Tekst   Foto's
HOME    
uVhH 1931-32 Deel 1
uVhH 1931-32 Deel 2
uVhH 1932-33 Deel 1
uVhH 1932-33 Deel 2
uVhH 1933-34 Deel 1
uVhH 1933-34 Deel 2
uVhH 1934-35 Deel 1
uVhH 1934-35 Deel 2
uVhH 1934 Verslag
uVhH 1935-36 Deel 1
uVhH 1935-36 Deel 2
uVhH 1936-37 Deel 1
uVhH 1936-37 Deel 2
Talpa 1936-37 Deel 1
Talpa 1936-37 Deel 2
Talpa 1937-38 Deel 1
Talpa 1937-38 Deel 2
Talpa 1937-38 Deel 3
Talpa 1938-39 Deel 1
Talpa 1938-39 Deel 2
Talpa 1939-40 Deel 1
Talpa 1939-40 Deel 2
Talpa 1940-41 Deel 1
Talpa 1940-41 Deel 2
Talpa 1941-42 Deel 1
Talpa 1941-42 Deel 2
Talpa 1942-43 Deel 1
Talpa 1942-43 Deel 2
Talpa 1943-
Talpa 1946-
Talpa 1948-
Talpa 1949-
Catalogus Archief Deel 1
Catalogus Archief Deel 2
Catalogus Archief Deel 3
Fam Mol Stam Hekelingen 1
Fam Mol Stam Hekelingen 2
Fam Moll Stam Velp Deel 1
Fam Moll Stam Velp Deel 2
Fam Moll Stam Velp Deel 3
Fam Mol Zeeland Deel 1
Fam Mol Zeeland Deel 2
Fam Mol Zeeland Deel 3
Fam Mol Zeeland Deel 4

VII BIOGRAPHIE-EN.
1. Dr. F. D. A. C. van Moll.
2. Dr. A. M. Moll (Z. Afrika).
3. Ds. Casparus de Mol, 1717-’87 en familie.
4. Ds. Joannes de Mol.
5. Dr. W. E. de Mol.
6. Henri Joseph Elias Moll.
7. Frederik George Emile Moll, 1894.
8. Alexander Elisa Moll, 1857-1905.
9. Henri Coert Moll, 1859.
10. Kolonel Alex. M. F. H. Moll.
11. Dr. Ir. Dr. Friedrich Moll.
12. Friedrich Wilhelm Alexander Moll, 1813-1901.
13. Ds. Henri Gotthold Moll.
14. Jacob Moll, 1826-’83 (Gr.)
15. Eduard Moll.
16. Wilh. Conrad Röntgen.
17. Carl Moll.
18. Balthasar Moll.
19. Prof. Dr. Gerrit Moll.
20. Karel Mollen.
21. Prof. Willem Moll.
22. Dr. G. H. Moll van Charante.
23. Johan Cornelis Mol.
24. Dr. C. M. Mol.
25. Hendrik Mol.
26. Dr. Pierre Moll.
27. Dr. Anthony Moll.
28. Prof. Lorentz.
29. Dr. Evert Moll.
30. Lambertus Antonie Moll.
31. Nots. Anton Moll.
32. Evert Moll.
33. Johann Christian Moll.
34. Julius Röntgen.
35. Johann Arnold Moll.
36. Hermann Moll.
37. Johann Jacob Moll.
38. Dr. Aug. C. H. Moll.
39. Dr. Jacob Antonie Moll.
40. Dr. Antonie Theod. Moll.
41. Dr. Daniel Pieter Moll.
42. Prof. Nijlandt.
43. Mr. Jan Jacob Moll.
44. Jacob Antonie Moll.
45. Jacob Theod. Moll.
46. Mr. Antonie Johannes Moll.
47. Warnar Willem Marinus Moll.
48. Warnar Moll Hzn.
49. Hendrik Jan Moll.
50. Pieter Johannes Moll.
51. Aalbert Moll.
52. Jan Dirk Roelof Moll.
53. Dirk Bernardus Moll.
54. Antonie Willem Moll.
55. Wijmpje Hendrika Moll-Arendse.
56. Willemina Maria Moll.
57. Anna Aleyda Moll.
58. Alida Hermina Johanna Moll.
59. Dr. Willem Hendrik Moll.
60. Frederik H. te Gussinkloo.
61. Dr. Ribbink.
62. Prof. Jan Willem Moll.
63. Paul Moll (zie Ahnentafel R J Moll)
64. Otto Moll (zie Ahnentafel R J Moll)
65. Aug. Jacob Moll (zie Ahnentafel R J Moll)
66. Jacob Friedrich Moll (zie Ahnentafel R J Moll)
67. Engelhard Friedrich Moll
68. Fr. Jacob Moll (Brieg).
69. Fr. W. Alex. Moll, Jena.
70. Dr. Georg Moll, Aken.
71. Père Paul Moll.
72. Prof. Willem Moll, (Acquoi).
73. Prof. Willem Moll, (Rogge) 3 ex.
74. Generalleutnant J. E. Moll.
75. Oscar Moll (H. Braune).
76. Dr. Pieter Moll (Kerkbode) 1934.

VIII. DOOR NAAMDRAGERS GESCHREVEN WERKEN.
1. Jakob Moll, Diss. „Bilderdijks Geschiedenis des Vaderlands’’, 1918.
2. J. A. Moll, Diss. „Bijdrage tot de Anatomie en Physiologie der oogleden", 1857.
3. W. A. W. Moll, „Theorie der Rekenkunde", 1912.
4. A. C. H. Moll, Diss. „Operatieve behandeling van Epispadie", 1875.
5. W. J. H. Moll, Diss. „Onderzoek van ultra roode spectra", 1907.
6. Prof. G. Moll, „Verhandelingen over eenige vroegere zeetochten der Nederlanders", 1825.
7. J. Moll van Charante, Diss. „Het sulfonisoboterzuur en eenige zijner derivaten", 1904.
8. H. Mol, „Memoiren van een havenarbeider", 2 ex.
9. W. Moll, Diss. „De rechten van den heer v. Bergen op Zoom", Kritiek Seerp Gratama, 1915.
10. C. H. Moll, Diss. „Vreemde lichamen in luchtwegen", 1885.
11. D. B. Moll, „Iets over repeteerende decimale breuken", 1885.
12. C. Moll, „Proeve tot een bijdrage tot de kennis van woordmerken", 1925.
13. A. Moll, „Sexuale Perversionen", 1905.
14. Dr. A. M. Moll, „Die onafhanklikheid van Suidafrika".
15. W. A. W. Moll, „De neutrale school", 1901.
16. J. Moll, Jbzn., „Feestwoord bij de wijding van het nieuwe weeshuis", 1867. 2 Ex.
17. C. Moll, „Over de nieuwe Bestuurshervorming in Ned. Indië", 1927.
18. L. J. Mol, „Iets over de schimmelziekten in vruchten en dieren", 1905.
19. L. J. Mol, „Geologische beschouwingen in verband met landbouw en polderwezen", 1909.
20. J. Moll Jbzn., „De getuigenis van Christus", 1882.
21. Fr. O. Moll, „Vita" in de Diss. „de typho exanthematico vel contagioso", 1887.
22. Ir. G. A. de Mol, „Kapoek", 1936.
23. J. Th. Moll, „China op de Yosemite-conferentie van het institute of pacific relations", 1937, 2 Ex.
24. J. Th. Moll, „Bulletin of the colonial Institute of Amsterdam", 1937.
25. Neytzell de Wilde en J. Th. Moll, „The Netherlands Indies during the Depression", 1936.
26. J. Th. Moll, „Twee kritieken", 1935-1936.
27. Ewald Moll, Diss. „Die neuere Gewerkschaft", 1898.
28. Dr. K. Moll, „Die ehrbare Gesellschaft der Hunderteiner in Meersburg", 1928.
29. Ir. G .A. de Mol, „Gezondheid door doelmatige voeding", 1937.
30. Notulen Ambonraad, Voorz. H. J. E. Moll 1936.
31. Dr. Fr. Moll, „Zur Frage der Gewahrleistungspflicht bei Kaferfrasz im Bau", 1938.
3£. Dr. Fr. Moll, „Der Schifferwald und seine Holzwirtschaft", 1937.
33. Dr. Fr. Moll, „Holz im chemischen Apparatebau", 1938.
34. J. Moll Jbzn, „Afscheidsgroet van Ds. Dermont", 1867.
35. Ir. G. A. de Mol, „25 Jaren eenvoudig landbouwonderwijs in N.L", 1937.
36. J. F. A. C. v. Moll, „De Wesa Volkshuishouding in cijfers", Dl. I. met exlibris G. A. de Mol.
37. Dr. A. Moll, „Johannes Stöffler von Justingen", 1877.
38. E. von Moll, „Vier novellen’", 1889.
39. Dr. A. Moll, „Singen und Sprechen".
40. A. W. Moll, „Versjes en charaden", 1868.
41. Dr. E. Moll, „Het ideaal der liefde", 1888.
42. J. F. Moll, Diss. „Sciagraphiam phthiseos nosologicam", 1789.
43. Chr. Moll, „Propositie van wege den keurvorst van Brandenburg", 1648.
44. Dr. H. M. Moll, „Romeinsche Geschiedenis van de stichting van Rome ter vertaling in ’t Latijn", 1849.
45. J. C. Moll, „Polterabendscherze".
46. H. J. Moll, „300 Rekenkundige voorstellen", 1869.
47. Prof. W. Moll, „Johannes Brugman" l en 2, 1854.
48. Prof. A. Moll, „Kontrare Sexualempfindung", 1898.
49. G. Moll, Diss. „De desolate boedelkamer", 1879.
50. Prof. W. J. H. Moll en Burger, „Leerboek der natuurkunde", l en 2, 1926.
51. A. J. Moll, Diss. „Verdeeling van het kapitaal der vennootschap onder firma", 1913.
52. Ds. de Mol: v. Sypesteyn „Het Oud-hollandsch Porselein", 1933.
53. Advies van den Heer Moll over drie middeleeuwsche handschriften", 1857.
54. J. D, R. Moll, „Vormleer", 1862.
55. J. D. R. Moll, „Vormleer", II.
56. J. D. R. Moll, „Tijdschrift voor Onderwijzers", 1864-’65.
57. J. D. R. Moll, „Tijdschrift voor de wiskunde", 1876.
58. J. D. R. Moll, „Tijdschrift voor de wiskunde", 1877.
59. J. D. R. Moll, „500 vragen en opgaven Vormleer", herzien door P. J. en A. Moll, 1885.
60. J. D. R. Moll, „Kort begrip der Theorie der Rekenkunde", 1871.
61. J. D. R. Moll, „Vormleer", 1862.
62. J. D. R. Moll, „Verzameling vraagst. en oef. in de wiskunde", 1869, 2 ex.
63. J. D. R. Moll, „600 vragen en opgaven van den cirkel en de lichamen", 1865.
64. J. D. R. Moll, „Vormleer voor het Lager Onderwijs", 1872.
65. J. D. R. Moll, „400 vragen en opgaven bij de vormleer", 1862.
66. J. D. R. Moll, „Vormleer voor onderwijzers I." herz. door P. J. en A. Moll, 1884.
67. J. D. R. Moll, „Vormleer voor onderwijzers en kweekelingen", I. 1873.
68. J. D. R. Moll, „Oefeningen in ’t practisch rekenen", 1869.
69. J. D. R. Moll, „8 cahiers met Nutslezingen". (manuscript).
70. J. D. R. Moll, „1 Notulenboek en aanteekenboekjes" .
71. Ds. Arend Ketz (schoonvader van W. Moll) „Autobiografie", 1792, manuscript, in perkament) .
72. H. J. Moll, „350 rekenk. opgaven", 1870.
73. H. J. Moll, „300 rekenk. voorstellen", 1870.
74. H. J. Moll, „Theorie der rekenkunde", 1870.
75. H. J. Moll. „Drie honderd vraagstukken voor de rekenkunde", 1870.
76. H. J. Moll, „Theorie van het Getal", 1871.
77. A. W. Moll, „Antwoorden op de Algebra vraagst. en nieuwe Algebra vraagstukken", 1888.
78. Dr. Fr. Moll, „Volksliederabend zur Laute".
79. A. Moll, „Een schakel", 1885.
80. W. A. W. Moll, „Physiologische Psychologie", 1908.
81. W. A. W. Moll, „Concentratie van het Onderwijs", 1897.
82. W. A. W. Moll, „Verstandelijke en zedelijke vorming", 1915.
83. Prof. W. Moll, „Leerrede", 1858.
84. R. I. Moll Diss. „Libro de Alexandro", 1938.
85. C. Moll, „De oorzaken der jongste onlusten in N.I.", 1927.
86. L. J. Mol, „Bestek en voorwaarden aanbesteding landbouwschuur", 1891.
87. Dr. Ma Moll, „Die Ritterbürtigen im Braunschweiger Lande", 1915.
88. J. Th. Moll, „Het Pacific Instituut, nationaal en internationaal", 1935.
89. J. A. Moll, „Genealogie van het Geslacht Moll", 1918.
90. Mr. G. Moll, „Genealogie van het Geslacht Moll".
91. Prof. G. Moll, „het verwarmen van stookkassen met heet water", 1829.
92. D. B. Moll, „Iets over het zoeken van den grootsten gemeenen deeler", „Iets over twee vormen", 1884.
93. W. Moll, Hzn, „Rekenboek", 1839.
94. W. Moll, Hzn, „Rekenboek", 2e st, 1840.
95. Dr. A. Moll, „Handboek tot de Leer der teekenen van gezondheid en ziekte", 3 deelen, 1826.
96. Dr. A. Moll, „Leerboek der gerechtelijke geneeskunde", 1 en 3, 1826.
97. H. Mol, „Twee boekbesprekingen" (Chem. Courant, 1937).
98. Prof. W. Moll, „Een woord ter inwijding van de Universiteit van Amsterdam", 1877.
99. Ir. G. A. de Mol, „Rede", „Tani Maloeka’", 1936.
100. H. Mol, „20 jaren avontuur".
101. H. Mol, „Herinneringen van een emigrant".
102. Dr. Kraft, „Een beschouwing over Jaurès", 1936. en Dr. Kraft, id. „Eenige verwantschappen onzer Kon. familie", 1936.
103. E. Moll, „Der Deutsche Handelstag", 1861-1911, met portret.
104. Prof. Gerard Moll, „Oratio", 1838, (L. G. Visscher).
105. J. C. Mol, „De Fotograaf en Smalfilmer", 1-9.
106. J. H. A. Mol, „Orgaan Haagsche amateurfilmclub", 1932.
107. C. Moll, „De uitwerking van Javadol zalf", 1937, 2 ex.
108. C. Moll, „De uitwerking van Javadolworm tabletten", 1936, 2 ex.
109. H. Moll, „De Bijbel en chemie", 1937. (Timotheus).
110. H. Mol, „Een bundel schetsen" en tal van artikelen, geteekend met een mol, 1932-’36.
111. Prof. G. Mol en v. Beek, „Proefnemingen over de snelheid v. h. geluid", 1823.
112. W. E. de Mol, Diss. „De l’existence de varietés héteroploides de l’ Hyacinthus orientalis I dans les cultures hollandaises", 1921.
113. Dr. W. E. de Mol, The originating of diploid and tetraploid pollengrains in Duc van Thol-tulips, 1928.
114. Dr. W. H. de Mol, Duplication of Generative Nuclei" etc.
115. Dr. W. E. de Mol, Die Entstehungsweise anormaler Pollenkörper, 1933.
116. Dr. W. E. de Mol, Die Veredelung der holl. Varietaten, etc, 1923.
117. Dr. W. E. de Mol, Meiotische en nameiotische anomaliën (2 ex), 1933.
118. Dr. W. E. de Mol, Samenvatting der resultaten, etc., 1927.
119. Dr. W. E. de Mol, Vertraging en versnelling in de processen, etc., 1931.
120. Dr. W. E. de Mol, Cytologische en genetische resultaten, etc., 1927.
121. Dr. W. E. de Mol, Wijziging van de bloemkleur, 1931.
122. Dr. W. E. de Mol, Erfelijke en niet erfel. afwijkingen etc., 1932.
123. Dr. W. E. de Mol, Duplication of the generative etc., 1927.
124. Dr. W. E. de Mol, Cytologische onderzoekingen, 1930.
125. Dr. W. E. de Mol, l’ Hyacinthus orientalis I, 1921.
126. Dr. W. E. de Mol, Ueber eine neue Schizocoronata-Form, 1936.
127. Dr. W. E. de Mol, Teilungsdisharmonie, etc., 1938.
128. Dr. W. E. de Mol, Verandering der phys. Verhaltnisse, 1937.
129. Dr. W. E. de Mol, D’ un hybride d’ espèces de narcissus, 1937.
130. Dr. W. E. de Mol, Een vergelijking tusschen het somatisch muteeren, 1937.
131. Dr. W. E. de Mol, De beteekenis van Röntgenbestralingsproeven, 1937.
132. Dr. W. E. de Mol, De invloed van R. bestraling, 1937.
133. Dr. W. E. de Mol, Somatische Variation, 1931.
134. Dr. W. E. de Mol, Zusammenfassung der Ergebnisse, 1928.
135. Dr. W. E. de Mol, Die Veredelung vor Zierpflanzen, 1932.
136. Dr. W. E. de Mol, Change of the number etc., 1927.
137. Dr. W. E. de Mol, Producing at will of fertile diploid etc., 1927.
138. Dr. W. E. de Mol, On the influence of circumstances, 1921.
139. Dr. W. E. de Mol, Aenderung der Chromosomengarnitur, 1929.
140. Dr. W .E. de Mol, Over het ontstaan van hypotriploide dwerghyacinthen, 1922.
141. Dr. W. E. de Mol, The disappearance, etc., 1922..
142. Dr. W. E. de Mol, Over den invloed van cultuur omstandigheden, 1921.
143. Dr. W. E. de Mol, „On hypotriploid Dwarfhyacinths", 1921.
144. Dr. W. E. de Mol, „Het verdwijnen der diploide" etc., 1922.
145. Dr. W. E. de Mol, „Naheres über das Vorfinden" etc., 1934.
146. Dr. W. E. de Mol, „Drei aufeinanderfolgende Jahre etc", (2 Ex.), 1934.
147. Dr. W. E. de Mol, „Nucleolar number and size etc.", 1926.
148. Dr. W. E. de Mol, „Veredeling van bolgewassen" Natuur en Techniek, 1932.
149. Dr. W. E. de Mol, „Mutation sowohl als Modifikation", 1933.
150. Dr. W. E. de Mol, „Over het voorkomen van heteroploide variëteiten" etc., 1921.
151. Dr. W. E. de Mol, „Somatische mutatie", 1935.
152. Dr. W. E. de Mol, „Practisch voordeel door R. bestraling" (2 Ex.), 1935.
153. Dr. W. E. de Mol, „Erfelijke verandering der bloemkleur".
155. Dr. W. E. de Mol, „Untersuchungen über Einflusz Temperatur etc.", 1936.
156. Dr. W. E. de Mol, „Nieuwe banen, etc.’" (Onze tuinen 1921) 5 stukken.
157. Dr. W. E. de Mol, „Wetenschappel. veredeling van bloemgewassen", Handelsblad, 1936.
158. Dr. W. E. de Mol, „The origin of doublé Daffodils" 1934.
159. G. J. en G. A. de Weile, Het Geslacht de Weille (Dr. W. E. de Mol), 1936.
160. W. H. Moll, Diss. „UEber den Einflusz der lateinischen Vagantendichtung auf die Lyrik Walthers von der Vogelweide und die seiner Epigonen im 13. Jahrhundert", 1925.
161. Dr. W. H. Moll en Dr. Dubosq, Le francais commercial, cours prép. 2 ex., 1913.
162. Dr. W. H. Moll en Dr. Dubosq, Le francais commercial, cours prép. element, et moyen, 3 Ex., 1913.
163. Dr. W. H. Moll en Dr. Dubosq, Le frangais commercial, cours prép., 2 Ex., 1922.
164. Dr. W. H. Moll en Dr. Dubosq, Le frangais commercial, cours prép., 2 Ex., 1929.
165. Dr. W. H. Moll en Dr. Dubosq, Le francais commercial, cours prép. 4 Ex.. 1937.
166. Dr. W. H. Moll en Dr. Dubosq, Le francais commercial, cours prép. Supérieur, 2 Ex., 1913.
167. Dr. W. H. Moll en Dr. Dubosq, Le francais commercial, cours prép. 2 Ex.. 1922.
168. Dr. W. H. Moll en Dr. Dubosq, Le francais commercial, cours prép. 4 Ex., 1932.
169. Dr. W. H. Moll en Dr. Dubosq, Le francais commercial, cours prép. petit Lexique, 3 Ex., 1913
170. Dr. W. H. Moll en Dr. Dubosq, Le francais commercial, cours prép. Lectures commerciales, 2 Ex., 1913.
171. Dr. W. H. Moll en Dr. Dubosq, Le francais commercial, cours prép. l Ex.s 1922.
172. Dr. W. H. Moll, Fragmente aus moderner Literatur, 2 Ex. 1919.
173. Dr. W. H. Moll, Fragmente aus moderner Literatur Ier Teil. 3e Aufl., 1924.
374. Dr. W. H. Moll, Fragmente aus moderner Literatur, 4e Aufl. 4 ex., 1926.
175. Dr. W. H. Moll, Fragmente aus moderner Literatur, 5e Aufl. l ex., 1933.
176. Dr. W. H. Moll, Fragmente aus moderner Literatur, 2er Teil, 3e AufL, 3 ex., 1924.
177. Dr. W. H. Moll, Deutsche Handelskunde, 2 ex., 1913.
178. Dr. W. H. Moll, Handelswörterbuch, 1913.
179. Dr. W. H. Moll, Duitsche grammatica met oefeningen, Ie deel, 6 ex., 1927.
180. Dr. W. H. Moll, Duitsche grammatica met oefeningen, 2e deel, 3 ex., 1927.
181. Dr. W. H. Moll, Duitsche grammatica met oefeningen, 3e deel A 2 ex., 1927.
182. Dr. W. H. Moll, Duitsche grammatica met oefeningen, 3e deel B 5 ex., 1927.
183. Dr. W. H. Moll, „Vertaling van Rede in Int. Sch. voor Wijsbegeerte’’, 1917.
184. Dr. W. H. Moll, „Der Königsleutnant" v. Gutzkow, 5 Ex., 1924.
185. Dr. W. H. Moll, „Novellen van Liliencron", 2 Ex., 1923.
186. Dr. W. H. Moll, „Vater u. Söhne" Wildenbruch, 3 Ex., 1923.
187. Dr. W. H. Moll, „Die Quitzows" Wildenbruch, 3 Ex., 1923.
188. Dr. W. H. Moll, „Die Fabier", Freytag, 3 Ex., 1923.
189. Dr. W. H. Moll, „Die Brautfahrt", Freytag, l ex., 1923.
190. Dr. W. H. Moll, „Hans Lange", P. Heyse, 2 ex., 1923.
191. Dr. W. H. Moll, „Kolberg", P. Heyse, 1924.
192. Dr. W. H. Moll, „Haus Rosenhagen", M. Halbe, 3 ex., 1924.
193. Dr. W. H. Moll, „Herr und Diener", Fulda, 3 ex., 1924.
194. Dr. W. H. Moll, „Der Zweikampf", O. Ernst, 2 ex., 1924.
195. Dr. W. H. Moll, „Der Trifels u. Palermo", D. v. Liliencron, l ex., 1924.
196. Dr. W. H. Moll, „Moderne novellen", I. 3 ex., 1925.
197. Dr. W. H. Moll, „Moderne novellen", II. l ex., 1925.
198. Dr. W. H. Moll, „Moderne novellen", III. l ex., 1925.
199. Dr. W. H. Moll, „Moderne novellen", IV. 1925.
200. Dr. W. H. Moll, „Gedichte", I. l ex., 1925.
201. Dr. W. H. Moll, „Gedichte", II. 3 ex., 1925.
202. Dr. W. H. Moll, Biografie „J. D. E. Moll", N. Ned. Biog. woordenb. IX, 1933.
203. Dr. W. H. Moll, Biografie „N. J. Kollewijn", N. Ned. Biog. Wb. X, 1937.
204. Dr. W. H. Moll, vertaling v. d. voordracht van Dr. Strutz, Hoya, „Over Aard en Beteekenis der Genealogie" (+ oorspr. tekst), 1932.
205. Dr. W. H. Moll, Lezing „Doel en Nut der Genealogie", 1934.
206. Dr. W. H. Moll, Geslachtsboom en Erfelijkheid bij een fam. Mol te Rucphen, 1936.
207. Dr. W. H. Moll, Uitgewerkte „Geschiedenis en beschrijving der kwartierstaten der kinderen van Dr. W. H. Moll en A. G. S. Kollewijn", 1938.
208. Dr. W. H. Moll, „Uit Verleden, het heden", 1931-’36.
209. Dr. W. H. Moll, „Talpa", 1936-’40.

IX. ORIGINEELE HANDTEEKENINGEN. (waaronder enkele copieën) in album.
1. Ds. Arend Ketz.
2. Willemina Maria Moll-Ketz.
3. Warnar Moll H’s zn.
4. Dirk Bernardus Moll.
5. Antonie Willem Moll.
6. Hendrica Ca Moll-van Santen.
7. Jan Dirk Roelof Moll (W.’s zn.)
8. Wijmpje Hendrika Moll-Arendse.
9. Pieter Johannes Moll (Wszn).
10. Aalbert Moll (W.’s zn.)
11. Dirkje Moll-van Ganswijk.
12. Hendrik Jan Moll Wszn.
13. Warnar Willem Marinus Moll (D. B.’s zn.)
14. Johanna Harmina te Gussinklo-Moll.
15. Willemina Maria Moll (J.D.R.’s do.)
16. Gerrit van der Zanden.
17. Anna Aleida Moll (J. D. R.’s do.)
18. Alida Harmina Johanna Moll (J. D. R.’s do.)
19. Willem Hendrik Moll (J. D. R’s zn.)
20. Amelia Godefrida Susanna Moll- Kollewijn.
21. Henk Moll (W. H.’s zn.)
22. Willemina Maria Moll (W. H.’s do.)
23. Alida Godefrida Moll (W. H.’s do.)
24. Nikolaas Johannes Moll (W. H.’s zn.)
25. Warnar Antonie Willem Moll (A. W.’s zn.)
26. Wilhelmina Moll-van der Bijl.
27. Clasina Maria Ribbink-Moll.
28. Maria Helena van der Hammen- Moll.
29. Johannes van der Hammen.
30. Pieter Brienisse Moll (A. W.’s zn.)
31. Helena Hendrica Moll (A. W.’s do.)
32. Wilhelmina Maria Moll (A. W.’s do.)
33. Willem Moll (P. J.’s zn.)
34. Willemina Maria Moll (P. J.’s do.)
35. Christina Moll (A.’s do.)
36. Willemina Maria Groeneveld-Moll.
37. Warnar Moll (A.’s zn.)
38. Willem Moll (A.’s zn.)
39. Sara Moll (N.’s do.)
40. Cornelis Wilg van der Wal.
41. Johanna Moll (N.’s do.)
42. Adèle Wijmpje Eugenie Moll (W.’s do.)
43. Pieter Johannes Moll (W’s zn.)
44. Wessel Dirk te Gussinklo.
45. Alberta Groeneveld.
46. Henri Coert Moll (B. J.’s zn.)
47. Elisa Mathilda Moll-Pfeiffer.
48. Henri Joseph Moll (H. C.’s zn.)
49. Albertine Moll-Lips.
50. Manetta Cornelia Moll (H. C.’s do.)
51. Henk Willem Moll (H. J. E.’s zn.)
52. Helena Gudde-Moll.
53. Hendrik Gudde.
54. Hendrik Moll (D. J. R.’s zn.)
55. Dirk Moll (D. J. R.’s zn.)
56. Jacoba Abigael Moll van Coesandt.
57. Sara Moll (D.’s do.)
58. Nicolaas Moll (D. J. R.’s zn.)
59. Wilhelmina Gesiena Moll-Gudde.
60. Anthonie Moll (D. J. R.’s zn.)
61. Cornelia Maria Antonia Moll van Coesandt.
62. Aaltje Moll (D. J. R.’s do.)
63. Johanna Moll (D. J. R.’s do.)
64. Hendrik Moll (H.’s zn.)
65. Geertje Moll-Baas.
66. Tijmen Moll (G.’s zn.)
67. Geertje Baas-Moll (H’s do.)
68. Alberdina Moll (H’s do.)
69. Hendrikje Knop-Moll (H’s do.)
70. Marretje Donker-Moll (H’s do.)
71. Gosen Moll (H’s zn.)
72. Lambert Moll (H’s zn.)
73. Elfriede Manner-Moll (J. W.’s do.)
74. Wilhelm Ferdinand Moll (J. W.’s zn.)
75. Johan Mol (A. J.’s zn.)
76. Lambertus Mol (G. H.’s zn.)
77. Arend Jan Mol (J. W.’s zn.)
78. Willem Moll (J. W.’s zn.)
79. Hendrik Marinus Moll (J. H.’s zn.)
80. Adriaan Anton Moll (H. M.’s zo.)
81. Jacob Moll van Charante (J’s zn.)
82. Henry Willem Moll (W. A.’s zn.)
83. Johan Hendrik Moll (H. M.’s zn.)
84. Constantia Maria Moll (H. B.’s do.)
85. Jacob Anthonie Moll (J. A.’s zn.)
86. Anthonie Johannes Moll (A. Th.’s zn.)
87. Jacob Anthonie Moll (J. J.’s zn.)
88. Jacob Moll (W. H.’s zn.)
89. Christina Hendrika Hoeienbos-Moll (C. H.’s do.)
90. Swaantje Lambertha Moll (C. H.’s do.)
91. Geziena Margaretha Blokhuis-Moll (J.’s do.)
92. Jan Gerard Moll (J.’s zn.)
93. Jacob Theodoor Moll (A. Th.’s zn.)
94. Lambertus Moll (Ch. H’s.zn.).
95. Anna Irmgard Moll-Bakhuizen.
96. Maria Irmgard Moll (L.’s do.)
97. Jacob Moll (Ch. H.’s zn.)
98. Evert Moll (H.’s zn.)
99. Anthonie Moll (H.’s zn.)
100. Cornelis Moll (S.’s zn.)
101. Hendrika Moll-Roelofsen.
102. Lambertus Anthony Moll (J.’s zn.)
103. Roelofje Kramer-Moll (G.’s do.)
104. Evert Moll (P.’s zn.)
105. Gerritje Middelman-Moll (E.’s do.)
106. Jantje Joosten-Moll (G.’s do.)
107. Johanna Cornelia Boer-Moll (G.’s do.)
108. Lambert Boer.
109. Jacob Moll (E. J.’s zn.)
110. Johan Jacob Arend Moll (E.’s zn.)
111. Ardina Helena Schmidt-Moll (A.’s do.)
112. Anthony Julius Moll-Schnitzler (Ch. M.’s zn.)
113. Evert Jan Moll (H.’s zn.)
114. Anna Maria Bakkenes-Moll (G. G.’s do.)
115. Hendrika Gijsberta Reina Moll (G. G.’s do.)
116. Johanna ten Kaate-Moll (H.’s do.)
117. Johannes Jacob Mol (A.’s zn.)
118. Jacobus Johannes Mol (J.’s zn.)
119. Johannis Jacob Mol (J. J.’s zn.)
120. Lena Kornelia Krul-Joosse
121. Andries Mol (M.’s zn.)
122. Marinus Cornelis Mol (A.’s zn.)
123. Abraham Mol (M. C.’s zn.)
124. Geertruida Davida van Nieuwenhuysen-Mol (L. J.’s do.)
125. Willem Johannis Mol (L. M.’s zn.)
126. Machiel Mol (J. J.’s zn.)
127. Andries Abraham Mol (M. J.’s zn.)
128. Johannis Abraham Adriaan Mol (M. C.’s zn.)
129. Adriaan Abraham Mol (A.’s zn.)
130. Johanna Catharina Jacomina Lieuwma-Mol (L. M.’s do.)
131. Johannes Machiel Dingenis-Mol (L. M.’s zn.)
132. Neeltje Elisabeth Maria Pama-Mol (L. M.’s do.)
133. Cornelis Aart Mol (A. J. M.’s zn.)
134. Adriaan Johannes Mol (H. A.’s zn.)
135. Geerard Mol (P.’s zn.)
136. Marinus Mol (J.’s zn.)
137. Hendrik Moll (J.’s zn.)
138. Liza Wilhelmina Moll-Romijn.
139. Feddo Gosling Mol (G.’s zn.)
140. Willem Moll (D. J.’s zn.)
141. Gosling Douwe Mol (D.’s zn.)
142. Rimmer Mol (O.’s zn.)
143. Jacob Mol (L.’s zn.)
144. Dirk Mol (A. W.’s zn.)
145. Willem Abraham Mol (A.’s zn.)
146. Johannes Hubertus Adrianus Mol (H. A.’s zn.)
147. Hub. Adr. Hol met zijn Mol.
147. Hubertus Adrianus Hol (H. A.’s zn.)
148. Johannes Cornelis Adrianus Mol (W.’s zn.)
149. Marcel Johan Marie Mol (C.’s zn.)
150. Christianus Jacobus Maria Mol (J.’s zn.)
151. Johannes Henricus Maria Mol (G. J.’s zn.)
152. Antoinetta Elisabeth Gerarda Maria Mol (G. P. J.’s do.)
153. Alida Johanna Maria Mol (G. P. J.’s do.)
154. Bernhard Daniel Ernst Kraft (P. J. B. A.’s zn.)
155. Jan Mol (J.’s zn.)
156. Jacob Barend Mol (H.’s zn.)
157. Herman Wicher Mol (H.’s zn.)
158. Willem Eduard de Mol (L. J.’s zn.)
159. Gustaaf Alexander de Mol (L. J.’s zn.)
160. Jeanne Eleonora Harriette Moll (W. Ch. F.’s do.)
161. Rinia Cecil Moll (W. K. A.’s do.)
162. Willem Andries Moll (W. K. A.’s zn.)
163. Hendrik Mol (H.’s zn.)
164. Petrus Godefridus Wilhelmus Mol. (C.’s zn.)
165. Meinard Moll (Th. Fr. D.’s zn.)
166. Jan Adolf Maria van Moll (J. F. H.’s zn.)
167. Franciscus H. Seipgens.
168. Anthonius Cornelis van Moll (R. J. B.’s zn.)
169. Gerardus Cornelis van Moll (J. F.’s zn.)
170. Gerrit Moll (G.’s zn.)
171. Petrus Wilhelmus de Mol (J. G.’s zn.)
172. Justus Hendrik de Mol van Otterloo (H.’s zn.)
173. Gerrit Mollema.
174. Jarig Cornelis Mollema (J.’s zn.)
175. Johannes Gijsbertus Maria de Moll (J. B.H.’s zn.)
176. Klaas Mol (A.’s zn.)
177. Justus Reiniger Moll (A. H.’s zn.)
178. Charles Robert Moll (J.’s zn.)
179. Frank William Moll (G.’s zn.)
180. Franz Xaver Moll (J.’s zn.)
181. Franz Johann Carl von Moll (J. L.’s zn.)
182. Carl Moll (J.’s zn.)
183. Kurt Moll (R.’s zn.)
184. Friedrich Karl Rudolf Heinrich Moll (P. E. F.’s zn.)
185. Ruth Ingeborg Moll (Fr. K. R. H.’s do.)
186. Karl Theodor Walther Moll (Th. W. S.’s zn.)
187. Ida Pauline Haupt-Schultz.
188. Robert Moll (H. G.’s zn.)
189. Alice Moll-Krentel.
190. Therese Elise Auguste Henriette Crotogino-Moll (P. E. T.’s do.)
191. Greta Moll (E.’s do.)
192. Emmy Paula Petersen (P. E.’s kl. do.)
193. Johann Arnold Moll (J. E.’s zn.)
194. Paul Windgassen.
195. A. Hamilton.
196. Gustav Ewald Moll (G.’s zn.))
197. Sofie Henriette Moll-Ziemssen.
198. Oswald Alfred Otto Guido Moll (G. E.’s zn.)
199. Walther Ludwig Heinz Moll (C.’s zn.)
200. Siegfried Moll (J.’s zn.)
201. Friedrich Wilhelm Carl Moll (F. H. J. C.’s zn.)
202. Ernst Ewald Richard Moll (F. H. J. C.’s zn.)
203. Walther Moll (F.’s zn.)
204. Werner Moll (F.’s zn.)
205. Herman Wilhelm Frenz.
206. Wilhelm Moll (W.’s zn.)
207. Wilhelm Moll (W. F.’s zn.)
208. Gustav Wilhelm Moll (L. A.’s zn.)
209. Friedrich Johann Adam Moll (K. F. A.’s zn.)
210. Paul Franz Otto Moll (F. J. F.’s zn.)
211. Margaretha Thümer-Moll (F.’s do.)
212. Leopold Heinrich Moll (A. L.’s zn.)
213. Friedrich Moll (L. H.’s zn.)
214. Georg Ludwig Theodor Moll (Th.’s zn.)
215. Georg Moll (P. W.’s zn.)
216. Immanuel Theodor Moll (G.’s zn.)
217. Gerhard Moll (G.’s zn.)
218. Adolf Moll (J.’s zn.)
219. Franz Moll (J.’s zn.)
220. Friedrich Moll (Fr.’s zn.)
221. Friedrich Johann Moll (H. Ch. J.’s zn.)
222. Friedrich Joachim Ferdinand Moll (F. J. F.’s zn.)
223. Nikolaus Moll (E.’s zn.)
224. ...... Moll (Th.’s zn.)
225. Theophil Moll (L.’s zn.)
226. Karl Georg Friedrich Wilhelm Moll (L. F. C.’s zn.)
227. Gustav Moll (L. F. C.’s zn.)
228. Walther Moll (G.’s zn.)
229. Claire Elvira Moll (H. E.’s do.)
230. Robert Hermann Moll (H.’s zn.)
231. Lydia Maria Moll (J. G.’s do.)
232. Eugen Moll.
233. Augusta Weiss-Moll (J. H.’s do.)
234. Jean Henri Moll (J.’s zn.)
235. Victor Ludwig Moll (J. A.’s zn.)
236. Engelbert Moll (E.’s zn.)
237. Karl Friedrich Wilhelm Moll (J. H.’s zn.)
238. Eduard Friedrich Moll.
239. Francisco De B. Moll.
240. Ernst Rohmeder (Aa. Ma. Moll’s kleinzoon).
241. Georg Leonhardt Moll (M.’s zn.)
242. Gerzon Mol.
243. J. Mol (J.’s zn.)
244. J. C. de Moll.
245. Wijnand Mols (J.’s zn.)
246. Adriaan Moll (D.’s zn.)
247. Jacob Moll (G.’s zn.)
248. Maria Moll-Schadee (J.’s do.)
249. Johan van Mol (J.’s zn.) 1550.
250. Joost Mol (P.’s zn.) 1530.
251. Jan Mol (J.’s zn.) 1620.
252. Christiaan Moll (J.’s zn.)
253. Karl Moll.
254. Friedrich Ludwig August Moll (F. J. K.’s zn.)
255. Hendrik Arie Mol (A’sn.)
256. Teunis Mol (J.’s zn.)
257. Gerritje Vuyk-Moll (W.’s do.)
258. Willem Johannes Mol (M. H.’s zn.)
259. Joseph Lauritz Henri Moll (H. J. E.’s zn.)

X. PORTRETTEN, FOTO’s, KIEKJES.
1. Sarkophag Keizerin Maria Theresia en Franz I (Balthasar Moll) 3 Ex.
2. Carl Moll (met vele afbeeldingen van schilderijen).
3. Leo Moll-Ziemssen.
4. Ds. Theodor Moll.
5. Grafsteen Ds. Joachim Ernst Moll. (1635-’99) 2 foto’s.
6. Foto’s van Nördlingen.
7. Ds. H. G. Moll (Gruibingen-Zwit-serland).
8. Jacob Moll 1826-’83 (Gr.)
9. Schaduwbeeld Prof. G. Moll (Stutt-gart).
10. Otto Moll (Gr.)
11. Familie Moll te Hagen.
12. Teufelsturm in den tuin van A. J. Moll te Haltern.
13. Ansichten van Haltern.
14. Justus Reiniger Moll in 1912.
15. Idem, met familie.
16. Idem, in Zondagsschool.
17. Idem, met buurmeisjes.
18. Oudtantes van J. R. Moll in 1832.
19. Rev. Boniface Moll, 3 ex., Amerika.
20. Mary Theresia Moll, Amerika.
21. Helen Moll, Amerika.
22. Huis Ch. Rheinecker, Amerika.
23. Geneal. tabel (foto) van N. Martin Moll.
24. 2 Foto’s huis Jean Jacques Moll te Colmar.
25. Maud Moll en B. Rogers.
26. Huis van Fr. W. Moll in Mascoutah.
27. Stamhuis Haltern (4 ex.)
28. Huis van Bernhard Alexander Moll, 1751.
29. Edwina E. Moll, Mary M. Moll, Ri-chard A. Moll, Fr. W. Moll.
30. Marinus Moll (Texas).
31. Idem, met vrouw en dochter.
32. Begraafplaats echtgen. M. Moll, Texas.
33. Foto Geneal. stamtafel J. R. Moll, Missouri.
34. Ds. Cornelis Mol te Swellendam, 1823.
35. Dr. A. A. Moll, 1879-1932.
36. Foto scheepslading en rekening schip „Het Lam".
37. Mr. H. H. Moll, vir Christiana.
38. Loosdrechts porselein (Ds. de Mol).
39. Dr. Ir. Dr. Fr. Moll (Berlijn).
40. H. J. E. Moll, (meerdere foto’s uit Indië).
41. J. A. Moll, den Haag.
42. Diverse huizen bewoond door J. A. Moll.
43. J. H. M. Mol als schermer.
44. M. Mol te Vierpolders; familiegroep.
45. Een 25-tal foto’s van doop- en hu-wel, inschrijvingen van Mollen in Zwitserland.
46. Huis „Moll" in Biel.
47. Johan Jakob Moll te Biel, 1743- 1828.
48. Woning van F. Moll te Makassar.
49. Woning van H. C. Moll, Den Haag.
50. Kapel van het noviciaat te Tonger-loo.
51. 3 Foto’s van Chartes de l’ abbaye de Corby" ± 800. (de Mol).
52. Foto van Moll’s old coffeehouse, 1580 te Exeter.
53. Foto steen van huis „de Mollen-berch", den Haag.
54. Lithografie van familie de Bruyn de Neve-Moll, Groenmarkt, Dordrecht.
55. Foto van het graf van Christoffel Moll te Batavia.
56. Foto’s van biologische abnormaliteiten bij personen Mol te Rucphen.
57. Houtwolfabriek W. Mol te Breda.
58. Dr. Ch. J. M. Mol te Etten met gezin.
59. Familiegroep Hubertus Adrianus Mol en Petra Anta van der Linden.
60. Koopmanshuis ,,d’ Mol" te Zaandijk.
61. Achterzijde, idem.
62. Douwe Jarigs Mol.
63. Jarig Douwes Mol.
64. Feitze Douwes Mol.
65. Minke Douwes Mol.
66. Idem, en familie.
67. Gosling Mol.
68. Feitze Mol.
69. Janna Mol.
70. Leffert Mol.
71. Cornelis Douwes Mol.
72. Hendrik Moll en Liza Moll-Romijn.
73. Kinderen van H. Moll en L. Moll-Romijn.
74. Dr. Anthony Moll.
75. Foto Raadhuis Venhuizen.
76. Foto Kerk te Putten.
77. Foto Kosterie te Putten.
78. Dr. W. Moll (2 ex.)
79. Prof. Dr. Willem Moll.
80. Foto Kerk te Oud Vossemeer.
81. Ds. Gerlach’s echtgen. Adriana Maria Mol.
82. Ds. Gerlach 1869 te Batavia.
83. Machiel Mol, Rozenburg, en familie.
84. Neeltje Mol, 1808-1873.
85. Ds. Jan Moll Jb.’s zn.
86. Echtgenoot van Ds. J. Moll, Ma Ca Ca Bonebakker.
87. Jan Gerard Moll.
88. Ds. Arend Ketz.
89. Aaltje Gerbrands, echtgen. van Ds. A. Ketz.
90. Warnar Moll, H.’s zoon.
91. Hendrik Moll, D.’s zoon.
92. Crayon Portret Hendrik Jan Moll, W.’s zn. met eigenhandige onderteekening.
93. Familieportret W. Moll en zes zonen.
94 Dirk Bernardus Moll.
95. A. Vreeman, echtgen van D. B. Moll.
96. Huis D. B. Moll te Breedevoort, 1880.
97. Johanna Hermina Moll.
98. Willemina Maria Moll.
99. Warnar Willem Marinus Moll.
100. Willemina Seinhorst-Ode.
101. Antje Ode.
102. Frederik te Gussinklo, organist.
103. Wessel Dirk te Gussinklo.
104. Hendrik Jan Moll W.’s zn. op late-ren leeftijd.
105. Pieter Johannis Moll W.’s zn.
106. Gezin van Pieter J. Moll, te Arnhem.
107. Willemina Maria Moll, en ook jeugdportret.
108. Christina Moll.
109. Willem Moll P. J.’s zn., officier, en jeugdportret.
110. Pieter Brienisse Moll als schutter.
111. W. A. W. Moll.
112. Aalbert Moll W.’s zn. op jeugdigen leeftijd en ouder.
113. Crayon teekeningen door P. J. Moll W.’s zn.
114. Courantenfoto Nigtevecht.
115. Gezin Jurrien en Aafje Moll.
116. J. A. Moll-Coesandt.
117. D. J. R. Moll, Nichtevecht.
118. W. G. Moll-Gudde met kleinzoon.
119. Sara Moll.
120. Alida Moll.
121. Johanna Moll.
122. Hendrik Moll.
123. Albertje Borgers.
124. Helena Gudde-Moll.
125. Hendrik Gudde.
126. C. M. Moll-Coesandt.
127. G. Jurriens.
128. Antonie Moll.
129. Johanna Moll en Sara Moll, jeugdportret.
130. Cornelis Wilg van der Wal en Sara Moll.
131. Johanna Moll (groot portret).
132. Wa Ca Moll-Gudde (portret).
133. Nikolaas Moll (portret).
134. Johanna Moll (portret).
135. Sara Moll (D.’s do.) in tuin van Dirk Moll.
136. Jan Dirk Roelof Moll.
137. Wijmpje Hendrika Moll-Arendse.
138. Schoolgroep om J. D. R. Moll.
139 Tuinhuisje te Deventer.
140. Oude school te Deventer.
141. Woonhuis J. D. R. Moll te Deventer.
142. Woonhuis Zwolscheweg te Deventer van Wed. J. D. R. Moll.
143. Woonhuis Dullertstr. te Arnhem van Wed. J. D. R. Moll.
144. Foto Graf J. D. R. Moll en echtgen. Wa Ha Arendse en kinderen.
145. Jan Dirk Roelof Moll Jr.
146. Willemina Maria Moll (vele).
147. Gerrit van der Zanden.
148. Schoolgroep Wa Ma Moll.
149. Anna Aleida Moll (vele).
150. Alida Hermina Johanna Moll (vele).
151. Schoolgroepen Aa Ha Ja Moll.
152. Huis A. A. Moll en A. H. J. Moll te Rotterdam.
153. Huis „de Punt" van A. H. J. Moll en A. B. Knappert, (vele).
154. Bergkerk Deventer.
155. N. H. V. Groote Kerk te Deventer.
156. Vele ansichten en foto’s uit Deventer.
157. Foto Rijkskweekschool Deventer.
158. Willem Hendrik Moll, J. D. R.’s zn. (vele).
159. Amelia Godefrida Susanna Moll-Kollewijn (vele).
160. Woonhuis W. H. Moll en echtgen, Amsterdam.
161. Woonhuis W. H. Moll en echtgen., Amersfoort, Utr.weg.
162. Woonhuis Dr. W. H. Moll en echtgen., Amersfoort, v. Asch v. Wijckstraat.
163. Woonhuis Dr. W. H. Moll en echtgen., Amersfoort, Oldenbarnev.laan.
164. Familiegroep Wa. Ha. Moll-Arendse en 5 kinderen.
165. Foto W. H. Moll in Hoofdstraat te Renkum.
166. Foto W. H. Moll in Handelsschool, Amsterdam.
167. Foto W. H. Moll in Handelsschool, Amersfoort.
168. Foto Dr. W. H. Moll bij Gymnasium, Amersfoort.
169. Leerarengroep Gymn. A’foort met Dr. W. H. Moll.
170. Zeer vele foto’s gezin Dr. W. H. Moll.
171. Henk Moll (vele).
172. Willemina Maria Moll (vele). 173 Alida Godefrida Moll (vele).
174. Nikolaas Johannes Moll (vele).
175. Foto van het Huwelijk van W. H. Moll en A. G. S. Kollewijn te Nijmegen.
176. Foto van de Groote Kerk te Nijmegen.
177. Album met vele foto’s en kiekjes ter geletgenheid van het 25-jarig huwelijk van Dr. W. H. Moll en A. G. S. Kollewijn.
178. Jannetje Koestapel, echtgen. van Warnar Moll Hzn.
179 Dirkje Moll-van Ganswijk, echtgen. v. Aalbert Moll.
180. Warnar Moll (A.’s zn.)
181. Christina Moll.
182. Willemina Maria Moll.
183. Reinier Groeneveld en Wa Ma Moll. Moll.
184. Willem Moll (A.’s zn.)
185. Adèle Wijmpje Eugenie Moll.
186. Jan Johannes Moll.
187. Pieter Johannes Moll.
188. Johan Machiel Dingenis Mol.
189. Nelly en Lyda Mol.
190. Anna Mol en Sybrand Lieuwma.
191. Leendert Machiel Mol en Neeltje v. d. Vrede.
192. Willem Johannes Mol en Dina Kooiman.
193. Bastiaan Mol.
194. Leendert Machiel Mol Jr.
195. Jannigje Mol.
196. Burgemeester Leendert Jan Mol.
197. Regisseur Huibert Mol.
198. Guy Moll.
199. Reinder de Vries, echtgen. D. P. Mol.
200. Professor Gerrit Moll (verschillende).
201. Oud Bestuur Vereeniging „Families Mol(l)".
202. Jan Dirk Roelof Moll met dochtertje Anna Moll.
203. Foto familiegroep Dr. Ribbink en echtgen., Clasa Ma Moll en kinderen.
204. Jan Dirk Roelof Moll, groot crayon portret get. door H. C. v. Mourik.
205. Wijmpje Hendrika Arendse, groot crayon portret get. door H. C. v. Mourik.
206. Plantkunde les van W. H. Moll aan blinde leerl. in tuin Blindeninstituut Amsterdam, 1902.
207. Henk Moll en Nikolaas Johannes ’ Moll, groot portret, 1930.
208. Foto „Stammbuch Moll - Stuttgart".
209. Dr. F. D. A. C. van Moll.
210. Otto Moll (Gruibingen). 211. Valkenier Karel Mollen.
212. Professor Albert Moll (Berlijn).
213. Evert Moll, schilder.
214. Prof. Dr. J. W. Moll.
215. Dr. J. M. Moll (1909).
216. Dr. D. P. Moll.
217. H. J. E. Moll en F. J. E. Moll op het Lido bij Buitenzorg, 1937.
218. Henri Coert Moll en Elisa M. Moll-Pfeifer, 1934.
219. Frederik George Emil Moll en Franciska Moll-van Weereldt.
220. Henri Joseph Elisa Moll met Albertina Moll-Lips, 1922.
221. Familiegroep 1937, Henri Coert Moll, Elisa M. Moll-Pfeiffer, Franciska Moll-v. Weereldt, Walther Adolf Henri Brouwer, Manette Cornelia Moll.
222. Familiegroep 1903. Ambarawa, Henri Coert Moll, Elisa M. Moll-Pfeiffer en kinderen.
223. Familiegroep Dr. L. Moll, A. I. Moll-Bakhuizen en kinderen, 1939.
224. C. H. Moll, L.’s zn.
225. B. J. Moll, L.’s zn.
226. Interieur woning Pretoriusplein, Amsterdam, bewoond in 1912 door W. H. Moll en A. G. S. Moll-Kollewijn.

XI. ZEGELS, STEMPELS, VIGNETTEN, RECLAMES, VISITEKAARTJES, MERKEN, ENZ.
Zegels en stempels.
1. Röntgenmuseum - Lennep.
2. Lederfabriek - Brieg.
3. K. Th. Moll - Brieg.
4. Garage L. A. Moll.
5. 125-Jarig jubileum Lederfabriek Moll.
6. Hendrik Moll, Dordrecht.
7. F. W. Moll, Brieg.
8. Dr. Friedr. Moll, Berlijn.
9. H. J. E. Moll, Bali.
10. Herm. Moll, Neuchatel.
11. P. G. W. Mol, notaris.
12. Stad: Moll, België.
13. Gemeentebestuur van Moll.
14. T. Moll, Huizen.
15. Pension R. Kramer-Moll.
16. L. Mol, Geesteren.
17. Banketbakkerij Mol, Hilversum.
18. Technisch bureau G. C. v. Moll.
19. J. A. M. van Moll, Tilburg.
20. Handelsvereeniging C. Moll, Soerabaya.
21. Abr. Mol, New Yersey.
22. J. H. A. Mol, Primulastr., den Haag.
23. J. H. A. Mol, Wielewaalplein, den Haag.
24. W. D. te Gussinklo.
25. Nicolaas Johannes Moll.
26. Henk Moll.
27. Dr. Willem Hendrik Moll.
28. Secretariaat Amersfoort.
29. H. W. Moll.
30. Lambert Anthony Moll.
31. Johan Michiel Dingenis Mol, Texas.
32. Dr. Ewald Moll.
33. Oswald Moll.
34. Ir. Walther Moll, Berlijn.
35. Dr. Gustav Moll, Augsburg.
36. Wilhelm Moll, Duisburg.
37. Theodor Moll, Pfarrer.
38. Dr. Adolf Moll, Wandsbeck.
39. Dr. Theodor Moll, Darmstadt.
40. Ir. Walther Moll, Zurich.
41. Georg Moll, Bromberg.
42. Dr. Eugen Moll, Zurich.
43. Francisco De B. Moll, Spanje.
44. B. Moll, Stettin.
45. Carl Anton Moll, Mainz.
46. Gustav Moll, Swinemünde.
47. Jacob Anthonie Moll, den Haag.
48. Paul Moll, Berlin.
49. L. Moll, arts, IJsselmonde.
50. W. J. Mol, Bussum.
VIGNETTEN.
1. Exlibris G. A. de Mol, Batavia.
2. Genealogische Vereeniging „Mol(l)"
3. Exlibris Dr. W. J. H. Moll.
RECLAMES.
1. Circulaire Huishoudschool (A. Moll) Parijs.
2. Collection Remarquable (C. E. Moll) Rotterdam.
3. Neuendorff-Moll; Berlijn.
4. Hotel Moll, Arendsee.
5. Javadolzeep, C. Moll.
6. W. J. Mol, Zwijndrecht.
7. Douwe Mol - Voorburg.
8. Tentoonstelling Tijmen Moll.
9. Moll-Neubeckum, Maschinen-industrie.
10. Emil Moll - Halle.
11. Kehlkopf-modellen, Dr. A. Moll, Lübeck.
12. Turnfabrik H. W. Moll, Zeitz.
13. Neubauten - Moll-Münster.
14. Viehimport Max Moll - Gundellinden.
15. Maschinenfabrik, F. W. Moll - Witten.
16. Moll Werke - Chemnitz.
17. Dusemond Moll - Weine.
18. Rijwielfabr. de Mol - Ossendrecht.
19. Karel de Mol, Waalwijk.
20. Wijnhandel Mol - Rutten.
21. Fotografisch zakboek J. C. Mol.
22. L. J. Moll - Schilderijen, Rotterdam.
23. J. M. de Mol, Zwijndrecht.
24. Electriciteit-de Mol, Rotterdam
25. C. Eerdman de Moll - Electrolux.
26. Catal. Varkensfokkerij M. de Mol.
27. Multifilm J. C. Mol.
28. Fotohandel K. Mol.
29. Electr. bureau van Moll - Eindhoven.
30. A. Mol, Delft.
31. Leonhard Moll - München.
32. Muziekbode F. C. Mol.
33. F. W. Moll-Söhne, Witten-Ruhr, Maschinenfabrik.
34. Cocosfabriek T. Mol - Genemuiden.
VISITEKAARTJES
1. Horace Moll - Chicago.
2. Madame H. G. Moll - Krentel.
3. H. B. Moll.
4. J. D. R. Moll.
5. Karl Moll, Hennigdorf.
6. Dr. Ewald Moll.
7. Lidm.sch.kaart van de Stamp Huntersclub van Dr. W. H. Moll.
8. J. D. R. Moll en W. A. Arendse.
MERKEN.
1. Gerrit Moll, schipper, Wesel - Nijmegen, 1695.
VOORWERPEN.
1. Rooktafeltje, door leerlingen geschonken aan Jan Dirk Roelof Moll.
2. Inktstel met gewichtjes, door leerlingen geschonken aan Jan Dirk Roelof Moll.
3. Vouwbeen van koper door Jacob Anthonie Moll geschonken aan Dr. W. H. Moll.
4. Opgezette Mol door id. geschonken aan id.
5. Voorzittershamer van Henri Joseph Elisa Moll.
6. Herinneringsprent in lijst door Justus Reiniger Moll geschonken aan Dr. W. H. Moll.
7. Fransch vers op Nieuwjaar 1937 gemaakt door Ds. H. G. Moll juist voor zijn dood, aan Dr. W. H. Moll geschonken.
8. Schilderij ,.R’dam en haven’’ door Evert Moll.
9. Wandelstok van wijlen Jan Dirk Roelof Moll.
10. Tafeltje, kapstok, thermometer alle zelf gesneden door Anna Aleyda Moll geschonken aan W. H. Moll.
11. Horloge van W. H. Moll, geschonken 1895 door zijn Moeder, nu eigendom van N. J. Moll.
12. Gouden horlogeketting van wijlen J. D. R. Moll.
13. Zilveren potlood door Bestuur Gen. Ver. „Mol(l)" aan Dr. W. H. Moll geschonken, bij diens 25-jarig huwelijksfeest.

XII. GENEALOGISCHE WERKEN EN TIJDSCHRIFTEN.
1. Stomps. De mutatietheorie. Rede, 1935.
2. Herwerden. Erfelijkheid en eugenetiek, 1929.
3. Bloys v. Treslong1. Geneal. en herald. Gcdenkwaardigheden betreffende Europeanen op Java, I. 1934.
4. Bloys v. Treslong. Geneal. en herald. Gedenkwaardigheden betreffende Europeanen op Java, III. 1938.
5. Bloys v. Treslong. Geneal. en herald. Gedenkwaardigheden betreffende Europeanen op Java, IV. 1939.
6. v. Schouwenburg. Erfelijkheid bij de mens, Tijdschr., 4 afl, 1935.
7. Van Jut tot Juten, 4 afl. 1935-’36.
8. Mitteilungen der Niederl. Ahnengemeinschaft. Heft l en 2, 1938.
9. Taxandria, 1931.
10. Hollestelle. Iets over het bepalen van ponden en munten, 1900.
11. Holleslelle. Bouwstoffen voor een Geschiedenis o. h. Nederl. Geld- en Muntwezen, 1901.
12. Hollestelle. De Blank, 1909.
13. Hist. Tentoonstelling van het Gooi en Omstr., 1928.
14. Levelt. Oudenbosch in verl. en heden, 1931.
15. v. Bemmelen. Familiën-onderzoek en Erfel.h.leer, 2 Ex.
16. Gedenkschrift 200 Jahr. Jubileum der Firma F. Herder A’s Sohn Solingen, 1927.
17. Register van Geslachtsnamen in de stad Dordr., M. Balen, 1909.
18. Register ofte namen der kinderen, gedoopt in de Rem. kerk te ’s-Gravenhage door Arntzenius, 1907.
19. C. Hollestelle, De voormalige stad Reymerswale, 1934.
20. Graaf. Nederl. Doopnamen, 1915.
21. Gedenkboekje der Familie „van Oordt", 1911.
22. v. Beurden. Het aloude geslacht v. Everdingen, l en 2, 1907.
23. Der Deutsche Hugenott, Nr. 3, 1938.
24. Nederlandsch Archief Jg. l No. l, 1938.
25. Mitteilungen des Sippenverbandes der Kouwenhoven’s, 1938. (met vermelding Dr. W. H. Moll).
26. Eigen Volk. Jg. X. Afl. l, 1938.
27. Eigen Volk, Jg. IX, Afl. 2, 1937.
28. Dr. Baur. Dizenbach, 1869.
29. Kooiman en Frets. Persoonsboek, 1929. (met recensie Dr. B. Keulen).
30. De Indische Navorscher. Jg. 1938. Jg. 1939.
31. Oudschans Dentz. Catal. Gedenkschrift van de tentoonstelling „de Groote Trek", 1938.
32. Oud Deventer. 1e serie afbeeldingen.
33. Album Studiosorum: Utrecht 1636- 1886.
34. Nieuw Nederl. Biografisch Woordenboek, Dl. IX.
35. Nieuw Nederl. Biografisch Woordenboek, Dl. X.
36. Gelre, Grondslagen voor de Bibliografie van Gelderland, 1910.
37. Gelre, Register op de Leenakteboeken.
38. Gelre. Kwartier v. Nijmegen.
39. Gelre. Kwartier v. Arnhem.
40. Gelre. Kwartier v. Zutfen.
41. Gelre. Overkwartier.
42. Gelre. Leenen buiten Gelderland.
43. Gelre. Archief Huis Berg.
44. Gelre. Bijdragen en mededeelingen alle vanaf 1929 tot 1940.
45. Retroacta van den burgerl. stand der Archieven: Zeeland,
46. Retroacta van den burgerl. stand der Archieven: Z. Holland,
47. Retroacta van den burgerl. stand der Archieven: N. Holland,
48. Retroacta van den burgerl. stand der Archieven: Gelderland.
49. Archief depot Gelderland.
50. Oud-archief Lochem.
51. Oud-archief Zaltbommel.
52. Inventaris v. h. Archief v. h. kapittel Ten Dom.
53. Catalogus Athenium bibl. Deventer l en 2 en Supplem.
54. Catalogus Handschriften, id.
55. Oud-archief Culemborg.
56. De rechterl. archieven der Cleefsche enclaves.
57. Archief der Geldersche Rekenkamer l en 2.
58. Buitenrust Hettema. Bezoek aan Deventer in 14e eeuw, 1906.
59. v. Vloten. Wording en ontwikkeling van Deventer, 1866.
60. Register van aanbreng van 1511 v. Friesland, 1879.
61. Inventaris notarisarchieven Gouda.
62. Verslagen van de Ev. Luth. kerk, 1928-’29.
63. Adresboeken v. Amersfoort, 1896- 1899-1934.
64. Boerwinkel. Croniek v. St. Aagten Convent A’foort, 1939.
65. Reglement v. h. Prov. Gen. v. Kunst en Wetensch. v. N. Brabant.
66. Kroniek v. Harderwijk, 1231-1931.
67. v. den Bosch. Nederlands Verleden in Steen en beeld, 1901.
68. Gedenkboek Amersfoorts Gymnasium, 1376-1926.
69. Schotel. Oud Holl. huisgezin, 1e stuk.
70. L. A. Langeveld, Der Graf v. St. Germain (p. 103 Dr. de Mol), 1930.
71. Dr. P. C. Boeren. De oorsprong v. Limburg en Gelre, 1938.
72. Dr. P. C. Boeren. Etudes sur les tribus d’ église dans le comté de Flandre du IX jusqu ’au XIV siècle, 1936.
73. Dr. P. C. Boeren. St. Willebrord, 1939.
74. Jubileum Gedenkboek der RijksKweeksch. Deventer van 1927 en 1937.
75. Driessen. Inventaris Archief-Wageningen, 1939.
76. Van een Noordh. dorp: Zaandijk, van G. J. Honig, 1869.
77. Jubileum Gedenkboek der H.B.S. te Deventer, 1939.
78. Jhr. Mr. Dr. E. A. van Beresteyn, Repertorium van gedrukte genealogieën, 1933 (van den schrijver).

XIII. VOLLEDIGE BURGERLIJKE STAND-„MOL(L)" VANAF 1810.
I. Utrecht, (bewerkt door J. A Moll, den Haag).
II. Giethoorn (bewerkt door J. A. Moll, den Haag).
III. Venhuizen (bewerkt door J. A. Moll, den Haag).
IV. Wervershoof. V. ’s-Gravendeel.
VI. Dordrecht.
VII. Putten. (Kerkelijk, bewerkt door Dr. W .H. Moll).
VIII. Neede.
IX. Rucphen.
X. Spijkenisse.
XI. Nieuwenhoorn.
XII. Vierpolders (bewerkt door M. Mol, Vierpolders).
XIII. Rockanje (id.)
XIV. Naarden.
XV. Princenhage (tot 1855).
XVI. Hoeven.
XVII. Hoorn (bewerkt door J. A. Moll, den Haag).
XVIII. Eersel.
XIX. Oudelande.
XX. St. Philipsland.
XXI. Oudenbosch (Kerkelijk tot 1873, bewerkt door Z.Eerw. Heer J. Mol, te Oudenbosch).
XXII. Utrecht: bevolkingsregister, bewerkt door J. A. Moll).
XXIII. Huizen, (bewerkt door den Heer H. Moll, Huizen.)

XIV. WAPENS EN DEVIEZEN. (in album).
1. Geslacht „von Moll" Oostenrijk: 3 sterren, 1274.
2. Geslacht „Molsen": paal met zwaard, leeuw en kruis, 1534.
3. Geslacht „Moll", Lennep: 2 mollen en l mol, 1478.
4. Geslacht „Arnold Moll" Ceylon-Dordrecht: 3 mollen: 1670.
5. Geslacht „Johann Moll" Keulen, 1654.
6. Geslacht „Dr. Wolfgang Moll", Dillingen, 1564.
7. Geslacht „Moll" Haltern: korenhalmen: 1650.
8. Geslacht „Moll" Dordrecht-Delft: 3 kreeften: 1550.
9. Geslacht „Moll" Giethoorn-Blokzijl: 3 sterren.
10. Geslacht de Mol Amsterdam: 3 mollen (volgens Vorsterman van Ooyen). 1600.
11. Geslacht „Moll" Wageningen : 2 mollen en l mol. 1500.
12. Geslacht „Moll-Uttenweiler, Amerika, 1600.
13. Geslacht „Mols" België: 3 merels, gouden boom, 1600.
14. Geslacht de Mol Moncourt, zegelafdruk.
15. Geslacht Venizel Moll, Hongarije: leeuw en ossehorens.
16. Geslacht Moll, Biel: paal met salamander, 1500.
17. Geslacht Moll Slingeland, 3 sterren + l mol. 1650.
18. Geslacht Jan Michiel de Mol, Alkmaar: kruis, ± 1600.
19. Geslacht de Mol en Le Mol: Gent, 1400.
20. Gemeentewapen Schermerhorn. (mol).
21. Zegelwapen Joh. Jacob Moll (Gruibingen): 1800.
22. Geslacht Moll-Aken: 2 mollen en l mol, 1700.
23. Geslacht Moll-Aken: wild zwijn, 1637.
24. Geslacht de Mol, Zuid Nederland (geen mollen), 1300.
25. Geslacht Jacob Laurissen. Mol-Stout Dordrecht, 1576.
26. Geslacht Peter Caspar Moll, 1721- 1332, Lennep: 2 mollen en 1.

1. Devies, de Mol: „Laet de mol in ’t hol".
2. Devies, Molsen: „Furchtlos und treu".
3. Devies, Mols: „Deught verheught"

XV. STUDIES OVER DEN NAAM MOL(L) EN ZIJN VERSPREIDING
1. Geografisch overzicht over de geheele wereld.
2. De naam in uithangteekens en voorwerpen.
3. Uittreksels lexicons en geslachtsnamenboeken.
4. Epistels van geleerden en archivarissen.
5. Eigen onderzoek van Dr. W. H. Moll en gedrukt artikel, 1935.

Vervolg deel 3 - Supplementen

© Jan Wies 2022 | j.wies@planet.nl | Kruislaan 28, 2131WD Hoofddorp | telefoon: 023 5636680 Sponsored by Clic2connect