAM VENHUIZEN
XIV.
Kinderen van Cornelis Mol en Elisabeth Pater. (Zie 136)
204. Pieter Mol, geboren 14 Febr. 1869, Wijdenes. Bakker. Hij huwde 23 April 1903, Aalsmeer, met Helena Susanna Heil, geboren 21 November 1874, Aalsmeer, overleden 29 Nov. 1925 te Berkhout, dochter van Johannes Heil en Trijntje Kort. Uit dit huwelijk volgt l kind, 9e generatie (zie 281).
205. Niene Mol, geboren 19 Febr. 1870, Wijdenes. Huisschilder. Hij huwde 12 October 1893 te Andijk met Geertje Mantel, geboren 13 Januari 1872 te Andijk, dochter van Jan Mantel en Marijtje Singer. Uit dit huwelijk volgt l kind, 9e generatie (zie 282).
206. Cornelis Mol, geboren 3 September 1871 te Wijdenes, overleden 14 November 1871, aldaar
207. Heertje Mol, geboren l Aug. 1873 te Wijdenes, overleden 21 April 1937 te Berkhout. Kassier van de Boerenleenbank te Berkhout. Hij huwde 26 Februari 1902 te Wijdenes met Aaltje Veld. geboren 2 December 1885 te Wijdenes, dochter van Pieter veld en Hendrika Langenberg. Uit dit huwelijk volgt l kind, 9e generatie (zie 283).
208. Sijtje Mol, geboren 8 April 1870 te Wijdenes, overleden 21 December 1939 te Purmerend. Zij huwde met Dirk Kooiman, Burgemeester van Wormer en Purmerend, geboren 5 December 1878.
209. Cornelis Mol, geboren 6 December 1878 te Wijdenes, overleden 11 December 1878 aldaar.
210. Klaas Mol, geboren 8 Juli 1882 te Wijdenes, overleden 13 Juli 1904 te Wijdenes. Slager. Ongehuwd.
XV.
Kinderen van (Zie 144) Jacob Mol en Antje Laan.
211. Frederik Mol, geboren 12 Augustus 1864 te Buiksloot, overleden 1887 te Amsterdam. Hij huwde met Neeltje Vliet, geboren 15 Augustus 1864 te Nieuwer-Amstel. Uit dit huwelijk volgt l kind, 9e generatie (zie 284).
212. Grietje Mol, geboren 7 Juni 1867 te Landsmeer. Zij huwde met Gerrit van de Nadorst. geboren 22 December 1833 te Broek in Waterland, overl. 22 Maart 1911, Buiksloot.
213. Trijntje Mol, geboren 2 Mei 1869, Zunderdorp, woont 1890—’95 bij haar zuster te Buiksloot.
XVI.
Kinderen van (Zie 145) — Pieter Mol en Aaltje Kaper
214. Trijntje Mol, geboren 27 Juni 1864 te Westwoud, overleden 23 Sept. 1925 te Nieuwkoop. Zij huwde: 1e. 18 Mei 1888 te Hoorn met Meindert Becker, varensgezel, geboren 1864 te Hoorn, overleden vóór 1892, zoon van Cornelis Becker en Christina Mooy. Zij huwde: 2e. 28 October 1892 te Hoorn met Roelof Pirius Biersma, koopman, geboren 20 Maart 1866 te Wolvega, zoon van Pirius Cornelis Biersma en Jacoba Paulina Wetselaar.
215. Jan Mol, geboren 8 Mei 1866 te Buiksloot, overleden l Aug. 1866, aldaar. .
216. Gerritje Mol, geboren 11 November 1868 te Buiksloot, overleden 13 November 1868, aldaar.
217. Gerritje Mol, geboren 30 September 1873 te Buiksloot, overleden 29 Maart 1929 te Hilversum, Zuster bij de Salatiga-zending, N.O.I.
XVII.
Kinderen van (Zie 147) Freek Mol en Johanna Brouwer
218. Reindert Mol, geboren 11 Oct. 1867 te Hoorn, onderofficier, gcpensionneerd te Apeldoorn. Hij huwde 11 Januari 1905 te Amsterdam met Johanna Elisabeth Droog, geboren 3 Augustus 1879 te Amsterdam. Uit dit huwelijk volgt l kind, 9e generatie (zie 285).
219. Frederik Mol, geboren 3 Juni 1876 te Hoorn. Lijnwachter Rijkstelegraaf. Hij huwde l Juni 1900 te Hoorn met Truitje Hart, geboren 2 Februari 1877 te Hoorn, dochter van Juriaan Hart en Trijntje Seebach Uit dit huwelijk volgen 2 kinderen, 9e generatie (zie 286—287)
220 Hendrik Mol geboren 11 Oct 1878 te Hoorn, overl 27 April 1881 te Hoorn
221 Johanna Margaretha Mol, geboren 25 October 1880 te Hoorn Zij huwde 17 Maart 1905 te Hoorn met Pieter Bartholomeus de Jongh, geboren 1883 te Naarden, agent van politie te Amsterdam, zoon van Nicolaas Dirk de Jongh en Gerhardina Heramina Frederika van Driesten
NEGENDE GENERATIE
I
Kinderen van (Zie 155) Klaas Mol en Grietje Zwagerman.
222 Cornelia Mol, gehuwd met P. J. Jonker te Delft
223 Elisabeth Mol, gehuwd met E. Temme te Wageningen
II
Kinderen van (Zie 157) Klaas Mol en Mijntje van Varick
224 Antje Mol, geboren 22 Juli 1888 te Leiderdorp Zij huwde 12 Mei 1910 te Lei derdorp met Lourens van Egmond, tim merman, geboren 10 December 1884 te Leiderdorp ,zoon van Jan van Egmond en Margje Guldemond
225 Niesje Mol, geb 12 Februari 1890 te Leiderdorp Zij huwde 17 Augustus 1911 te Leiderdorp met Tymen Rasser schipper, geboren 23 Februari 1889 te Leiderdorp, zoon van Leendert Johannes Ras ser en Hendrika de Lange
226 Frederik Jacob Mol, geb 10 Maart 1892 te Leiderdorp Wagenmaker, in gemeentedienst van Leiden Hij huwde 22 Juli 1920 te Sassenheim met Jannetje Bakker, geboren 6 Januari 1891 te Sas enheim, dochter van Philippus Bakker en Alida Verhoeff Dit huwelijk bleef kinderloos
227 Mijntje Mol, geboren 10 Septem ber 1893 te Leiderdorp Zij huwde 27 No vember 1919 te Leiderdorp met Klaas Spek, timmerman, geboren 27 Juni 1888 te Hazerswoude, zoon van Arie Spek en Adriana de Roode
228 Aaltje Mol, geboren 22 September 1894 te Leiderdorp Zij huwde 26 Augustus 1920 te Leiderdorp met Jan Borreman, los werkman, geboren 4 Aug 1895 te Leiderdorp, zoon van Boudewijn Borreman en Gijsbertha Geertruida v Vliet
229 Albert Mol, geboren 31 Jan 1896 te Leiderdorp overl 3 September 1897 te Leiderdorp.
230 Hendrikus Mol, geb 10 Mei 1897 te Leiderdorp Broodbakker te Katwijk, hij huwde 13 October 1920 te Katwijk met Clasina van Leeuwen, geboren 29 Septem ber 1903 te Katwijk, dochter van Dirk Cornelis van Leeuwen en Weintje van Gugten. Uit dit huwelijk volgen 7 kinderen, 10e generatie (zie 288—294)
231 Albert Mol, geboren 9 Aug 1898 te Leiderdorp Aannemer Hij huwde 14 Juli 1927 te Leiderdorp met Pieternella Cornelia Snel, geboren 11 April 1898 te Leiderdorp, dochter van Hendrik Snel en Annigje Krieger, Uit dit huwelijk volgt l kind 10e generatie (zie 295)
232 Nicolaas Mol, geb 23 Maart 1900 te Venhuizen Hij huwde 17 October 1928 te Leiderdorp met Neeltje de Witt, gebo ren 15 October 1898 te Leiden, dochter van Jacobus Johannes de Witt en Aagje Oosterom. Uit dit huwelijk volgen 2 kinderen, 10e generatie (zie 296—297)
233 Balten Hendrik Mol, geb 27 December 1901 te Venhuizen, overleden 15 September 1920 te Katwijk Ongphuwd
234 Elle Mol, geboren 6 Augustus 1903 te Venhuizen Postbode te Leiden Hij huwde 7 November 1928 te Leiden met Tjetje Kuiken, geboren 13 Juli 1907 te Leiden dochter van Berend Kuiken en Romkje Kaper Dit huwelijk bleef kinderloos
III
Kinderen van (Zie 159) Hendrikus Mol en Lijsbet Dekker
235 Antje Mol, geboren l Augustus 1894 te Venhuizen, overl l April 1904 aldaar
236 Elisabeth Mol, geboren 26 December 1897 te Venhuizen Zij huwde met Simon Tuytel geboren 14 Maart 1894 te Andijk Uit dit huwelijk werd 1 kind geboren
IV
Kinderen van (Zie 162) Elle Mol en Willempje Gans
237 Pieter Mol. geboren 29 Dec 1893 te Blokker Landbouwer te Schellinghout Hij huwde met Maartje Dammes, geboren 19 Mei 1895 te Abbekerk, Uit dit huwelijk volgen 4 kinderen, 10e generatie (zie 298—301)
238 Antje Mol, geboren 17 Aug 1896 te Schellinkhout Zij was gehuwd met Arie Ham te Leiden
V
Kinderen van (Zie 165) Klaas Mol en Geertje Vroom.
239 Pieter Mol, geboren 2 Nov 1893 te Hoogkarspel Landbouwer Ongehuwd
240 Klaas Mol, geboren 2 Nov 1896 te Hoogkarspel. Manufacturier Ongehuwd
VI
Kinderen van (Zie 170) Pieter Mol en Geertje Krap.
241 Trijntje Mol, geboren 15 Juli 1907 te Hoogkarspel
242 Cornelis Mol, geboren 2 April 1910 te Hoogkarspel Bakkersknecht, 1930 naar Schoorl
243. Aaltje Mol, geb. 2 September 1912 te Hoogkarspel.
VII
Kinderen van (Zie 171) Antonie Mol en Maartje de Boer
244 Klaas Mol, geboren 18 Juni 1911 te Hoogkarspel
245 Elisabeth Mol, geb 21 Maart 1915 te Hoogkarspel
246 Trijntje Mol. geboren 27 Maart 1917 te Hooskarspel
247 Elsje Mol, geboren 5 Mei 1921 te Hoogkarspel, overl 27 Juni 1931, aldaar
VIII
Kinderen van (Zie 175) Jacobus Mol en Trijntje Mantel
248. Jantje Mol, geboren 16 Juni 1914 te Hoogkarspel
249 Trijntje Mol, geboren 24 Aug 1915 te Hoogkarspel
250 Klaas Mol, geb 21 December 1919 te Hoogkarspel
IX
Kinderen van (Zie 179) Jan Mol en Grietje Ewoud.
251 Greta Mol, geboren l Juli 1910 te Venhuizen Zij huwde met Maarten Winkel, geboren 25 April 1906 te Sybekarspel
252 Philippus Jacobus Mol, geboren 10 October 1912 te Venhuizen Melkcontroleur te Wormerveer Ongehuwd
253. Lize Jeannette Mol, geboren 8 Juli 1920 te Venhuizen. Godsdienstonderwijzeres
254 Jacob Jan Mol, geb 29 April 1926 te Berkhout
X.
Kinderen van (Zie 180) Jan Mol en Willemtje Nobel.
255 Aagje Mol, geboren 14 Febr 1877 te Berkhout Zij huwde 23 April 1899 te Berkhout met Maarten Haringhuizen, veehouder, geboren 7 Mei 1876 te Oosterleek, zoon van Cornelis Haringhuizen en Antje Heuvel.
256 Dr. Dirk Mol, geboren 20 Mei 1878  te Berkhout, Directeur van den Keuringsdienst te Alkmaar, doctor in de chemie Hij huwde 5 Februari 1908 te Oosterleek met Aafje Haringhuizen, geboren 12 Januari 1878 te Oosterleek, dochter van Cornelis Haringhuizen en Antje Heuvel Uit dit huwelijk volgen 3 kinderen. 10e generatie (zie 302—304)
XI
Kinderen van (Zie 183) Simon Mol en Maartje Koster
257 Drs. Jan Mol, geb. 12 April 1886 te Berkhout Leeraar HBS te Brielle (eerst te Leiden, Amersfoort, Oostvoorne). Hij huwde 16 Aug 1912 te Twisk met Elisabeth Zijp, geb 6 Januari 1888 te Hoogwoud, dochter van Klaas Zijp en Grietje Zijp, Uit dit huwelijk volgen 2 kinderen, 10e generatie (zie 304—306)
258. Trijntje Mol, geboren 23 Juli 1888 te Berkhout Zij huwde 28 April 1912 te Berkhout met Pieter Kollis, veehouder te Berkhout, geboren 10 Augustus 1888 te Andijk, zoon van Hendrik Kollis en Maartje Blokdijk. Uit dit huwelijk zijn 3 kinderen geboren.
XII
Kinderen van (Zie 184) Cornelis Mol en Maartje Nobel
259. Jan Cornelis Mol, geboren 17 October 1891 te Venhuizen, Fruitkweeker, daarna van Venhuizen naar Bloemendaal, studeert kunstfotografie met medewerking van dr Seters uit Leiden Directeur van de Multifilm te Haarlem. Houdt vele voordrachten en vertoont belangrijke filmen (van Leeuwenhoek, Rotterdamsche Lloyd, Malaria, Hoogoven. Roode Kruis-film). Hij huwde 22 April 1918 te Venhuizen met Rensina Coster, geboren 2 Februari 1895 te Nieuwe Niedorp, dochter van Jan Coster (gescheiden) en Catharina Langedijk, Uit dit huwelijk volgen 3 kinderen. 10e generatie (zie 307—309)
260 Jantje Mol, geboren 6 Aug. 1896 te Venhuizen Ongehuwd te Alkmaar

TALPA
DRIEMAANDELIJKSCH TIJDSCHRIFT DER GENEALOGISCHE VEREENIGING „MOL(L)"

OPGERICHT 19 MEI 1936
REDACTIE: J. v. OLDENBARNEVELTLAAN 21, AMERSFOORT
7e jaarGANG No. 28                                   1 JUNI 1943

BURGERLIJKE STAND
Geboren: ’s Heer Arendskerke, 29 Januari 1943: Rachel Isabella Noteboom, dochter van Jan Noteboom en Jannetje Huberdina Izabella Mol, (dochter van Marinus Johannes Mol en Rachel Isabella Hage).(St. Scherpenisse.)
Geboren: Amsterdam, 6 April 1943: Gea Irene Moll, dochter van Hermina Jentina Speek en Antonie Willem Moll. (St. Achterhoek).
Geboren: Overveen, 25 December 1942: Suardus Jacobus Posthuma, zoon van Dr. Suardus Posthuma en Elisabeth Moll (dochter van Dr. Daniël Pieter Moll en Elisabeth Johanna van IJzeren). (St. Giethoorn—Blokzijl.)
Overleden; Den Helder, 11 April ’43: Gesina Maria Moll, oud 56 jaar, echtgenoote van Wilhelmus Hermanus Kingma, dochter van Dr. Christiaan Hendrik Moll en Maria Hasina van Wagtendonk. (St. Giethoorn—Blokzijl.)

VERVOLG ST. VENHUIZEN.
XIII
Kinderen van (Zie 186) Herman Ernst Leonard Mol en Grietha Maria Catharina Heederik.
261. Maria Catharina Mol, geb. 28 November 1893 te Utrecht. Zij huwde 12 Augustus 1919 te Utrecht met Johannes Hendrikus Adam Krediet, Leeraar H.B.S. te Utrecht, voorheen Luit. Art. te Breda, geboren 17 Juli 1887 te Breda, overleden 17 Februari 1940 te Utrecht, zoon van Christoffel Krediet en Johanna Hendrika Keukenmeester. Uit dit huwelijk werd l kind geboren.
262. Johanna Maria Mol, geboren 8 December 1896 te Utrecht. Naar Bussum 1923, ongehuwd.
XIV.
Kinderen van (Zie 189) Albert Pieter Mol en Everdina Scheltema Beduin
263. Ir. Adriaan Albert Mol,  geboren 2 Augustus 1890 te Dordrecht, ingenieur bij bankinstelling te N....... Hij huwde: 1e. 3 September 191... te Den  Haag met Elisabeth Maria Sunier gebo ren 1893 Rotterdam, overleden ...... dochter van Armand Sunier en Elisabeth Maria Glynis. Uit dit huwelijk volgt l kind, 10e generatie (zie 310). Dit huwelijk werd 7 Juni 1920 te Rotterdam ontbonden. Hij huwde 2e. 23 Mei 1923 te Schiedam met Marie Anna Haschke, geboren 23 November 1893 te Reichenberg, dochter van Raimund Haschke en Anna Stefanides. Uit dit huwelijk volgt l kind, 10e generatie (zie 311). ’Dit huwelijk werd 3 Mei 1926 te Rotterdam ontbonden. Hij huwde 3e. 20 December 1927 te Wyonning (New Jersey) met Isabel Forsyth Stoneall, dochter van Mr. Frederic Stoneall en ........ Forsyth. Dit huwelijk bleef kinderloos.
264. Maria Catharina Mol, geboren l Januari 1893 te Utrecht, overleden 9 Februari 1895 te Naarden. Verpleegster, ongehuwd.
265. Magdalena Petronella Mol, geboren 19 Januari 1896 te Den Haag. In 1923 ongehuwd. Piano-accompagnatrice te New York.
266. Martina Mol, geboren 22 November 1900 te Amsterdam. Zij huwde 23 Mei 1925 te Naarden met Mr. Jan Pieter Tiddens, geboren 2 Februari 1900 te Leeuwarderadeel, zoon van Dr. Pieter Geerlof Tiddens en Janke de Vries. Dit huwelijk werd 24 Juli 1929 te Utrecht ontbonden. Daarna was zij zangeres en gaf liederenavonden door haar zuster Lina Mol (265) begeleid.
XV.
Kinderen van (Zie 201) Jacob Mol en Aafje Dammes.
267. Pietertje Mol, geboren 27 Februari 1893 te Avenhorn. Zij huwde met Floris Leek, timmerman, geboren 22 Februari 1896. Uit dit huwelijk werden 3 kinderen geboren.
268. Jantje Mol, geboren 29 Maart 1894 te Avenhorn. Zii huwde 30 Mei 1918 te Avenhorn met Maarten Hellingman, autobestuurder, geboren 6 Juni 1887 te Beemster. Dit huwelijk bleef kinderloos.
269. Jacoba Mol, geboren 4 Jan. 1896 te Avenhorn. Zij huwde met Frederik van Leiden, landbouwer, geboren 15 November 1896. Uit dit huwelijk werden 4 kinderen geboren.
270. Annie Mol, geboren l  Juni 1897 Avenhorn, overleden 20 Mei 1898 te Avenhorn
271. Jacob Mol, geboren 30 Maart 1907 te Avenhorn, chauffeur te Alkmaar. Hij
huwde met Cornelia Hes, geboren 14 September 1910 te Avenhorn. Uit dit huwelijk volgt l kind, 10e generatie (zie 312).
XVI.
Kinderen van (Zie 202) Cornelis Mol en Dirkje Schouw
272 Pietertje Mol, geboren l October 1890 te Enkhuizen, 1898 naar Schermerhorn.
273 Elisabeth Mol, geboren 2 Juni 1892 te Enkhuizen, overleden 23 Januari 1895 te Enkhuizen.
274 Jacob Mol, geboren 13 September 1896 te Enkhuizen, overleden 9 Juni 1898 te Enkhuizen.
XVII
Kinderen van (Zie 203) Jan Mol en Johanna Lakeman.
275. Pietertje Mol, geboren 18 Februari 1894 te Avenhorn.
276. Lourens Mol, geboren 5 November 1895 te Avenhorn, overl. 27 Augustus 1900 aldaar.
277. Annetje Mol. geboren 21 Juni 1898 te Avenhorn.
278. Lourens Mol, geboren 13 September 1901 te Avenhorn.
279. Jacoba Mol, geboren 4 Februari 1906 te Avenhorn. Zij huwde met Jan Blanken, geboren 29 April 1904 te Spanbroek.
280 Elisabeth Mol, geboren 8 September 1907 te Avenhorn.
XVIII
Kind van (Zie 204) Pieter Mol en Helena Susanna Heil
281. Cornelis Mol, geboren l April 1904 te Wijdenes. Bakker te Opmeer. Hij huwde 21 April 1929 te Benningbroek met Jantje Bakker, geboren 7 Maart 1909 te Haskerland, dochter van Titte Bakker en Antje de Haan. Kinderloos huwelijk.
XIX.
Kind van (Zie 205) Niene Mol en Geertje Mantel
282. Cornelis Mol, geboren 10 November 1894 te Wijdenes. Gemeente-secretaris te Wormer. Hij huwde 25 September 1924 te Wormer met Geertruida Schoenmaker, geboren 4 Februari 1898 te Wijdenes, dochter van Klaas Schoenmaker en Hillegonda Klomp. Uit dit huwelijk volgen 2 kinderen, 10e generatie (zie 313—314).
XX
Kind van (Zie 207) Heertje Mol en Aaltje Veld.
283. Cornelis Mol, geboren 8 April 1902 te Wijdenes. Gemeente-ontvanger te Schagen, vanaf 1936 Burgemeester te Wijdenes. Hij huwde 7 Juni 1928 te Schagen met Anna Marijtje Roggeveen, geboren 30 October 1906 te Schagen, dochter van Arie Cornelis Roggeveen en Neeltje Stammes. Uit dit huwelijk volgen 2 kinderen, 10e generatie (zie 315—316)
XXI
Kind van (Zie 211) Frederik Mol en Neeltje Vliet.
284. Jacob Mol, geboren 8 Februari 1887 te Buiksloot.
XXII.
Kind van (Zie 218) Reindert Mol en Johanna Elisabeth Droog.
285. Johanna Elisabeth Mol, geboren 15 Augustus 1905 te Amsterdam.
XXIII.
kinderen van (Zie 219) Frederik Mol en Truitje Hart.
286. Frederik Jtirriaan Mol, geboren
27 April 1901 te Amsterdam. Machinist K.S.M. Hij huwde 7 Januari 1926 te Amsterdam met Catharina Elisabeth van der Breggen, dochter van Dirk van der Breggen en Catharina Elisabeth Suhren. Uit dit huwelijk volgt l kind, 10e generatie (zie 317).
287. Jurriaan Reinert Johan Mol, geboren 29 Maart 1903 te Zutfen. Pensionhouder te Apeldoorn. Hij huwde 10 Mei 1929 te Amsterdam met Alida Beers, geboren 22 September 1900 te Haarlem. Dit huwelijk bleef kinderloos.
TIENDE GENERATIE.
I.
Kinderen van (Zie 230) Hendrikus Mol en Clasina van Leeuwen
288. Mijntje Mol, geboren 30 Aug. 1921 te Katwijk.
289. Wijna Mol, geboren 11 Januari 1924 te Katwijk.
290. Clasiena Mol, geboren 29 December 1924 te Katwijk.
291. Klaas Mol, geboren 3 October 1926 te Katwijk.
292. Antje Mol, geboren l Juni 1929 te Katwijk.
293. Dirk Cornelis Mol, geboren 17 Februari 1931 te Katwijk.
294. Niesje Mol, geboren 11 October 1932 te Katwijk.
II
Kind van (Zie 231) Albert Mol en Pieternella Cornelia Snel
295. Annigje Mol, geboren 2 Juli 1928 te Leiderdorp.
III.
Kinderen van (Zie 232) Nicolaas Mol en Neeltje de Wit
296. Mijntje Mol, geboren 4 Aug. 1930 te Leiderdorp.
297. Aagje Mol, geboren 6 Juni 1932 te te Leiderdorp.
IV.
Kinderen van (Zie 237) Pieter Mol en Maartje Dammes.
298. Elle Mol, geboren 30 December 1917 te Abbekerk.
299. Dirk Mol, geboren 3 September 1920 te Schellinkhout.
300. Willem Mol, geboren 26 Februari 1929 te Schellinkhout.
301. Dieuwertje Mol, geboren 7 November 1931 te Schellinkhout.
V.
Kinderen van (Zie 256) Dr. Dirk Mol en Aaf je Haringhuizen
302. Anny Willy Mol, geboren 28 December 1908 te Goes, med. cand., Utrecht.
303. Dr. Wilhelmina Adolfine Mol, geboren 7 December 1910 te Goes, promoveerde 7 Dec. 1936 te Utrecht tot Dr. Wis- en Natuurkunde op dissertatie „De Schimmelproef".
304. Joan Theoderic Mol, geboren 30 Juni 1912 te Goes, overleden 29 Januari 1934 te Alkmaar, student in de chemie
VI.
Kinderen van (zie ....) Drs. Jan Mol en Elisabeth Zijp
305. Simon Jan Mol, geboren 10 Mei 1913 te Amersfoort, 3e stuurman bij de koopvaardij 1938. Hij huwde 14 Mei 1938 te Vlissingen met J. G. de Veij.
306. Margaretha Johanna Mol, geboren 21 Januari 1915 te Twisk.
VII.
Kinderen van (Zie 259) Jan Cornelis Mol en Rensina Koster
307. Cornelis Jan Mol, geboren 15 September 1919 te Venhuizen.
308. Jan Cornelis Mol, geboren 11 Januari 1921 te Bloemendaal.
309. Volkert Elias Mol, geboren 20 Mei 1926 te Bloemendaal.
VIII.
Kinderen van (Zie 263) Ir. Adriaan Albert Mol en 1e. Elisabeth Maria Sunier 2e Maria Anna Waschke.
Uit het 1e huwelijk:
310. Albert Mol, geboren 20 Juni 1913 te Delft. 1933 Stevens College Hoboken (New York).
Uit het 2e huwelijk:
311. Anita Mol, geboren 5 April 1924 te Schiedam, 1926 te Reichenberg (Böhmen).
IX.
Kind van (Zie 271) Jacob Mol en Cornelia Hes.
312. Jacob Mol, geboren 28 September 1933 te Alkmaar.
X.
Kinderen van (Zie 282) Cornelis Mol en Geertruida Schoenmaker
313. Niene Mol, geboren 12 .Januari 1926 te Wormer.
314. Hillegonda Geertruida Mol, geboren 10 September 1929 te Wormer.
XI.
Kinderen van (Zie 283) Cornelis Mol en Anna Marijtje Roggeveen
315. Hans Mol, geboren 12 Maart 1935 te Schagen.
316. Peter Mol, geboren ........ 1936 te Schagen.
XII.
Kind van (Zie 286) Frederik Jurriaan Mol en Catharina Elisabeth van der Breggen
317. Geertruida Catharina Mol, geboren 29 September 1926 te Utrecht.


STAM MOL—ZWAAGDIJK
EERSTE GENERATIE.

I Kind van Cornelis Mol en Geertje Schouten
l Jan Cornelis Mol, ondertr. 29 October 1791 te Medenblik met Maartjc Ariens Koenis, geboren 1768 te Wognum, overleden 30 Augustus 1833 te Zwaag, kind van Arien Koenis en Grietje Zeeman. Uit dit huwelijk volgen 4 kinderen, tweede generatie, (zie 3—6).
II.
Kind van .......... Mol en Maartje Koenis.
2. Cornelis Mol, overleden 30 Januari 1813 te Zwaag. Hij was gehuwd met Leentje Duin. Uit dit huwelijk volgt l kind, 2e generatie (zie 7).
TWEEDE GENERATIE.
I.
Kinderen van (Zie 1) Jan Cornelis Mol en Maartje Koenis.
3. Arien Mol, geboren 25 October 1793 te Zwaagdijk, overleden 19 Aug. 1855 te Zwaag. Ongehuwd.
4. Jan Mol, gedoopt 17 Juli 1801 te Zwaagdijk (get. Antje Ariens Koenis), overleden.......... Rietdekker. Gehuwd was hij met Elisabeth Hoogendijk, geboren 20 Maart 1803 te Zwaagdijk, overleden 5 December 1854 te Zwaag, dochter van Volkert Klaasz. Hoogendijk en Grietje Jacobs Buisman. Uit dit huwelijk volgen 10 kinderen, derde generatie (zie 8—17).
5. Geertje Mol, geboren 1802. Zij huwde 1821 te Zwaag met Symon Koedoder, geboren 1792, zoon van Cornelis Koedoder en Marijtje Willems.
6. Klaas Mol, geboren 14 Juli 1805 te Zwaagdijk, overleden 7 October 1872 te Zwaag. Arbeider. Hij huwde 22 Mei 1834 te Zwaag met Geertje Manshanden geboren 1806 te Zwaagdijk, dochter van Maarten Manshanden en Antje Karels. Uit dit huwelijk volgen 7 kinderen, derde generatie (zie 18—24).
II
Kind van (Zie 2) Cornelis Mol en Leentje Duin.
7. Jan Mol, geboren 28 December 1805 te Zwaagdijk, overleden 21 Februari 1872 te Wervershoof. Arbeider. Hij huwde, 1e. 7 Juli 1838 te Wervershof met Dieuwertje Kuiper, geboren 25 Mei 1808 te Wervershoof, overleden 16 October 1860 te Zwaag, dochter van Cornelis Kuiper en Antje Jans de Boer. Uit dit huwelijk volgen 2 kinderen, derde generatie (zie 25—26). Hij huwde 2e. 14 April 1864 te Zwaag met Elisabeth Steltenpool, geb. 13 Maart 1846 te Zwaag, overleden 25 Maart 1865 te Zwaag. Uit dit huwelijk volgt l kind, 3e generatie (zie 27).
DERDE GENERATIE.
I.
Kinderen van (Zie 4) Jan Mol en Elisabeth Hoogendijk.
8. Jan Mol, geboren 20 Maart 1827 te Zwaag, overleden 27 Maart 1910 te Wervershoof. Arbeider. Hij huwde 8 Mei 1857 te Zwaag met Trijntje Baas, geboren 19 September 1831 te Abbekerk, overleden 6 November 1907 te Wervershoof.

© Jan Wies 2022 | j.wies@planet.nl | Kruislaan 28, 2131WD Hoofddorp | telefoon: 023 5636680 Sponsored by Clic2connect