Tekst   Foto's
HOME    
uVhH 1931-32 Deel 1
uVhH 1931-32 Deel 2
uVhH 1932-33 Deel 1
uVhH 1932-33 Deel 2
uVhH 1933-34 Deel 1
uVhH 1933-34 Deel 2
uVhH 1934-35 Deel 1
uVhH 1934-35 Deel 2
uVhH 1934 Verslag
uVhH 1935-36 Deel 1
uVhH 1935-36 Deel 2
uVhH 1936-37 Deel 1
uVhH 1936-37 Deel 2
Talpa 1936-37 Deel 1
Talpa 1936-37 Deel 2
Talpa 1937-38 Deel 1
Talpa 1937-38 Deel 2
Talpa 1937-38 Deel 3
Talpa 1938-39 Deel 1
Talpa 1938-39 Deel 2
Talpa 1939-40 Deel 1
Talpa 1939-40 Deel 2
Talpa 1940-41 Deel 1
Talpa 1940-41 Deel 2
Talpa 1941-42 Deel 1
Talpa 1941-42 Deel 2
Talpa 1942-43 Deel 1
Talpa 1942-43 Deel 2
Talpa 1943-
Talpa 1946-
Talpa 1948-
Talpa 1949-
Catalogus Archief Deel 1
Catalogus Archief Deel 2
Catalogus Archief Deel 3
Fam Mol Stam Hekelingen 1
Fam Mol Stam Hekelingen 2
Fam Moll Stam Velp Deel 1
Fam Moll Stam Velp Deel 2
Fam Moll Stam Velp Deel 3
Fam Mol Zeeland Deel 1
Fam Mol Zeeland Deel 2
Fam Mol Zeeland Deel 3
Fam Mol Zeeland Deel 4

 TALPA
8e JAARGANG No. 35 dd 1 JUNI 1949

DRIEMAANDELIJKS TIJDSCHRIFT DER GENEALOGISCHE VER „MOL(L)"
OPGERICHT 19 MEI 1934
REDACTIE: J. v. OLDENBARNEVELTLAAN 21 . AMERSFOORT
J. H. A. MOL, voorzitter, (Sportlaan 158, Tel. 338966, ’s-Gravenhage)
Dr. W. H. MOLL. secr. / archivaris, (Joh. van Oldenbarneveltlaan 21, Amersfoort)
H. A. H. MOL, penningmeester, (Houtrustlaan 24, giro 331491, ’s-Gravenhage)

MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR.
Als nieuwe Leden sinds 1 October 1948
mocht de Secretaris inschrijven:
1. Jacobus Moll, Ceintuurbaan 253. Amsterdam (C), (Stam Velp).
2. Nicolaas Jurriaan de Mol, Dordtsche Laan 61b, Rotterdam (Stam Belle).
3. Wilhelmina Joh. Maria Mol, Sportlaan 158, Den Haag. (Stam Princenhage),
4. Jan Hubert Hendrik Mol, Sportlaan 158, Den Haag, (Stam Princenhage).
5. Paulus Adriaan Harthoorn, Sumatraplantsoen 761, Amsterdam (kleinzoon van Maatje Mol) (St. Oudelande Baarland).
En als donateur±
1. Adrianus Petrus Johannes Mol, Sportlaan 158, Den Haag (Stam Princenhage).

DE FAMILIE MOL EN DE WALVISCHVANGST.
Over dit onderwerp is eertijds al veel wetenswaardigs uit het Archief meegedeeld en mag de belangrijkheid der Mollen uit Jisp voor den bloei van den handel en de industrie in Zaanland, reeds in de 17e eeuw, als bekend verondersteld worden. Van de hand van den bekenden folklorist en wetenschappelijken assistent aan het Openluchtmuseum te Arnhem, den heer Thijs Mol (Stam Den Helder), laten we gaarne onder vriendelijken dank aan den schrijver voor zijn belangstelling en zorg het volgende opnemen:
In het Gemeente-archief te Amsterdam werd door mij in 1944 een onderzoek ingesteld naar gegevens over de oude Nederlandse walvisvangst, Hiertoe werd een tiental jaargangen van de scheepsverkopingen doorgenomen op commandeurs, scheepsnamen, geveilde aandelen, zowel van het schip als in het gereedschap.
Onder deze stukken kwamen de volgende voor, waarin de familie Mol een rol speelde.
De makelaar Claas Mol zal op 26 September 1735 veilen 1/32 part van schip en gereedschap van het fregat „De Jonge Jacob" onder Jan Cornelisz Buys. Door het ontbreken van belangstelling wordt dit stuk niet geveild.
Op 16 September 1737 veilt Claas Mol schip en inventaris van de galjoot „De Jonge Joris" onder Tobias Boekhout.
2 November 1739 wordt 1/32 van schip en gereedschap en 1/32 schip en inventaris van „De Jonge Catharina Bakker" te Buiksloot door Claas Mol geveild.
Claas Mol veilt 13 November 1741 het gereedschap van „De Jonge Jacob" onder Eelmer Leyen, op 12 October 1744 wordt dit weer verkocht door hem. Dan ligt het opgeslagen bij de mastemakerswerf de Hoop te Nieuwendam.
In het pakhuis van Jacob Mol te Buiksloot ligt het gereedschap van de fluyt „Jonge Joan" dat 21 November 1737 verkocht wordt.
Op 28 November 1740 wordt het gereedschap van het hekbootschip ,,’t Blok" onder commandeur Pieter Buysman verkocht. Dit ligt dan opgeslagen bij Jacob Mol te Buyksloot.
Op 30 September 1743 ligt bij Jacob Mol te Buyksloot opgeslagen het schip, inventaris en gereedschap van „de Eendragt’’ dat dan verkocht wordt.
Bij Dirk en Jan Mol tot Nieuwendam is opgeslagen het gereedschap van de fluyt „De vrouw Maria" dat 8 October 1742 geveild werd.
Op 21 October 1743 liggen opgeslagen de vaten en sloepen van het schip van Paulus Mljnhart bij voornoemde Dirk en Jan Mol.
25 November 1743 is bij Jan en Cornelis Mol te Jisp opgeslagen het gereedschap van de fluyt „Het Raathuys van Jisp" onder Claes Hendriksz. Keetel.
Tot slot nog even iets dat erop zou kunnen wijzen, dat door een Mol uitgerust schip betrof, daar vaak uit de scheepsnaam bleek van welke familie het schip was.
Op 2 November 1739 wordt schip en inventaris van de fluyt "De Gekroonde Mol" van Commandeur Pieter Claase Ruit verkocht.

COURANTENNIEUWS EN BURGERLIJKE STAND.
Geslaagd: Amsterdam 6 November 1948: Candidaat Sociographie, Gerard Moll, zoon van Willem Moll en Woutera Neeltje Elisabeth Olofsen. (St. Achterhoek.)

Te Huizen, den 18 October 1948 vierde zijn 25-jarig jubileum als Directeur-Leeraar der Ambachtsschool de Heer Tijmen Mol, oud 58 jaar, kunstschilder, zoon van wijlen Gerrit Moll en Naatje Barmentlo (St. Achterhoek).
De kunstschilder Evert Moll, een der oudste leden van Pulchri, vierde 15 December 1948 zijn 70sten verjaardag. Reeds sedert zijn 15e jaar werkte hij ernstig en ontwikkelde zich als autodidact tot een gezocht schilder van riviergezichten, haventafreelen, landschap en portret. (St. Velp.)

Geboren: Leeuwarden, 5 Juni 1936: Nelly Sythia Moll
Geboren: Leeuwarden, 21 Augustus 1944: Hanna Magda Moll, kinderen van Lammert Johannes Moll en Minnij Bakker. (St. Bolsward.)
Geboren: Haarlem. 30 Juni 1936: Hendrik Johannes Mol
Geboren: 23 November 1937: Frederikus Franciscus Mol
Geboren: 17 April 1940: Renee George Mol
Geboren: 19 October 1941: Wilhelmina Irene Liberta Maria Mol
Geboren: 16 December 1942: Maria Theresia Victoria Liberta Mol, allen kinderen van Jozephus Cornelius Maria Moll, Importeur, en Gerritje van Wermeskerken. (St. Lienden Wamel.)
Geboren: Rotterdam, 10 December 1941: Jeannette Margriet Mol
Geboren: 9 Maart 1944:Maryke Mol
Geboren: 4 Mei 1946: Marjolijn Mol, allen kinderen van Johannis Jacob Mol, Heilgymnast en Masseur, en Johanna Cornelia van de Graaf. (St. Oudelande-Baarland.)
Geboren: Delft. 23 December 1940: Pieter Nelis Mol
Geboren: 16 Augustus 1946: Jacoba Mol, kinderen van Jacobus Mol, metaalbewerker, en Elisabeth van de Schuur. (St. Hekelingen.)
Geboren: Delft, 29 December 1940: Philippina Mol
Geboren: 9 September 1942: Maria Mol
Geboren: 6 September 1945. Marijke Mol
Geboren: 14 Februari 1944: Gerda Mol
Geboren: 20 November 1947: Gerrit Mol, allen kinderen van Gerrit Mol, schipper, en Maria Slok, (St. Hekelingen.)
Geboren: Maarssen, 14 Mei 1948: Lucia Maria Wilhelmina de Mol, dochter van Bastianus Cornelis Joseph de Mol, arts, en ...... Thönissen. (St. Uden.)
Geboren: Culemborg, 2 Maart 1949: Petrus Paulus Maria Mol, zoon van Gerrit Jan Mol en Erica Stephan. (St. Lienden-Wamel.)
Geboren: Landsmeer, 26 Augustus 1948: Leo Eddy Mol, zoon van Gerrit Mol en Antje Bont. (St. Buiksloot.)

Gehuwd: Rotterdam, 28 Juni 1922: Nicolaas Jurriaan de Mol, accountant, oud 24 jaar, zoon van Nicolaas Juriaan de Mol en Teuntje Mackay met Nelly Kroon, oud 21 jaar, dochter van Herman Anthonie Kroon en Aartje van Eysden. (St. Belle-Amsterdam.)
Gehuwd: Den Helder, 29 November 1929: Willem Moll, oud 23 jaar, kantoorboekhandel, zoon van Johan Christiaan Andries Moll en Wilhelmina Carolina van de Voorde, met Maartje Vink, oud 25 jaar dochter van Johannes Jacobus Vink en Petronella de Boer. (St. Wittstock-Den Helder.)
Gehuwd: Leiden, 30 Juni 1948: Willem van Prooyen, oud 27 jaar, technisch chemicus, zoon van Hendrikus van Prooyen en Sabiena Josephine Bartels, en Elsje Claire Judith van Moll, oud 22 jaar, dochter van wijlen Jacques Adrien Corneille van Moll en Paulina Maria van Bergen. (St. Duizel)
Gehuwd: Haarlem, 26 October 1948: Mr. C. C. van Helsdingen, weduwnaar G Franssen en Johanna Cornelia Moll, weduwe van Mr. Dr. Walther Pieter Vis. dochter van wijlen Dr. Johan Hendrik Moll en Petronella Arnolda Louise Maria Conick Westenberg. (St. Wageningen.)
Gehuwd: Breda, 23 October 1948: Hubertus Adrianus Mol, oud 28 jaar, zoon van Petrus Johannes Mol en Helena Allegonda Teurlings, met A. Theeuwes, dochter van wijlen Jan Baptist Nicolaas Theeuwes en Marie Josephina de Jong.
Gehuwd: 23 October 1948: Johanna Petronella Mol, oud 26 jaar, dochter van Petrus Johannes Mol en Helena Allegonda Teurlings, met Harry Domen, zoon van wijlen Antonius Cornelis Josephus Domen en Joannetta Wilhelmina Maria Jansen. (beiden St. Princenhage.)

Overleden: Utrecht, 26 December 1946: Machiel Mol, oud 59 jaar, echtgenoot van Johanna Christina Mijnsbergen en zoon van wijlen Cornelis Mol en Catharina Donga. (St. Maartensdijk-Scherpenisse.)
Overleden: Rotterdam, September 1940: Andries Hendrik Marinus Mol, oud 22 jaar, zoon van Jan Mol en Janna Wilhelmina van de Velde. (St. Oudelande-Baarland.)
Overleden: Wassenaar, 22 Juni 1948: Johanna Francisca van Moll, oud 72 jaar, echtgenote van Frederik Maurits Wachter, dochter van Dr. Franciscus Daniël Agatha Catharina van Moll en Jenetta Gerarda de Jongh. (St. Duizel.)
Overleden: Rotterdam. 3 Januari 1940: Tennis Mol, oud 70 jaar, echtgenoot van Maria Wilhelmina Bijl. zoon van wijlen Arie Mol en Cornelia van der Giesen. (St. ’s Gravendeel)
Overleden: Rotterdam, 23 Augustus 1947: Cornelis Pieter Mol, werkman, oud 67 jaar, wedr. van Jacoba van Gaalen, zoon van wijlen Arie Mol en Leuntje Kleywegt. (St. ’s Gravendeel.)
Overleden: Apeldoorn, 5 Februari 1937; Hendrikje Mol, oud 65 jaar, echtgenote van Steven Sinnemers, dochter van Lammert Mol en Johanna van Polen. (St Bolsward.)
Overleden: Den Haag. 5 Juni 1945: Leffert Mol, oud 71 jaar. filiaalhouder, echtgenoot van Geertje Bijlsma, zoon van Lammert Mol en Johanna van Polen. (St. Bolsward.)
Overleden: Assen, 6 Mei 1936: Abel Ebels, oud 63 jaar. kleermaker, echtgenoot van Johanna Mol, dochter van Lammert Mol en Johanna van Polen. (St. Bolsward.)
Overleden: Kortezwaag, 18 April 1947: Syke Wieling, oud 72 jaar, . dochter van Wiche Wieling en Jetzke de Vries, weduwe van Anne Mol, zoon van Jan Mol en Baafke Yntema. (St. Bolsward.)
Overleden: Den Haag, 29 Maart 1948: Rienk Willem Mol, oud 63 jaar, bakker, echtgenoot van Alida Johanna Maria Middelaar, zoon van Feitze Mol en Jantje van der Sluis. (St. Bolsward.)
Overleden: Huizen, 5 November 1947: Marretje Moll, oud 64 jaar. echtgenote van Wouter Donker, voordien weduwe van Arnoldus Galet, dochter van wijlen Harmen Moll en Marretje Lustig. (St. Achterhoek.)
Overleden: Breda, 13 October 1948: Rika Arendina Leussink. oud 68 jaar, moeder van Johanna Tanna Marie Punt, echtgenote van Jan Mol, notaris, zoon van wijlen Harm Mol en Grietje van Tarel. (St. Hoogeveen.)
Overleden: Parijs, 6 October 1948: Frederik Maurits Wachter, oud 74 jaar. Directeur der Vereenigde Transatlantische Hypotheekbanken, zoon van wijlen Frederik Maurits Wachter en Johanna Lambert, weduwnaar van Johanna Francisca van Moll, weduwe van J. R. H. van Schaick, dochter van wijlen Dr. Franciscus Daniel Agatha Catharina van Moll en Jenetta Gerarda de Jongh. (St. Duizel,)
Overleden: Breslau, 20 Augustus 1947: Prof. Oskar Erhard Silvius Moll, oud 72 jaar, kunstschilder, stichter der "Matisse-school", leeraar aan de Schildersacademie te Berlijn, echtgenoot van Margaretha Haefner, zoon van Theodor Leopold Wilhelm Moll en Henriette Rosalie Marie Moll. (St. Gruibingen-Cannstadt.)
Overleden: In Duitschland, 21 Juli 1944: (oorlogsslachtoffer): Hendrik Mol, oud 26 jaar, zoon van Pieter Nelis Mol en Philippina van der Hoeven. (St. Hekelingen.)
Overleden: Amersfoort, 17 September 1948: Wilhelmus de Mol, oud 73 jaar, ongehuwd, koopman, zoon van wijlen Johannes de Mol en Margrita Maria Verspuy. (St. Gouda.)
Overleden: Utrecht. 4 Januari 1949: Willem Moll, oud 58 jaar, echtgenoot van Johanna Clazina Hendrika van Rooy, zoon van wijlen Mr. Goswin Moll en Jhvr. Olowina Cornelia Backer. (St. Wageningen.)
Overleden: Purmerend, 10 Augustus 1948: Obe Mol, oud 81 jaar. weduwnaar van Brechtje van der Meulen, oud-chef koperslagerij, zoon van wijlen Lammert Mol en Johanna van Polen. (St. Bolsward.)
Overleden: Laren (N.H.). 3 November 1944: Louisa Helena Boele, 76 jaar, weduwe van George Willem Mol. (St. Amsterdam.) 

© Jan Wies 2022 | j.wies@planet.nl | Kruislaan 28, 2131WD Hoofddorp | telefoon: 023 5636680 Sponsored by Clic2connect